ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

BIBLIOGRAFIE:

ECHIPAMENTE DE MUNCĂ 9-10

ECHIPAMENTE DE MUNCĂ 11-12

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE 9-10

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE 11-12

ECHIPAMENTE DE MUNCĂ PROFESIONALĂ

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE PROFESIONALĂ

Echipamentul individual de protecție (EIP) – include orice tip de echipament utilizat de lucrători în scopul protejării lor față de un risc profesional.
Angajatorul poate furniza doar EIP care:

  • este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate;
  • oferă protecţie fără să inducă un risc nou el însuși;
  • este adecvat pentru condiţiile relevante;
  • este ergonomic;
  • se potriveşte lucrătorului.

TIPURI DE EIP:•Pentru protecția capului;
•Pentru protecția ochilor și a feței ;
•Pentru protecția urechilor;
•Pentru protecția respirației;
•Pentru protecția mâinilor;
•Pentru protecția picioarelor;
•Pentru protecția corpului;
•Pentru protecția împotriva căderilor.
echip-cap1.gif

EIP PENTRU PROTECȚIA CAPULUI

Orice lucrător ce riscă accidentări ale capului cauzate de căderi de obiecte sau materiale, sau cauzate de mase fluctuante, sau de ciocniri cu obstacole, trebuie să primească căşti de protecţie adecvate.
MOTIVE PENTRU A PURTA CASCĂ DE PROTECȚIE
1. O cască de protecţie este uşoară (doar aprox. 300 grame).2. Spre deosebire de şapcă, casca nu absoarbe apa atunci când plouă, ci elimină apa printr-un sistem de drenaj.3. Partea interioară este ajustabilă. Există trei mărimi – potrivirea perfectă pentru fiecare mărime de cap.4. Cascade protecţie are ventilaţie ajustabilă. Aceasta înseamnă că se transpiră mai puţin atunci când se poartă o cască, în loc de şapcă.
achip-fata.gif

EIP PENTRU PROTECȚIA OCHILOR ȘI A FEȚEI


Echipamentul de protecţie a ochilor şi a feţei care este purtat tot timpul trebuie să se potrivească cu forma feţei sau a capului celui care îl poartă, şi să aibă etichetă personală.
Protecţia ochilor şi a feţei trebuie să limiteze cât mai puţin posibil câmpul de vizibilitate.
echi-ochi.gif
Ochelarii trebuie să permită o vizibilitate bună

Zonele în care se cere protecţia ochilor şi a feței trebuie semnalizate clar şi permanent.EIP PENTRU PROTECȚIA URECHILORechip-urechi.gif
Dacă expunerea zilnică la zgomot a lucrătorilor depăşeşte nivelul de evaluare de 85 dB, trebuie să se furnizeze echipament de protecţie a urechilor adecvat.
Surzirea cauzată de zgomot este boala profesională nr. 1 în industria construcţiilor şi este incurabilă.

Orice persoană ce lucrează într-o zonă cu zgomot trebuie să poarte echipamentechip-urechi1.gif
de protecţie a urechilor şi să-şi verifice auzul la intervale regulate.

Trebuie consultat medicul la primul semn de diminuare a auzului.Zonele în care se cere protecția urechilor trebuie semnalizate clar şi permanent.

EIP PENTRU PROTECȚIA RESPIRAȚIEIechi-respir1.gif

Orice lucrător expus la gaze, vapori sau materii în concentraţii ce reprezintă un pericol pentru sănătate trebuie să primească protecţie adecvată a respiraţiei.
Dacă concentraţia de oxigen în aerul ambiental este prea scăzută (sub 17%), angajatul trebuie să primească echipament cu oxigen.
echip-respir2.gif
Dacă o evaluare preliminară arată că nici măsurile tehnice şi nici cele organizatorice nu garantează că aerul respirat nu reprezintă un pericol, angajatorul trebuie să furnizeze măşti de gaz şi echipament de respirare, gratuit.


EIP PENTRU PROTECȚIA MÂINILOR
echip-maini1.gif
Ne putem proteja mâinile eficient purtând mănuşi de protecţie potrivite. Nu există mănuşi universale.

Forma, materialul şi mărimea mănuşilor trebuie sa fie selectate individual.
Mănuşile de protecţie trebuie să fie curăţate, dezinfectate sau aruncate, dacă este cazul, după utilizare.
echip-mani2.gif
Angajatorultrebuiesăinstruiascălucrătoriicumsălucrezeîncondiţii de securitate cu mănuşile de protecţie.
Mănuşile nu trebuie folosite în timp ce se lucrează pe utilaje cu componente rotative (de ex. ferăstraie circulare, maşini de găurit etc.).

echip-picioare1.gif

EIP PENTRU PROTECȚIA PICIOARELOR
Încălţămintea trebuie să protejeze împotriva:
•pătrunderii umezelii;
echip-picioare2.gif

•materialelor fierbinţi topite sau incandescente;
•materialelor toxice, caustice sau iritante, dacă este cazul.

În funcţie de cerinţe, tălpile trebuie să fie protejate împotriva uzurii, a alunecărilor şi să fie antistatice.


În funcţie de cerinţe, încălţămintea de protecţie trebuie să ofere protecţia:
•degetelor;
•a gleznei;
•a metatarsienelor.


EIP PENTRU PROTECȚIA CORPULUI

echip-corp1.gif
Îmbrăcămintea de protecţie necesară trebuie furnizată lucrătorilor în funcţie de situaţie:
•flăcări, căldurăşi frig, radiaţii;
•materiale de lucru (de ex. toxice, caustice, iritante);
•contaminareputernic(de ex.: lucrări de vopsire prin pulverizare, lucrări ce produc cantităţi mari de praf);
echip-corp2.gif

•lucru în zone umede;
•zone cu pericol de explozie-îmbrăcăminte de protecţie antistatică.


Îmbrăcămintea de avertizare este un tip special de îmbrăcăminte de protecţie.echipament.jpg
Îmbrăcămintea de avertizare constă dintr-o jachetă (fără mâneci) şi pantaloni cu dungi reflectorizante.

Benzile reflectorizante pot fi de asemenea ataşate căştii de protecţie.
Trebuie să fie cel puţin o jachetă de avertizare în fiecare vehicul de firmă.
Prin efectul de semnalizare, se intenţionează atragerea atenţiei asupra faptului că cineva se află într-o zonă periculoasă (de ex. linii de cale ferată sau drumuri).

Îmbrăcămintea de iarnă și vreme rea are ca scop protejarea împotriva pericolelor
echipament2.jpgasupra sănătăţii, atunci când se lucrează în aer liber.
În sezonul rece, angajatorul trebuie să furnizeze protecţie de iarnă pentru lucrator.
Îmbrăcămintea pentru vreme rea (EN343) are ca scop să ofere protecţie împotriva vântului, a ploii şi a umezelii la sol pe tot parcursul anului.
Îmbrăcămintea de iarnă şi pentru vreme rea poate fi combinată cu îmbrăcămintea de avertizare.

EIP PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA CĂDERILOR
echip-cadere1.gif

Dacă au loc lucrări în zone unde există pericol de cădere, iar măsurile tehnice de protecţie nu oferă suficientă protecţie, lucrătorii trebuie să primească hamuri sau curele de securitate, inclusiv echipamentul de accesorii necesar, cum ar fi frânghii de securitate, cârlige, amortizoare de cădere, frânghii de micşorare a distanţelor şi echipament de protecţie pentru elevatoare.


Frânghiile, curelele şi accesoriile trebuie inspectate vizual înainte de fiecare utilizare.
Punctul de legare trebuie să poată suporta sigur greutatea corpului (cel puţin 7.5 KN).
Punctul de legare trebuie să fie amplasat vertical, deasupra utilizatorului, dacă este posibil.
Sistemele de securizare trebuie să fie depozitate adecvat (în locu scat, suspendate, ferite de lumina soarelui, etc.).


De fiecare dată când se folosesc sisteme de protecţie personală împotriva căderii, trebuie să se ia şi măsurile necesare pentru o potenţială salvare.
Persoanele securizate trebuie să fie în permanenţă supravegheate de cel puţin o altă persoană, ce poate lua măsuri de urgenţă, dacă este nevoie. (“Obligaţia de supraveghere”).

echip-salvare.gif