BOLILE PROFESIONALE

BIBLIOGRAFIE:

BOLILE PROFESIONALE – modul

BOLILE PROFESIONALE – manual

BOALA PROFESIONALĂ – este afecţiunea ce se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi (fizici, chimic sau biologici), caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
O afecţiune este calificată ca boală profesională dacă îndeplineşte 3 condiţii:

 • provine din exercitarea unei meserii sau profesii;
 • este provocată de factorii de risc caracteristici locului de muncă sau de suprasolicitări
 • acţiunea factorilor de risc sau suprasolicitărilor asupra organismului sunt de lungă durată

1.CLASIFICAREA BOLILOR PROFESIONALE
A. În funcţie de natura factorului de risc

 • Intoxicaţii, provocate de inhalare, ingerare sau contactul epidermei cu substanţe toxice;
 • Boli prin expunere la zgomot şi vibraţii;
 • Boli prin expunere la energie radiantă;
 • Boli prin expunere la temperaturi înalte sau scăzute;
 • Boli prin expunere la presiune atmosferică ridicată sau scăzută;
 • Alergii profesionale;
 • Dermatoze profesionale;
 • Cancerul profesional;
 • Boli infecţioase şi parazitare;
 • Boli prin suprasolicitare;
 • Alte boli (care nu intră în categoriile anterioare).

B. După timpul de expunere la acţiunea factorului de risc

 • Intoxicaţiile acute (sunt atât boli profesionale cât şi accidente de muncă), sunt generate de expunerea de scurtă durată la acţiunea factorului de risc, dar la doze mari;
 • Intoxicaţiile cronice (sunt boli profesionale), sunt generate de expunerea de lungă durată la acţiunea factorului de risc, la doze mici.


C.După modul de acţiune a factorilor de risc asupra organismului

 • Boli cu acţiune generală care afectează întregul organism;
 • Boli cu acţiune locală care afectează o parte a organismului, un aparat sau un organ.

2.Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.

A. MĂSURI TEHNICO – ORGANIZATORICE

 • Diminuarea sau eliminarea noxelor profesionale din procesul tehnologic;
 • Izolarea aparaturii generatoare de noxe;
 • Împiedicarea pătrunderii noxei în aerul locurilor de muncă;
 • Împiedicarea acţiunii noxei asupra lucrătorilor sau diminuarea acestei acţiuni prin reducerea efortului fizic, a suprasolicitărilor fizice şi neuropsihice, reducerea duratei zilei de muncă, folosirea echipamentului individual de protecţie etc.;
 • Asigurarea alimentaţiei de protecţie şi consumarea acesteia în unitate;
 • Efectuarea corectă a instruirii pentru securitatea şi sănătatea în muncă.

B. MĂSURI MEDICALE

 • Recunoaşterea riscului profesional la locurile de muncă prin studiul atent al procesului tehnologic şi al condiţiilor de muncă;
 • Efectuarea corespunzătoare a examenului medical la angajare şi a celui periodic;
 • Educaţia sanitară în scopul respectării regulilor de igienă individuală, purtarea corectă a echipamentului individual de protecţie, acordarea primului ajutor, cunoaşterea şi recunoaşterea primelor simptome de intoxicaţie acută şi cronică profesională, prezentarea la examenele medicale.

3.Exemple de boli profesionale.

 • Hipertensiunea arterială esenţială posibil cauzată de zgomot, vibraţii mecanice,temperatură şi radiaţii calorice crescute, distres;
 • Cardiopatia ischemică posibil datorată solicitării fizice si psihice crescute;
 • Afecţiuni respiratorii cronice nespecifice datorate gazelor iritante sau pulberilor;
 • Afecţiuni digestive cauzate de temperatura ridicată, zgomot, noxe chimice;
 • Afecţiuni osteo-muscularo-articulare – declanşate de un microclimat nefavorabil, vibraţii mecanice, efort fizic crescut, postură incomodă, efect traumatic mecanic;
 • Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice – datorate zgomotelor puternice sau iritante, vibraţii mecanice, distres, noxe chimice, etc;
 • Hipoacuzie, surditate – cauzată de zgomot peste L.M.A.;
 • Conjuctivită – cauzată de alergeni şi iritanţi profesionali;
 • Neoplasm al cavităţii nazale – cauzată de pulberi de lemn;
 • Silicoza, silicotuberculoza– cauzate de bioxidul de siliciu liber cristalin;
 • Bronşita acută şi cronică – cauzate de substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori);
 • Pneumonia chimică – cauzată de substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori).

4.Efectele bolilor profesionale.
Efecte accidente de muncă și boli profesionale