GLOSAR DE TERMENI

BIBLIOGRAFIE:

GLOSAR DE TERMENI 9-10

GLOSAR DE TERMENI 11-12

GLOSAR DE TERMENI PROFESIONALĂ

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ(SSM) -ansamblul de activităţi având ca scop:

  • asigurarea celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului de muncă;
  • apărarea vieţii;
  • integritatea fizică şi psihică;
  • sănătătea lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.


LUCRĂTOR:

  • persoană angajată de către un angajator;
  • elevii, ucenicii şi studenţii în perioada efectuării stagiului de practică;
  • alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice.


ANGAJATOR -persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul.

ECHIPAMENT DE MUNCĂ -orice unealtă, aparat, maşină sau instalaţie folosită în procesul de muncă.

ZONĂ PERICULOASĂ -orice zonă din interiorul şi/sau din jurul echipamentului de muncă în care prezenţa unui lucrător expus îl supune pe acesta unui risc pentru securitatea şi sănătatea sa.

LOC DE MUNCĂ -locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria de activitate a întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE -orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment/accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.

ACCIDENT DE MUNCĂ -vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate
temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.


ACCIDENT DE MUNCĂ DE TRASEU:

  • accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
  • accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
  • accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul.


BOALĂ PROFESIONALĂ -afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea
diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.


MANIPULAREA MANUALĂ A MASELOR -orice tip de transport sau susţinere a unei mase (greutăţi) de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.