FIȘE  DOCUMENTARE ȘI LUCRĂRI PRACTICE – ELECTRONICĂ

FIȘE  DOCUMENTARE – ELECTRONICĂ

TEHNICI DE UTILIZARE A MULTIMETRULUI DIGITAL

MARCAREA REZISTOARELOR

REȚELE DE REZISTOARE

UTILIZAREA SIMULATORULUI MULTISIM

DIODE SEMICONDUCTOARE ȘI LED-uri

TRANZISTOARE BIPOLARE

UTILIZAREA OSCILOSCOPULUI CATODIC

PREZENTĂRI FIȘE ELECTRONICĂ ÎN POWER POINT

CODUL CULORILOR

REȚEA REZISTOARE

STABILIZATOR DE TENSIUNE SERIE CU TB

STABILIZATOR DE TENSIUNE PARALEL CU TB

CIRCUIT BASCULANT ASTABIL CU LM 555

CIRCUIT BASCULANT BISTABIL CU LM 555

POARTĂ TTL – ȘI

CIRCUITE CU PORȚI LOGICE – 1

CIRCUITE CU PORȚI LOGICE – 2

FIȘE  LUCRĂRI PRACTICE – ELECTRONICĂ

REȚELE DE REZISTOARE

DIODE REDRESOARE ȘI LED-uri

REDRESORUL DUBLĂ ALTERNANȚĂ

STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU DIODE ZENER

STABILIZATOARE CU TRANZISTOARE BIPOLARE – 1

STABILIZATOARE CU TRANZISTOARE BIPOLARE – 2

STABILIZATOARE CU TRANZISTOARE BIPOLARE – 3

AMPLIFICATOR DE SEMNAL MIC ÎN CONEXIUNEA EMITOR COMUN

AMPLIFICATOARE COLECTOR COMUN – BAZĂ COMUNĂ

DEPANARE AMPLIFICATOR CU DOUĂ ETAJE

CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE – MONOSTABILE

CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE

AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE – REDRESOARE DE PRECIZIE

AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE – STABILIZATOR SERIE

CIRCUITE BASCULANTE CU TEMPORIZATORUL LM 555

STABILIZATOR DE TENSIUNE REGLABILĂ CU LM 723

STABILIZATOR DE TENSIUNE REGLABILĂ CU COMPARATORUL LM 324

DISPOZITIVE MULTIJONCȚIUNE – TIRISTORUL

DISPOZITIVE MULTIJONCȚIUNE – TRIACUL

POARTA LOGICĂ ”SAU” CU TRANZISTOARE BIPOLARE

POARTA LOGICĂ ”ȘI” CU TRANZISTOARE BIPOLARE

MONTAJE CU PORȚI LOGICE

APLICAȚII CU NUMĂRĂTORUL 4017

DECODIFICATORUL BCD – ZECIMAL

DECODIFICATORUL BCD – 7 SEGMENTE

INDICATOR TENSIUNE ACUMULATOR AUTO CU LED_uri

INDICATOR TENSIUNE ACUMULATOR AUTO CU AFIȘAJ 7 SEGMENTE

 Posted by at 11:34 AM