VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ“O VIAŢĂ NU VALOREAZĂ NIMIC.NIMIC NU VALOREAZĂ CÂT O VIAŢĂ”

PROIECTUL – “Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” a fost demarat de Inspecţia Muncii cu scopul formării în rândul tinerilor din liceele tehnologice a unei culturi de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
OBIECTIVUL PRINCIPAL – pregătirea tinerilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de debutul activităţii profesionale, prin dezvoltarea unui program educaţional menit să formeze o atitudine corespunzătoare cu privire la securitatea si sănătatea în muncă, la conştientizarea riscurilor şi la luarea măsurilor adecvate pentru prevenirea acestora la locul de muncă.

MODULELE PROIECTULUI – CLASA a IX-a și CLASA a X-a

M1. RELAȚII DE MUNCĂ.DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR ȘI ANGAJATORULUI.
M2. PERICOLE – RISCURI – FACTORI DE RISC.
M3. ACCIDENTELE DE MUNCĂ.
M4. BOLILE PROFESIONALE.
M5. SEMNALIZAREA DE SECURITATE
M6. ZGOMOTUL.
M7. VIBRAŢIILE.
M8. AGENŢII CHIMICI.
M9. AGENŢII BIOLOGICI.
M10. ERGONOMIA LOCULUI DE MUNCĂ.
M11. ELECTROSECURITATEA.
M12. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE.
GLOSAR DE TERMENI


BIBLIOGRAFIE:

MANUAL CLASELE  IX-X  Manual clasele IX-X

MANUAL CLASELE  XI-XII  Manual clasele XI-XII