ORDINE MECTS CURRICULUM INVATAMANT PROFESIONAL

 

Ordin nr. 4353/25.07.2013 – Aprobarea curriculumului pentru pregatìre practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, învatamant profesional de 2 ani

Ordin nr. 3548/15.04.2013 – Aprobarea planurilor de învățământ pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învățământ profesional de 2 ani

Anexa 1 – Ordin MEN 3548/15.04.2013  –   Lista calificarilor profesionala de nivel 2

Anexa 1 la Ordinul nr. 4681/29.06.2012 – Aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional cu durata de 2 ani

OMECTS 3168/03.02.2012 – ORGANIZARE INVATAMNAT PROFESIONAL DE 2 ANI

OMECTS 3646/04.02.2011 – Aprobarea programelor școlare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2

ORDIN nr. 4857/29.09.2009 – Aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică-domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat ( postliceală ) pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

Ordinul M.E.C.I. nr. 5099/2009 – aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal. Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă.

Anexa 3 la OM nr. 3423/18.03.2009 – Plan de învăţământ – Liceul Tehnologic – ruta progresivă, clasa a XII-a, aria curriculară Tehnologii

Anexa 4 la OM nr. 3423/18.03.2009 – Plan de învăţământ – Liceul Tehnologic – ruta progresivă, clasa a XIII-a, aria curriculară Tehnologii

ORDIN nr. 3412/16.03.2009 –Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral

Ordin nr. 3872/13.04.2005 –Aprobarea programelor şcolare pentru anul de completare

ORDIN nr. 4598/31.08.2004 – Aprobarea programelor şcolare pentru clasa a X-a de liceu şi a programelor şcolare de religie pentru clasa a X-a de liceu şi de la şcoala de arte şi meserii

ORDIN nr. 3552/08.04.2004 –Aprobarea programelor şcolare pentru şcoala de arte şi meserii, clasele a IX-a şi a X-a

 Posted by at 8:15 AM