FIȘE ELECTRONICĂ – LUCRĂRI DE LABORATOR

ELECTRONICĂ ANALOGICĂ

VERIFICAREA DIODELOR SEMICONDUCTOARE

CARACTERISTICA STATICĂ A DIODEI REDRESOARE

CIRCUITE DE REDRESARE

STABILIZATOARE DE TENSIUNE PARAMETRICE

IDENTIFICAREA TERMINALELOR TRANZISTOARELOR BIPOLARE

CARACTERISTICA STATICĂ A TRANZISTORULUI BIPOLAR

POLARIZAREA TRANZISTOARELOR BIPOLARE

CARACTERISTICA STATICĂ A FOTOTRANZISTORULUI

CARACTERISTICA STATICĂ A LED-ului

CALCULUL REZISTENȚEI DE POLARIZARE A LED_ului

VERIFICAREA TIRISTORULUI ÎN CIRCUIT

VERIFICAREA TRIACULUI ÎN CIRCUIT

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA EMITOR COMUN

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ

STUDIUL AMPLIFICATORULUI OPERAȚIONAL INVERSOR

STUDIUL AMPLIFICATORULUI OPERAȚIONAL NEINVERSOR

CIRCUIT DE INTEGRARE CU AMPLIFICATOR OPERAȚIONAL

CIRCUIT DE DERIVARE CU AMPLIFICATOR OPERAȚIONAL

DEFECTELE AMPLIFICATORULUI OPERAȚIONAL NEINVERSOR

DEFECTELE AMPLIFICATORULUI OPERAȚIONAL INVERSOR

STABILIZATOARE DE TENSIUNE PARAMETRICE

STABILIZATOARE DE TENSIUNE SERIE – PARALEL

STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU REACȚIE

STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE

CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE CU TRANZISTOARE BIPOLARE

CIRCUITE BASCULANTE MONOSTABILE CU TRANZISTOARE BIPOLARE

CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE CU TRANZISTOARE BIPOLARE

CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE CU LM 555

CIRCUITE BASCULANTE MONOSTABILE CU LM 555

ELECTRONICĂ DIGITALĂ

PORȚI LOGICE CU DIODE

PORȚI LOGICE CU TRANZISTORI

PORȚI LOGICE CU DIODE ȘI TRANZISTORI

DECODIFICATOR BCD – ZECIMAL

DECODIFICATOR BCD – 7 SEGMENTE

CIRCUIT BASCULANT BISTABIL RS ASINCRON

CIRCUIT BASCULANT ASTABIL CU PORȚI LOGICE ‘NU’

CIRCUIT BASCULANT MONOSTABIL CU PORȚI LOGICE ‘ȘI-NU’

NUMĂRĂTOARE ASINCRONE

NUMĂRĂTOARE SINCRONE

NUMĂRĂTOARE CU REGISTRE DE DEPLASARE – NUMĂRĂTORUL ÎN INEL

NUMĂRĂTOARE CU REGISTRE DE DEPLASARE – NUMĂRĂTORUL JHONSON