PROGRAM DESFĂȘURARE OLIMPIADA TEHNICĂ

 

LUNI – 7 APRILIE 2014

 • Sosirea membrilor Comisiei centrale de organizare și evaluare (până la ora 20:00)

MARTI – 8 APRILIE 2014 XX

 • Şedinţa tehnică a Comisiei centrale de organizare și evaluare – ora 10:00
 • Sosirea participanţilor din judeţe
 • Cazarea elevilor şi însoţitorilor la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița (Strada Calea Moldovei Nr.20, intrare de pe strada Grănicerilor)
 • Deschiderea festivă la SINAGOGĂ (Str. Gen. Grigore Bălan Nr.10) – ora 16:00
 • Cina elevilor şi a profesorilor însoţitori la cantina Col. Tehnic INFOEL – ora 19:00
 • Cina membrilor comisiei centrale – hotel Krone – ora 19:00

MIERCURI – 9 APRILIE 2014

 • Mic dejun – ora 08:00
 • Desfăşurarea probei scrise la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița – ora 10:00
 • Prânz – ora 14:00
 • Cina – ora 19:00

JOI – 10 APRILIE 2014

 • Mic dejun – ora 8:00
 • Activități educative – ora 10:00
 • Prânz – ora 14:00
 • Activități educative – ora 16:00
 • Cina – ora 19:00

VINERI – 11 APRILIE 2014

 • Mic dejun – ora 07:00
 • Desfăşurarea probei practice – ora 08:30
  • Domeniul: Electronică, automatizări, telecomunicaţii – Colegiul Tehnic Infoel Bistrița – Corp A – Etaj 3 – Laborator 1 şi Laborator 2
  • Domeniul: Electric, Electrotehnică, Electromecanic – Liceul Tehnologic Forestier – ateliere – strada Zefirului Nr.1
  • Deplasarea la Liceul Tehnologic Forestier se face cu autobuzul la ora 8:00 din curtea colegiului
 • Prânz – ora 14:00
 • Festivitatea de premiere – ora 18:00 – Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
 • Cina festivă – ora 19:00

SÂMBĂTĂ – 12 APRILIE 2014

 • Mic dejun – ora 8:00
 • Plecarea participanților

NOTĂ:

 • Contravaloarea deplasării, cazarea şi diurna cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care fac parte din comisiile centrale vor fi suportate de fiecare inspectorat şcolar în parte de la care provin.

 • Cazarea şi masa pentru elevi şi profesorii însoţitori se asigură din fonduri repartizate de M.E.N.

 • Transportul pentru elevi şi profesorii însoţitori sunt suportate de inspectoratele şcolare de la care provin.

 • Membrii comisiilor vor avea asupra lor materiale bibliografice corespunzătoare comisiei şi calificărilor profesionale pentru care au fost propuşi.

 • Inspectoratele şcolare judeţene vor întreprinde măsurile necesare astfel încât elevii participanţi la faza naţională să aibă asupra lor avizul epidemiologic eliberat de cabinetele şcolare cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiției. Elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev cu fotografie, ștampilat pentru anul școlar în curs și/sau cartea de identitate.