NOUTATI – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

AUXILIARE ȘI TUTORIALE

ALEGEȚI DRUMUL

CATALOG MANUALE FILIERA TEHNOLOGICĂ

LEGISLAȚIE – ORDINE DE MINISTRU

NOUTĂȚI MINISTER

COMUNICATE DE PRESĂ

MEC – EDUCAȚIE CONTINUĂ

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

MANUALE VECHI ÎN FORMAT PDF

PLATFORMA e-LEARNING eprofu

REȚEA ȘCOLARĂ

HARTA MESERIILOR

AN ȘCOLAR 2024 – 2025

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2024-2025

AN ȘCOLAR 2023 – 2024

CALENDAR OLIMPIADE AN ȘCOLAR 2023-2024

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2023-2024

AN ȘCOLAR 2022 – 2023

GRADAȚIE MERIT 2023 – PERSONAL DIDACTIC -ANEXĂ OMEC 4112/28.04.2023

PROIECT LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE 2023

PROIECT STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2023-2024

CALENDAR SIMULĂRI EXAMENE NAȚIONALE 2023

CALENDAR AN ȘCOLAR 2022-2023 – BISTRIȚA-NĂSĂUD

CALENDAR OLIMPIADE NAȚIONALE 2023

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2022-2023

R.O.F.U.I.P. 2022

REPERE METODOLOGICE PENTRU CLASA a IX a ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

REPERE METODOLOGICE PENTRU CLASA a X a ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

AN ȘCOLAR 2021 – 2022

CERC PEDAGOGIC – CATEDRA TEHNICĂ – BISTRIȚA-NĂSĂUD

HOTĂRÂREA CNSU din 13.01.2022

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2022-2023

MODIFICARE STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2021-2022

CALENDAR EXAMENE CERTIFICARE CALIFICARE PROFESIONALĂ 2021-2022

CALENDAR BACALAUREAT 2022

CALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

CALENDAR ADMITERE 2022

PRECIZĂRI CURRICULUM 2021-2022

REPERE METODOLOGICE PENTRU CLASA a IX a ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Repartizare săptămâni pregătire teoretică și pregătire practică în anul școlar 2021-2022

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022

AN ȘCOLAR 2020 – 2021

EXAMENE CORIGENȚE 2021

SIMULĂRILE EXAMENELOR NAȚIONALE – 2021

MODIFICARE STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2020-2021

Măsuri de organizarea a activităților în școli pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2

PROPUNERI PLANURI CADRU 2021-2024

Actualizare OMEC 5545 privind desfășurarea activității didactice online

Repartizare săptămâni pregătire teoretică și pregătire practică în anul școlar 2020-2021

PRECIZĂRI CURRICULUM 2020-2021

EDUCAȚIA CONTINUĂ – instrument online de informare

RESURSE EDUCAȚIONALE ONLINE

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

AN ȘCOLAR 2019 – 2020

COMUNICAT MEC – EFECTUAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ

TESTE ANTRENAMENT EXAMENE NAȚIONALE 2020

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

PRECIZĂRI PRIVIND SUSȚINEREA TEZELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

PROGRAME OLIMPIADE TEHNICE 2020 – CLASA a XII a

PRECIZĂRI CURRICULUM 2019-2020

CALENDAR BACALAUREAT 2020

METODOLOGIE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

CALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Precizări privind calculul normelor didactice în anul școlar 2019-2020 – învățământ tehnic

Repartizare săptămâni pregătire teoretică și pregătire practică în anul școlar 2019-2020

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2019-2020

AN ȘCOLAR 2018 – 2019

ORDIN 3952/2016 – METODOLOGIE GRADAȚII MERIT 2019

CALENDAR GRADAȚII MERIT 2019

OMEN 3956/2019 privind acordarea voucherelor de vacanță

Procedura de organizare și desfășurare simulări examene evaluare națională 2019

Lista modulelor principale de specialitate pentru admiterea în ciclul superior al liceului
(adresa MEN nr. 25.625/30.01.2019)

PROGRAME OLIMPIADE TEHNICE 2019 – CLASA a XI a – LICEU

CORIGENȚE AN ȘCOLAR 2018-2019

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2019-2020

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2019-2020

CALENDAR BACALAUREAT 2019

PROGRAME ȘCOLARE FILIERA TEHNOLOGICĂ – OMEN 3501/29.03.2018

PRECIZĂRI CURRICULUM 2018-2019

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2018-2019

NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE 2018-2019

PRECIZĂRI ÎNCADRARE PERSONAL DIDACTIC – TEHNOLOGII – 2018-2019

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2018-2019

AN ȘCOLAR 2017 – 2018

ORIENTĂRI METODOLOGICE PENTRU ELABORARE CDL – CLASA XI-XII – LICEU

PROIECT CURRICULUM TEHNIC LICEU XI-XII

PROIECT CURRICULUM TEHNIC ȘCOALĂ PROFESIONALĂ CLASA a XI a

PROIECT CURRICULUM TEHNIC STAGII PRACTICĂ – 720 ORE

ORDIN 3500/2018 – APROBARE PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT – XI-XII- TEHNIC

OMEN 3500/2018 – ANEXA 1 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a TEHNIC

OMEN 3500/2018 – ANEXA 2 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XII-a TEHNIC

OMEN 3500/2018 – ANEXA 3 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a PROFESIONALĂ

OMEN 3500/2018 – ANEXA 4 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT STAGII PRACTICĂ

ORDIN 3913/2018 – PLATĂ EXAMENE NAȚIONALE 2018

ORDIN 3633/2018 – GRADAȚIE MERIT 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE MERIT 2018 – PROIECT

CALENDAR GRADAȚIE MERIT 2018 – PROIECT

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XII-a TEHNIC – PROIECT

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a TEHNIC – PROIECT

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a PROFESIONALĂ – PROIECT

Curriculum profesională a XI a + stagii practică – PROIECT

CALENDAR SIMULĂRI EXAMENE NAȚIONALE 2018

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE 2018

ROFUIP – ACTUALIZARE 2018

CALENDAR EXAMENE CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2018

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2018-2019

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2017-2018

Precizări privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2017-2018

REPERE PROIECTARE CDL / OMEN 3914/18.05.2017

CURRICULUM CLASA a X a LICEU ȘI ȘCOALĂ PROFESIONALĂ / OMEN 3915/18.05.2017

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2017-2018

Legea educației naționale – actualizată ianuarie 2017

AN ȘCOLAR 2016 – 2017

LOCURI LIBERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – BISTRIȚA-NĂSĂUD

PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – BISTRIȚA-NĂSĂUD

LEGEA 11/03.03.2017-PLATA ORELOR SUPLIMENTARE

Contractul colectiv de muncă – învățământ preuniversitar – 2017

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE 2017

GRILE SALARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR – 2017

Centralizator discipline domenii, specializări – 2017

OG 81/2016 – Completarea Legii educației naționale

PROIECTE PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CALSA a X a – LICEU TEHNOLOGIC

PROIECTE PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CALSA a X a – ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

PROIECTE PROGRAME ÎNVĂȚĂMÂNT CALSA a X a – LICEU ȘI PROFESIONALĂ

METODOLOGIE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

CONTRACT CADRU ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2016-2017

PRECIZĂRI ÎNCADRARE PERSONAL – ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”

PRECIZĂRI CURRICULUM 2016-2017

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT – CLASA a IX a – LICEU TEHNOLOGIC

PROGRAME CULTURĂ TEHNICĂ – CLASA a IX a – LICEU TEHNOLOGIC

Standarde de Pregătire Profesională -NIVEL 4 -LICEU TEHNOLOGIC

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT – CLASA a IX a – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

PROGRAME CULTURĂ TEHNICĂ – CLASA a IX a – ÎP 3 ANI

Standarde de Pregătire Profesională -NIVEL 3 – ÎP 3 ANI

STATUTUL ELEVULUI

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

CALENDAR AN ȘCOLAR 2016-2017

AN ȘCOLAR 2015 – 2016

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE 2015

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2016-2017

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2016-2017

ADEVERINȚĂ 5 CREDITE – PROIECT POSDRU/174/1.3/S/149155

CALENDAR EXAMEN DEFINITIVARE 2016

PRECIZĂRI NOMENCLATOARE CALIFICĂRI PROFESIONALE 2015-2016

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2015-2016

PRECIZĂRI CURRICULUM 2015-2016

PRECIZĂRI ÎNCADRARE PERSONAL – ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 – ACTUALIZATĂ

MANUALE ŞCOLARE VALABILE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

GRILE SALARII 2016 – DRAFT

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

AN ȘCOLAR 2014 – 2015

DOCUMENTE – RAPORT INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ – 2015

CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

ORDIN MEN 4893/2014 – METODOLOGIE ȘI CRITERII ACORDARE GRADAȚIE MERIT

Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

CALENDARUL SIMULĂRILOR EVALUĂRII NAȚIONALE 2015

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMULĂRILOR EVALUĂRII NAȚIONALE 2015

PRECIZĂRI SALARIZARE 2015

CALENDAR EXAMENE CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2015

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2015-2016

METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 150 EURO

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITĂȚILE SPECIFICE PROIECTULUI 150 EURO

METODOLOGIE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE EXAMEN DEFINITIVAT – 2015

CONȚINUT EXAMEN CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2015

PRECIZĂRI NOMENCLATOARE CALIFICĂRI PROFESIONALE 2014-2015

PRECIZĂRI CURRICULUM 2014-2015

Precizări privind programele de cultură tehnică pentru IP3

Precizări privind programele de cultură generală pentru IP3

CALENDAR ȘCOLAR 2014-2015

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2014-2015

AN ȘCOLAR 2013 – 2014

OMEN 3597/18.06.2014 – Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic

MATERIALE DE INFORMARE PREVENTIVĂ – SITUAȚII DE URGENȚĂ

FIȘĂ GRADAȚIE MERIT 2014 – PROFESORI

FIȘĂ GRADAȚIE MERIT 2014 – PROFESORI INSTRUIRE PRACTICĂ

OMEN 3136/20.02.2014 privind învațământul profesional de 3 ani

OMEN 3060/2014 privind organizarea unor activități de timp liber(tabere, excursii, etc.)

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE AN ȘCOLAR 2013-2014

CALENDAR EXAMENE CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2014

CALENDARUL SIMULĂRILOR EVALUĂRII NAȚIONALE 2014

METODOLOGIE ȘI CRITERII ACORDARE GRADAȚIE MERIT 2014

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2014-2015

METODOLOGIE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE – EXAMEN DEFINITIVAT 2014

Precizări referitoare la organizarea examenului de competențe profesionale – 2014

PRECIZĂRI CURRICULUM 2013-2014

ACTIVITĂŢI SPECIFICE IPT 2013-2014

TITULARIZARE – 2014

BACALAUREAT – 2014

EVALUARE NATIONALA – ADMITERE LICEU – 2014

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2013-2014

 Posted by at 7:42 PM