NOUTATI – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

NOUTĂȚI MINISTER
COMUNICATE DE PRESĂ
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE


AUXILIARE ȘI TUTORIALE

AN ȘCOLAR 2019 – 2020

Procedura de organizare și desfășurare simulări examene evaluare națională 2019

Precizări privind calculul normelor didactice în anul școlar 2019-2020 – învățământ tehnic

Repartizare săptămâni pregătire teoretică și pregătire practică în anul școlar 2019-2020

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2019-2020

AN ȘCOLAR 2018 – 2019

PROIECT- STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2019-2020

Lista modulelor principale de specialitate pentru admiterea în ciclul superior al liceului
(adresa MEN nr. 25.625/30.01.2019)

PROGRAME OLIMPIADE TEHNICE 2019 – CLASA a XI a – LICEU

CORIGENȚE AN ȘCOLAR 2018-2019

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2019-2020

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2019-2020

CALENDAR BACALAUREAT 2019

PROGRAME ȘCOLARE FILIERA TEHNOLOGICĂ – OMEN 3501/29.03.2018

PRECIZĂRI CURRICULUM 2018-2019

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2018-2019

NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE 2018-2019

PRECIZĂRI ÎNCADRARE PERSONAL DIDACTIC – TEHNOLOGII – 2018-2019

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2018-2019

AN ȘCOLAR 2017 – 2018

ORIENTĂRI METODOLOGICE PENTRU ELABORARE CDL – CLASA XI-XII – LICEU

PROIECT CURRICULUM TEHNIC LICEU XI-XII

PROIECT CURRICULUM TEHNIC ȘCOALĂ PROFESIONALĂ CLASA a XI a

PROIECT CURRICULUM TEHNIC STAGII PRACTICĂ – 720 ORE

ORDIN 3500/2018 – APROBARE PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT – XI-XII- TEHNIC

OMEN 3500/2018 – ANEXA 1 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a TEHNIC

OMEN 3500/2018 – ANEXA 2 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XII-a TEHNIC

OMEN 3500/2018 – ANEXA 3 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a PROFESIONALĂ

OMEN 3500/2018 – ANEXA 4 -PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT STAGII PRACTICĂ

ORDIN 3913/2018 – PLATĂ EXAMENE NAȚIONALE 2018

ORDIN 3633/2018 – GRADAȚIE MERIT 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE MERIT 2018 – PROIECT

CALENDAR GRADAȚIE MERIT 2018 – PROIECT

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XII-a TEHNIC – PROIECT

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a TEHNIC – PROIECT

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA a XI-a PROFESIONALĂ – PROIECT

Curriculum profesională a XI a + stagii practică – PROIECT

CALENDAR SIMULĂRI EXAMENE NAȚIONALE 2018

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE 2018

ROFUIP – ACTUALIZARE 2018

CALENDAR EXAMENE CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2018

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2018-2019

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2017-2018

Precizări privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2017-2018

REPERE PROIECTARE CDL / OMEN 3914/18.05.2017

CURRICULUM CLASA a X a LICEU ȘI ȘCOALĂ PROFESIONALĂ / OMEN 3915/18.05.2017

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2017-2018

Legea educației naționale – actualizată ianuarie 2017

AN ȘCOLAR 2016 – 2017

LOCURI LIBERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – BISTRIȚA-NĂSĂUD

PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – BISTRIȚA-NĂSĂUD

LEGEA 11/03.03.2017-PLATA ORELOR SUPLIMENTARE

Contractul colectiv de muncă – învățământ preuniversitar – 2017

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE 2017

GRILE SALARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR – 2017

Centralizator discipline domenii, specializări – 2017

OG 81/2016 – Completarea Legii educației naționale

PROIECTE PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CALSA a X a – LICEU TEHNOLOGIC

PROIECTE PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT CALSA a X a – ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

PROIECTE PROGRAME ÎNVĂȚĂMÂNT CALSA a X a – LICEU ȘI PROFESIONALĂ

METODOLOGIE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

CONTRACT CADRU ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2016-2017

PRECIZĂRI ÎNCADRARE PERSONAL – ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”

PRECIZĂRI CURRICULUM 2016-2017

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT – CLASA a IX a – LICEU TEHNOLOGIC

PROGRAME CULTURĂ TEHNICĂ – CLASA a IX a – LICEU TEHNOLOGIC

Standarde de Pregătire Profesională -NIVEL 4 -LICEU TEHNOLOGIC

PLANURI ÎNVĂȚĂMÂNT – CLASA a IX a – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

PROGRAME CULTURĂ TEHNICĂ – CLASA a IX a – ÎP 3 ANI

Standarde de Pregătire Profesională -NIVEL 3 – ÎP 3 ANI

STATUTUL ELEVULUI

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

CALENDAR AN ȘCOLAR 2016-2017

AN ȘCOLAR 2015 – 2016

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE 2015

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2016-2017

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2016-2017

ADEVERINȚĂ 5 CREDITE – PROIECT POSDRU/174/1.3/S/149155

CALENDAR EXAMEN DEFINITIVARE 2016

PRECIZĂRI NOMENCLATOARE CALIFICĂRI PROFESIONALE 2015-2016

PRECIZĂRI CLASE TERMINALE 2015-2016

PRECIZĂRI CURRICULUM 2015-2016

PRECIZĂRI ÎNCADRARE PERSONAL – ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 – ACTUALIZATĂ

MANUALE ŞCOLARE VALABILE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

GRILE SALARII 2016 – DRAFT

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

AN ȘCOLAR 2014 – 2015

DOCUMENTE – RAPORT INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ – 2015

CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

ORDIN MEN 4893/2014 – METODOLOGIE ȘI CRITERII ACORDARE GRADAȚIE MERIT

Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

CALENDARUL SIMULĂRILOR EVALUĂRII NAȚIONALE 2015

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMULĂRILOR EVALUĂRII NAȚIONALE 2015

PRECIZĂRI SALARIZARE 2015

CALENDAR EXAMENE CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2015

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2015-2016

METODOLOGIE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 150 EURO

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITĂȚILE SPECIFICE PROIECTULUI 150 EURO

METODOLOGIE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE EXAMEN DEFINITIVAT – 2015

CONȚINUT EXAMEN CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2015

PRECIZĂRI NOMENCLATOARE CALIFICĂRI PROFESIONALE 2014-2015

PRECIZĂRI CURRICULUM 2014-2015

Precizări privind programele de cultură tehnică pentru IP3

Precizări privind programele de cultură generală pentru IP3

CALENDAR ȘCOLAR 2014-2015

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2014-2015

AN ȘCOLAR 2013 – 2014

OMEN 3597/18.06.2014 – Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic

MATERIALE DE INFORMARE PREVENTIVĂ – SITUAȚII DE URGENȚĂ

FIȘĂ GRADAȚIE MERIT 2014 – PROFESORI

FIȘĂ GRADAȚIE MERIT 2014 – PROFESORI INSTRUIRE PRACTICĂ

OMEN 3136/20.02.2014 privind învațământul profesional de 3 ani

OMEN 3060/2014 privind organizarea unor activități de timp liber(tabere, excursii, etc.)

GRAFIC OLIMPIADE TEHNICE AN ȘCOLAR 2013-2014

CALENDAR EXAMENE CERTIFICARE CALIFICĂRI PROFESIONALE – 2014

CALENDARUL SIMULĂRILOR EVALUĂRII NAȚIONALE 2014

METODOLOGIE ȘI CRITERII ACORDARE GRADAȚIE MERIT 2014

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2014-2015

METODOLOGIE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE – EXAMEN DEFINITIVAT 2014

Precizări referitoare la organizarea examenului de competențe profesionale – 2014

PRECIZĂRI CURRICULUM 2013-2014

ACTIVITĂŢI SPECIFICE IPT 2013-2014

TITULARIZARE – 2014

BACALAUREAT – 2014

EVALUARE NATIONALA – ADMITERE LICEU – 2014

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2013-2014

 Posted by at 7:42 PM