ORDINE MECTS CURRICULUM POSTLICEAL – SERAL

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Ordin nr. 5042 din 27.09.2005 – Aprobarea curriculumului pentru unele calificări profesionale la învăţământul postliceal.

Ordin nr. 4760/26.07.2006 – Aprobarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru unele calificări profesionale pentru învăţământul postliceal.

ORDIN nr. 1847/29.08.2007 – Aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar.

ORDIN nr. 2288/28.09.2007 – Aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar.

Ordin nr. 2713/29.11.2007 – Aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal.

Ordin nr. 5173/29.08.2008 – Aprobarea standardelor de pregatire profesională şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar.

Ordinul M.E.C.I. nr. 4857/31.08.2009 – Aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică-domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat ( postliceală ) pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar.

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL

Ordin nr. 3081/27.01.2010 – Aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral.

Ordin nr. 4051/24.05.2006 – Aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral.

ORDIN nr. 3313/2.03.2009 – Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a X-a a şcoalii de arte şi meserii, clasa a XI-a an de completare, clasele a XI-a/ a XII-a şi a XII-a/ a XIII-a, ciclul superior al liceului tehnologic şi a planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic, cursuri de zi şi serale.

ORDIN nr. 3411/16.03.2009 – Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral.

ORDIN nr. 3412/16.03.2009 – Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral.

Ordin nr.3081/27.01.2010 – Aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală si pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a si a X-a ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică, formele de învătământ zi si seral.

ORDIN nr. 3331/25.02.2010 – Aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral.

OMECTS Nr. 4463/12.07.2010 – Aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânala şi pregătire practică comasată pentru clasa a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică-domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură pregatirea prin învăţământul preuniversitar.

 Posted by at 6:12 PM