LABORATOR ȘI INSTRUIRE PRACTICĂ – ELECTRONICĂ -CLASA a XII a