ORDINE MECTS CURRICULUM LICEU

 

PRECIZĂRI CURRICULUM 2019-2020

Precizări privind calculul normelor didactice în anul școlar 2019-2020 – învățământ tehnic

Repartizare săptămâni pregătire teoretică și pregătire practică în anul școlar 2019-2020

PRECIZĂRI CURRICULUM 2018-2019

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2018-2019

PRECIZĂRI CURRICULUM 2017-2018

METODOLOGIE PLAN ȘCOLARIZARE 2017-2018

CENTRALIZATOR DISCIPLINE DOMENII, SPECIALIZĂRI – 2017

OG 81/2016 – COMPLETAREA LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2016-2017

PRECIZĂRI CURRICULUM 2016-2017

PRECIZĂRI CURRICULUM 2015-2016

PRECIZĂRI CURRICULUM 2014-2015

PRECIZĂRI CURRICULUM 2013-2014

PRECIZĂRI CURRICULUM 2012-2013

PRECIZĂRI CURRICULUM 2010-2011

OMENCS 4121/2016 SPP învățământ liceal tehnologic

OMENCS 4121/2016 SPP învățământ profesional

OMENCS 4457/2016 Curriculum învățământ liceal tehnologic

OMENCS 4457/2016 Curriculum învățământ profesional

OMECTS Nr. 4463/12.07.2010 – Aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânala şi pregătire practică comasată pentru clasa a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică-domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură pregatirea prin învăţământul preuniversitar.

ORDIN nr. 3331/25.02.2010 – Aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral.

Ordin nr.3081/27.01.2010 – Aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală si pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a si a X-a ciclul inferior al învătământului liceal, filiera tehnologică, formele de învătământ zi si seral

ORDIN nr. 4857/29.09.2009 – Aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică-domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat ( postliceală ) pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

Ordinul M.E.C.I. nr. 5099/2009 – Aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal. Ordinul şi anexele corespunzătoare acestui ordin sunt incluse în arhivă.

ORDIN nr. 3423/18.03.2009 – Aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi strategii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a – a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi

ORDIN nr. 3412/16.03.2009 – Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral

ORDIN nr. 3411/16.03.2009 – Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral

ORDIN nr. 3410/16.03.2009 – Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi

ORDIN nr. 3313/2.03.2009 – Aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a X-a a şcoalii de arte şi meserii, clasa a XI-a an de completare, clasele a XI-a/ a XII-a şi a XII-a/ a XIII-a, ciclul superior al liceului tehnologic şi a planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic, cursuri de zi şi serale.

ORDIN nr. 1847/29.08.2007 – Aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

Ordin nr. 4947/23.08.2006 – Aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru calificările noi de nivel 1, 2 şi 3

ORDIN nr. 3172/30.01.2006 – Aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică – şi pentru ruta progresivă de calificare – la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi, prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare

ORDIN nr. 4598/31.08.2004 – Aprobarea programelor şcolare pentru clasa a X-a de liceu şi a programelor şcolare de religie pentru clasa a X-a de liceu şi de la şcoala de arte şi meserii

 Posted by at 8:12 AM