COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Ministrul Educației, Ligia Deca, a condus delegația României la Summitul Global al Competențelor organizat de OCDE la Bruxelles

  23 Feb 2024

  În perioada 21 - 22 februarie 2024, ministrul Educației, Ligia Deca, a condus delegația României la Summitul Global al Competențelor („Skills for the future: Building bridges to new opportunities”), organizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la Bruxelles. Evenimentul a presupus participarea miniștrilor responsabili de portofoliile de educație, competențe, muncă și formare profesională din 39 de țări și reprezentanți ai altor organizații internaționale.

  În cadrul evenimentului, ministrul Ligia Deca a avut două intervenții în cadrul sesiunilor oficiale de lucru, care au punctat atât măsurile adoptate prin noile legi ale educației, cât și investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în vederea adaptării parcursului educațional și profesional al tinerilor la nevoile actuale ale pieței muncii.

  „La fel ca multe alte state, România a fost afectată de schimbările rapide și continue pe care întreaga lumea le-a suferit în ultimii ani, cu precădere cele datorate pandemiei de COVID-19. Este nevoie să investim în dezvoltarea de competențe adecvate pentru viitor, cu un accent clar pe competențe-cheie imposibil de replicat de noile tehnologii de tipul generative Al (ex.: empatie, spirit critic, managementul schimbării etc.)”, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca, la finalul intervențiilor oficiale ale șefilor de delegații.

  În marja summitului, ministrul Educației a avut și două întâlniri cu șefii delegațiilor oficiale din Australia și Irlanda.

  Întâlnirea cu domnul Niall Collins, ministrul de stat pentru competențe și educație continuă din cadrul Departamentului pentru Formare Continuă, Învățământ Superior, Cercetare, Inovare și Știință din Irlanda, a fost axată pe introducerea microcertificărilor, întrucât Irlanda reprezintă un model de bune practici în acest sens. România este unul din statele care înțelege importanța microcredențialelor și a microcertificărilor, de aceea Legea învățământului superior prevede posibilitatea eliberării unor certificate de competențe profesionale sau de calificare parțială.

  De asemenea, a fost organizată o întâlnire cu domnul Brendan O'Connor, ministrul australian pentru competențe și formare continuă. Cei doi șefi de delegații au discutat despre importanța rutei duale complete și a parteneriatului dintre autoritățile publice, unitățile de învățământ, universitățile și operatorii economici.

  Prin participarea la Summitul Global al Competențelor, România și-a reafirmat hotărârea fermă de a susține dezvoltarea traseelor educaționale și profesionale adaptate la cerințele pieței muncii. Angajamentul României constă în continuarea colaborării strânse cu partenerii internaționali pentru promovarea și implementarea soluțiilor eficiente destinate dezvoltării competențelor necesare în societatea contemporană.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Sinteză rezultate simulare Evaluare Națională absolvenți clasa a VIII-a [2024]

  23 Feb 2024

  Ministerul Educației a centralizat rezultatele obținute de elevii claselor a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale din acest an școlar, organizată la nivel național.

  A. Informații privind organizarea evaluării digitalizate

  Au fost implicați în procesul de evaluare 11.593 de profesori evaluatori, după cum urmează:

  • Limba română: 5.675

  • Matematică: 5.452

  • Limba maternă: 466

  La nivelul celor 3.747 de centre de examen, peste 12.000 de profesori asistenți au asigurat scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică.

  Platforma a funcționat în parametri optimi pe toată perioada desfășurării proceselor, cu excepția unui interval de circa 20 de minute în prima zi de examen.

  B. Informații privind rezultatele înregistrate

  Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică, se înregistrează următoarea situație pe probe și tranșe de note:

  I. Limba și literatura română - număr note mai mari sau egale cu 5: 121.759 (73,98%)

  • Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

  II. Matematică: număr note mai mari sau egale cu 5: 69.347 (42,37%)

  • Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

  III. Limba și literatura maternă - număr note mai mari sau egale cu 5: 8.161 (82,93%)

  • Distribuția notelor pe tranșe este următoarea:

  C. Acuratețea evaluării

  Reamintim faptul că este pentru prima dată când simularea se derulează în condiții similare cu cele de examen, digitalizat, iar lucrările nu au mai fost corectate de către profesorii din unitatea de învățământ, fiind distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată țara.

  Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale, la o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, lucrările sunt recorectate de alți doi evaluatori, nota finală fiind obținută ca medie aritmetică a celor două note cu valori centrale, după eliminarea notelor extreme (cea mai mare și cea mai mică).

  Din acest punct de vedere, numărul lucrărilor care au necesitat recorectare se regăsește în tabelul de mai jos (click pe imagine pentru resize):

  D. Comunicarea rezultatelor

  Rezultatele probelor scrise ale simulării EN VIII au fost transmise către Inspectoratele Școlare Județene/al Municipiului București. La momentul transmiterii prezentei informări, rezultatele sunt în curs de a fi transmise de la nivelul inspectoratelor școlare către fiecare unitate de învățământ atât sub forma cataloagelor cu notele finale, cât și sub forma borderourilor asociate fiecărei evaluări.

  Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

  E. Precizări importante

  Dată fiind generalizarea evaluării digitalizate pentru simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023 - 2024, facem următoarele precizări:

  • Lucrările scrise ale elevilor care au susținut simularea evaluării naționale se află în unitățile de învățământ în care elevii au susținut probele scrise.

  • Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării (limba română, matematică, respectiv limba maternă) au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum și la borderourile de evaluare corespunzătoare, pentru a le putea discuta cu aceștia, în perioada următoare, în scopul identificării nevoilor individuale ale fiecărui elev și organizării unor activități remediale care să-i susțină în procesul de pregătire din perioada următoare.

  • În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educației dispune pentru prima oară de date relevante pentru o imagine de ansamblu asupra gradului de reușită la fiecare dintre itemii administrați. Aceasta va permite analize ulterioare referitoare la măsura în care sunt dezvoltate competențele vizate prin evaluarea națională. În acest sens, atașăm un extras din platforma de evaluare digitalizată din care rezultă gradul de reușită pe fiecare item, la nivel național, pentru limba și literatura română și matematică, precum și subiectele și baremele probelor scrise la aceste simulări (disponibile și pe subiecte.edu.ro).

  La nivelul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație se va efectua o analiză a răspunsurilor elevilor la fiecare item pentru a identifica gradul de dezvoltare a competențelor acestora.

  Informațiile care permit astfel de analize pe itemi sunt disponibile și la nivelul fiecărui Inspectorat Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, respectiv al fiecărei unități de învățământ.

  Dat fiind faptul că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obținute de către elevi, unitățile de învățământ vor folosi datele rezultate la nivel de unitate, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

  BROUL DE PRESĂ

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Simulare_ENVIII_grad_reusita_LRO.pdf Simulare_ENVIII_grad_reusita_matematica.pdf EN_VIII_2024_Limba_si_literatura_romana_var_simulare.pdf EN_VIII_2024_limba_si_literatura_romana_bar_simulare.pdf EN_VIII_Matematica_2024_var_simulare_LRO.pdf EN_VIII_Matematica_2024_bar_simulare_LRO.pdf
 • Rezultatele raportului european ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) 2022

  22 Feb 2024

  Astăzi, 22 februarie 2024, Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor Educaționale a lansat online raportul european al studiului International Civic and Citizenship Education Study 2022, bazat pe date din 18 țări, inclusiv România.

  ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) este un studiu comparativ internațional inițiat de către Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor Educaționale, cu scopul de a evalua competențele civice și pentru cetățenie ale elevilor de clasa a VIII-a.

  Raportul european ICCS 2022 este complementar raportului internațional publicat în noiembrie 2023. Folosind un chestionar special conceput pentru elevii europeni, ICCS 2022 a investigat atitudinile acestora față de cetățenia europeană, percepțiile privind viitorul Europei și atitudinile față de problemele sociale și politice specifice regiunii (dezvoltarea durabilă, migrația, discriminarea etc.). 

  Declarație Ministrul Educației, Ligia DECA:

  Mă bucură încrederea pe care elevii români o au în cooperarea europeană și în beneficiile ei, precum și optimismul lor în ceea ce privește viitorul democrației. Rezultatele acestui studiu sunt exemplul de deschidere pe care copiii noștri ni-l dau și dovada importanței pe care o are efortul profesorilor de a-i familiariza cu politicile și cu modul în care Uniunea Europeană funcționează. Sper ca școala să fie, în continuare, un spațiu de promovare a valorilor europene și a principiilor democratice și un mediu care să crească tineri capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc.

  Principalele rezultate:

  • 82% dintre elevii români, față de 75% media ICCS, declară că au învățat  într-o măsură ridicată și medie despre Uniunea Europeană la școală, iar 78% dintre profesorii români se simt pregătiți să predea elevilor despre Uniunea Europeană, față de 76% dintre profesorii aparținând celorlalte țări participante la studiul ICCS 2022.

  • Elevii români au un sentiment puternic de apartenență europeană: 97% dintre aceștia se declară europeni, 94% sunt mândri de apartenența României la Uniunea Europeană, ambele procente sunt mai mari decât media ICCS 2022 (95% respectiv 91%).

  • Majoritatea elevilor români susțin libertatea de circulație în interiorul Europei: 96% dintre aceștia consideră că libertatea cetățenilor europeni să lucreze oriunde în Europa este benefică pentru economia europeană și numai 30% dintre aceștia, față de 4% media ICCS 2022, consideră ar trebui să se limiteze într-o anumită măsură drepturile europenilor la muncă în spațiul european. 

  • Elevii români susțin cooperarea între țările europene pentru protecția mediului: 94% dintre aceștia consideră că țările europene ar trebui să adopte reguli comune pentru  protecția mediului.

  • O parte semnificativă a elevilor români se poziționează critic față de costurile instituțiilor europene (62%), față de influența pe care o au țările bogate asupra politicilor europene (70%) și față de influența birocraților europeni (61%).

  • Elevii români au încredere mai mare în instituțiile europene decât în cele naționale: 69%, respectiv 68% dintre elevii români au încredere totală și ridicată în Comisia Europeană, respectiv Parlamentul European, și doar 44% investesc Guvernul român cu același nivel de încredere.

  • Elevii români se așteaptă să voteze la alegerile europene într-o măsură mai mare decât în celelalte țări participante la studiu: 77% dintre aceștia susțin că cel mai probabil vor vota la alegerile europene, față de numai 58% media ICCS.

  • Aproximativ jumătate dintre elevii români consideră că terorismul, sărăcia, șomajul, intoleranța religioasă, inegalitățile economice vor lua amploare pe viitor în Europa: 76% dintre aceștia consideră că vor crește diferențele economice dintre țările europene bogate și cele sărace.

  • Cei mai mulți elevi români sunt optimiști în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării dintre țările europene (88%), întărirea democrației europene (79%), scăderea poluării (62%), îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate (75%) și reprezentarea femeilor în politică (76%) pe viitor, în spațiul european.

  • În toate țările participante la studiu, elevii cu un statut socioeconomic mai ridicat și cei cu un nivel mai ridicat de cunoștințe civice susțin într-o mai mare măsură libertatea de circulație în Europa, cooperarea între țările europene în ceea ce privește problemele de mediu și adoptarea de politici comune,  comparativ cu studenții cu un statut socioeconomic mai scăzut și cu un nivel mai scăzut de cunoștințe civice.

  Declarație prof. dr. Cătălina Ulrich Hygum, coordonator ICCS România:

  „Raportul european este o lecție de maturitate și încredere pe care ne-o dau adolescenții. Elevii înțeleg cetățenia dincolo de comunitatea sau țara în care trăiesc. Se percep ca cetățeni implicați într-o Europă în schimbare, într-o lume în schimbare. Ei înțeleg valorile democratice, instituțiile, problemele și propriile lor acțiuni în contexte interconectate, la nivel regional și global. Dovedesc maturitate și prin claritatea cu care sunt preocupați de problemele privind mediul, conflictele, migrația, disparitățile socio-economice, impactul sărăciei, șomajul.

  De ce o lecție de încredere? Elevii din România sunt mândri de cetățenia europeană, de apartenența la Uniunea Europeană și se simt responsabili în legătură cu instituțiile și procesele sociale și politice din regiune. Răspunsurile elevilor români (75%) plasează țara noastră pe primul loc în ceea ce privește intențiile de participare la alegerile europene. Cred că este cel mai optimist și coerent mesaj de susținere pe care l-am văzut până acum, în legătură cu proiectul european.”

  Prof. dr. Lucian Ciolan, Reprezentantul României în General Assembly IEA, Prorector UB:

  „Raportul european al studiului ICCS ne oferă date extrem de interesante, din perspectiva proiecției pentru viitor a ceea ce înseamnă cetățenia europeană și aderența la valorile de bază ale acesteia. Având în vedere vârsta celor investigați, am putea spune că avem motive de optimism cu privire la curentul general pro-european, chiar dacă încrederea în instituțiile și procesele de la nivelul Uniunii nu sunt mereu la cele mai înalte cote. Într-un val în creștere de scepticism, accentuat și de recentele provocări sociale, economice și politice majore (pandemia de Covid 19, conflictele armate din Ucraina și Gaza, ascensiunea extremismului naționalist în multe țări europene etc.) tânăra generație ne spune că încă are așteptări pozitive și încredere într-un proiect comun și în colaborarea dintre țările Uniunii, inclusiv pe probleme legate de mediu și sustenabilitate. ”

  Țara noastră a participat pentru prima dată la acest studiu, sub coordonarea echipei Laboratorului de Testare Educațională din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București. Participarea României la studiu a fost finanțată prin proiectul FSS2022 (Derularea participării României la studiile comparative internaționale în educație organizate de IEA, Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură), prin proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat Guvernului României de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și de către Romanian American Foundation.

  Resurse

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, efectuată de către ministrul Educației, Ligia Deca

  17 Feb 2024

  În perioada 12 - 15 februarie, ministrul Educației, Ligia Deca, a efectuat o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, unde a avut întrevederi cu reprezentanți ai Guvernului, ai unor universități și instituții partenere din Statele Unite ale Americii, precum și ai Băncii Mondiale.

  Vizita a fost organizată cu sprijinul Ministerului de Externe și al Ambasadei României la Washington.

  Din delegația Ministerului Educației a făcut parte și Remus Pricopie, rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

  La finalul acestei vizite, Ligia Deca, Ministrul Educației, a declarat: „Cooperarea cu Statele Unite ale Americii în domeniul educației este una substanțială, în primul rând prin prisma schimburilor academice. Apoi, avem un potențial extraordinar de schimb de bune practici în domeniul politicilor publice pentru creşterea calității, a echității şi pentru inovare în educație. Această vizită a însemnat construirea unor oportunități de a consolida parteneriatul strategic cu SUA în domeniul educației”.

  Întâlnirea cu Scott Weihold, Secretar de stat adjunct în cadrul Biroului de Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat, a oferit prilejul pentru o trecere în revistă a rezultatelor colaborării de până acum între cele două țări în domeniul educației. Au fost discutate și noi arii de cooperare: organizarea de schimburi de experiență între profesorii din România și SUA, eficientizarea mecanismului de recunoaștere a competențelor dobândite de studenții americani în România, precum și valorificarea experienței acumulate de cei peste 3.000 de cetățeni români, beneficiari ai burselor oferite de Guvernul american, inclusiv prin menținerea contactelor cu profesioniștii din Statele Unite ale Americii.

  Ministrul Ligia Deca a avut o întrevedere cu Lisa Choate, Președinta Consiliului American pentru Educație Internațională. Discuția a vizat evoluția Programelor Consiliului, Flex și Open World, precum și identificarea unor noi modalități de colaborare.

  La invitația departamentului care gestionează domeniul educației în cadrul Băncii Mondiale, ministrul Educației a prezentat, în cadrul unei întrevederi derulate la sediul central al Băncii, evoluția politicilor educaționale din România în ultimii 10 ani, alături de prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Evenimentul a fost găzduit de Luis Benveniste, director global al Sectorului Educație și Halsey Rogers, economist principal în Sectorul Educație din cadrul Băncii Mondiale.

  Cu această ocazie, au fost prezentate reforme prevăzute în noile legi ale educației: introducerea rutei complete de învățământ dual, promovarea educației timpurii și extinderea învățământului obligatoriu, introducerea masteratului didactic cu 80% practică, majorarea istorică a bugetului educației.

  De asemenea, ministrul Educației a subliniat importanța rezultatelor proiectelor Băncii Mondiale în țara noastră, în special a programului ROSE care a generat exemple globale de bună practică: în rândul școlilor beneficiare, rata medie de abandon a scăzut de la 6,5% (2014) la aproximativ 0,5% (2023), iar rata medie de promovare la bacalaureat a crescut de la 49,6% (2015) la 69% (2023).

  Întrevederea de la Banca Mondială a fost urmată de vizitarea Institutului Smithsonian, cel mai mare complex muzeal din lume, alături de dr. Julia Nowakowska, directorul Biroului de Tehnologii Educaționale, Natalie Brown, consilier diplomatic al Biroului pentru Relații Internaționale, și dr. Samantha Peterson, consilier al Biroului pentru Afaceri Globale. Comunitatea de profesori formată în jurul Institutului Smithsonian valorifică, în scopul învățării, colecțiile de artă, istorie, științe naturale și astronomie de care complexul dispune, precum și Laboratorul de învățare ce pune la dispoziția tuturor resurse educaționale.

  În data de 13 februarie, delegația condusă de ministrul Educației s-a întâlnit cu prof. dr. Joel Hellman, Decanul Facultății pentru Afaceri Internaționale, și cu prof. dr. Diana Dumitru, coordonatoarea Studiilor Românești din cadrul Universității Georgetown din Washington. Discuția a vizat, printre altele, posibilitatea organizării de mobilități academice pentru studenții români și americani prin programul Erasmus+. Întrevederea a fost urmată de un dialog al ministrului român cu o parte dintre studenții universității pe teme precum fenomenul radicalizării, atitudinile politice ale tinerilor din România, efectele invaziei Rusiei asupra Ucrainei și efortul statului român de a asigura acces la educație copiilor ucraineni.

  La invitația reprezentanților Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, ministrul Educației a vizitat colecția permanentă a Muzeului. Angajamentul României privind educația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului a fost reconfirmat în cadrul discuțiilor prilejuite de masa rotundă „Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial”, găzduită, în seara zilei de 14 februarie, de Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, cu participarea unor reprezentanți ai Congresului American și ai unor membri ai corpului diplomatic acreditat la Washington.

  În cadrul vizitei, ministrul Educației a avut o întrevedere cu Valerie Biden Owens, Președintă a Institutului Biden. Ligia Deca a prezentat echipei Institutului măsurile prevăzute de noua lege a învățământului superior ce au în vedere procesul de internaționalizare a universităților românești: microcertificările, susținerea universităților să adere la rețele internaționale, burse pentru cercetare în afara țării în timpul masteratului, doctoratului și al programelor post-doctorale. Reprezentanții Institutului Biden au prezentat programul  de formare a profesorilor în domeniul cetățeniei democratice și sprijinul pe care îl oferă unui district dezavantajat pentru îmbunătățirea propriilor politici educaționale și sociale.

  În aceeași măsură, reprezentanții Institutului au dorit să afle mai multe informații despre Programul Național „Săptămâna verde” derulat în România, discuția abordând și modalitatea în care un astfel de program ar putea fi aplicat la nivelul Universității Delaware.

  Întâlnirea s-a concretizat într-o serie de acțiuni comune ce vizează posibilitatea oferită studenților din România de a participa la o conferință găzduită de Institutul Biden în martie 2024, inițierea unor întâlniri de lucru între cercetători pe teme de interes comun și organizarea unor proiecte de mobilități academice pentru studenți.

  Întâlnirile de nivel înalt au continuat cu o întrevedere cu Miguel Cardona, Secretar pentru Educație al Statelor Unite, și Cindy Marten, Secretar Adjunct, alături de Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasador al României în Statele Unite ale Americii.

  În acest context, omologii americani au apreciat în mod special măsurile de creștere a salariilor profesorilor promovate de România în ultimul an, subliniind rolul acestora atât pentru limitarea efectelor negative ale pandemiei manifestate pe termen lung, cât și pentru creșterea atractivității profesiei didactice. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre politicile și programele celor două țări privind formarea abilităților de literație și creșterea stării de bine a elevilor. În ceea ce privește literația, partea americană a subliniat importanța intervențiilor timpurii, a formării profesorilor și a mentoratului.

  Alte teme abordate au vizat incluziunea copiilor ucraineni refugiați pe teritoriul României în școlile românești, strategii de combatere a antisemitismului, educația media, evaluările standardizate și integrarea tehnologiei în activitatea didactică.

  În data de 15 februarie, ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o întrevedere cu Antonella Bassani, Vicepreședintă pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale.

  Au fost discutate măsurile avute în vedere pentru creșterea calității educației în liceele tehnologice prin investiții în strânsă colaborare cu mediul privat, reducerea inegalităților educaționale prin îmbunătățirea formării inițiale a cadrelor didactice, cu precădere pentru a dezvolta abilitățile de literație și numerație ale copiilor, creșterea accesului la educație timpurie și asigurarea unui mediu școlar sigur, prin investiții în mediile rural și urban aglomerat, și digitalizarea educației.

  Reprezentanții Băncii Mondiale au apreciat eforturile Guvernului Românie de susținere a educației pentru mediu. De asemenea, au remarcat faptul că politicile educaționale și rezultatele obținute în proiectele Băncii Mondiale în România reprezintă exemple de bună practică internațională pe care Banca dorește să le promoveze,

  La finalul vizitei în Statele Unite ale Americii, ministrul Educației s-a întâlnit cu prof. Michael Feuer, Decanul Facultății de Educație și Dezvoltare Umană din cadrul Universității George Washington. Au fost identificate o serie de teme de interes pentru colaborări ulterioare: testarea și evaluarea învățării, recuperarea pierderilor de învățare asociate pandemiei și predarea temelor controversate din istorie.

  Ținând cont de impactul pozitiv al programelor de colaborare cu Statele Unite și de multitudinea de oportunități, dialogul cu autoritățile americane va continua inclusiv în vederea consolidării cadrului legal de colaborare în domeniul educației.

  BIROUL DE PRESĂ

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Ministrul Ligia Deca a participat la masa rotundă „Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial”

  16 Feb 2024

  Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la masa rotundă „Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial”, găzduită de Excelența Sa, Andrei Muraru, Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, în prezența unor reprezentanți ai Congresului american și ai unor membri ai corpului diplomatic acreditat la Washington.

  La eveniment, care a avut loc miercuri, 15 februarie, la Reședința Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii, au participat Ambasadorul Israelului în Statele Unite, ES Michael Herzog, Ambasadorul României în Israel, ES Radu Ioanid, și Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, ES Viorel Ursu. 

  Au luat parte, de asemenea, trei membri ai Congresului American: Debbie Wasserman Schultz (D-FL), Copreședintă a grupului de lucru interparlamentar pentru combaterea antisemitismului online, Brad Schneider (D-IL), membru al Comisiei de Afaceri Externe, și Brandon Williams (R-NY), membru al Comisiei pentru Educație și Forță de Muncă. Au mai luat parte Ellen Germain, Reprezentatul Special pentru Holocaust al Departamentului de Stat, Andrew Baker, Director pentru Afaceri Evreiești în cadrul American Jewish Committee, și Ambasadorul Aldona Wos, Președinte al Institute of World Politics.

  Reapariția incidentelor și a retoricii antisemite în Uniunea Europeană, în Statele Unite și în întreaga lume ne amintește de unele dintre cele mai întunecate perioade din istorie și este contrară standardelor unei societăți democratice. În Statele Unite, incidentele antisemite au crescut mult, în contextul conflictului dintre Israel și Palestina. Fenomenul de negare a Holocaustului a crescut la fel de mult pe rețelele de socializare și în offline, ceea ce a dus la incitarea la acte de ură împotriva evreilor. 

  România a introdus disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” în planurile-cadru pentru liceu. La invitația Excelenței Sale, Andrei Muraru, Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat această inițiativă ambasadorilor, membrilor Congresului, descendenților supraviețuitorilor, profesorilor și cercetătorilor din mediul universitar american prezenți la eveniment.

  Excelența Sa, Andrei Muraru, a declarat:

  „România a devenit un model în combaterea antisemitismului și în promovarea memoriei Holocaustului. Mai este un alt lucru important pe care vreau să îl subliniez - importanța parteneriatelor, testate în vremuri de prosperitate, precum și în vremuri de greutăți și în momente istorice importante. Statele Unite sunt partenerul nostru strategic din 1997 și suntem de aceeași parte a istoriei când vine vorba de antisemitism și de necesitatea de a-l dezrădăcina. Un alt partener special al nostru este Israelul - de fapt, anul trecut am sărbătorit 75 de ani de relații diplomatice neîntrerupte, care datează de la fondarea statului.”

  Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat:

  „Singurul mod sustenabil pe termen lung în care putem opri episoadele antisemite este educația. Mă bucură faptul că în seara aceasta discutăm și celebrăm angajamentul României privind educația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului. Este important ca tinerii să cunoască adevărul istoric, dar mai ales să se apere de discursul instigator la ură și de mesajele false. Toate formele de opresiune trebuie condamnate!”

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM