COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • S-a lansat lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”

  18 Noi 2022

   

  Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

  În cadrul acestui apel au fost publicate Ghidul solicitantului și Schemă de ajutor de minimis, instrumente necesare potențialilor beneficiari eligibili, mai precis consorțiilor regionale pentru învățământ dual, înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin ordin de ministru.

  Obiectivul apelului îl reprezintă dezvoltarea și dotarea de consorții profesionale integrate care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual. 

  În cadrul consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3  - 8, conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC).

  Apelul corespunde Pilonului VI: Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior /Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

  Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 338 mil. Euro, valoare maximă eligibilă din PNRR, fără TVA. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 mil. Euro.

  Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere: 17.11.2022 - 06.01.2023.

  Detalii suplimentare ► aici.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Sumă forfetară pentru asigurarea transportului elevilor navetiști, aprobată prin ordonanță de urgență

  17 Noi 2022

  Astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, a fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, prin care se propune introducerea unei sume forfetare oferite elevilor navetiști. Discutăm despre o deblocare a situației de maximă urgență, mai ales în contextul asigurării dreptului la educație pentru fiecare elev și al măsurilor de combatere a abandonului școlar.

  Ministerul Educației consideră că adoptarea ordonanței reprezintă, în momentul de față, soluția cea mai bună pentru asigurarea transportului școlar al elevilor navetiști, dat fiind că vorbim despre o creștere de până la 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu. Pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km, iar pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru). Elevii vor beneficia de plata în avans a sumei forfetare.

  Pentru a exemplifica, în cazul unui elev care locuiește la 15 km de școală, acesta va primi 60 de lei pentru primii 3 km la care se vor adăuga 6 lei pentru fiecare km dintre cei 12 rămași, rezultând un total de 132 de lei, bani pe care elevul îi primește înaintea achiziționării abonamentului. Pentru a înțelege creșterea, până acum, pentru aceiași 15 km, un elev ar fi primit 30 de lei pentru primii 3 km la care se adăugau 3 lei pentru fiecare km dintre ceilalți 12, cu un total de 66 de lei.

  În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. În situația în care suma forfetară lunară, majorată cu 100%, nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete (din cauza pacticării unor tarife excesive, ajungând până la 30 lei/km/lună, față de alte situații în care tariful este de 3 lei/km/lună), diferența poate fi decontată din bugetele județelor/ sectoarelor municipiului București.

  Elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

  În vederea identificării unei soluții pe termen lung, la nivelul Guvernului, a fost desemnat un comitet interministerial cu scopul de a crea mecanismele cele mai eficiente pentru ca transportul dintre școala și domiciliul elevilor navetiști să nu presupună niciun cost pentru aceștia.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Prima întâlnire de lucru în contextul derulării campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”

  14 Noi 2022

  Astăzi, la Ministerul Educației, a avut loc prima sesiune de lucru organizată în contextul campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”.

  Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a prezentat principalele obiective ale campaniei:

  • îmbunătățirea cadrului legislativ;

  • realizarea unui plan urgent pentru îmbunătățirea activității Comisiilor pentru prevenirea şi eliminarea violenţei din cadrul unităților de învățământ;

  • derularea de sesiuni de informare și de prevenire la nivelul fiecărei școli;

  • promovarea materialelor campaniei împotriva violenței prin intermediul rețelelor sociale.

  În urma discuțiilor, toți cei prezenți au agreat un program al sesiunilor de lucru pentru următoarele linii de acțiune:

  a) Derularea de programe de consiliere adresate elevilor și părinților, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale violenţei şcolare;

  b) Sprijinirea activităților de consiliere individuală şi de grup pentru victime, agresori și martori;

  c) Organizarea de sesiuni de lucru cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu alte instituţii sau specialişti cu competenţe în domeniu, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a programelor de susținere a victimelor actelor de violență în familie și în școli.

  d) Modificarea Statutului Elevului, prin completarea listei de obiecte interzise în școli.

  Amintim, în acest context, că vineri, 11.11.2022, Ministerul Educației a invitat la dezbatere, în sistem videoconferință, reprezentanții inspectoratelor școlare și ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, pentru a discuta propunerile privind îmbunătățirea implementării obiectivelor Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, exemplele de bune practici la nivelul unităților de învățământ și despre identificarea unităților de învățământ cu risc major de producere a actelor de violență.

  La întâlnirea de astăzi, au participat: Cornelia Popa Stavri (secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ), Marius Ovidiu Nistor (președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“), Iulian Cristache (președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar - FNAP-IP) și Robert Avram (președintele Consiliului Național al Elevilor).

  Din partea Ministerului Educației, alături de ministrul Ligia Deca, au fost prezenți secretarii de stat Sorin Ion și Florian Lixandru, Tania Irimia - director al Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, Corina Popa - purtător de cuvânt și Gabriela Burungiu - consilier.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Comunicat de presă comun (Ministerul Educației - CNATDCU) privind ședința Consiliului General CNATDCU din 10 noiembrie 2022

  11 Noi 2022

  În data de 10 noiembrie 2022, a avut loc prima ședință a Consiliului General al Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor Didactice și Certificatelor Universitare (CNATDCU) de la preluarea mandatului de către noul Ministru al Educației. În acest context, la invitația președintelui interimar CNATDCU, domnul Mircea Dumitru, la ședință, a participat și doamna Ligia Deca, ministru al Educației, însoțită de domnul Gigel Paraschiv, Secretar de Stat și de reprezentanții Direcției Generale Juridică și Control.

  Pe agenda discuțiilor, s-au aflat, printre altele, efectele Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022, problema justiției constatative, aspecte organizatorice specifice activității CNATDCU etc.

  În cadrul întâlnirii, Direcția Generală Juridică și Control a Ministerului Educației a explicat implicațiile Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022, după cum urmează:

  a) titlul de doctor poate fi retras pentru nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională doar dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice;

  b) titlul de doctor poate fi anulat la cererea Ministerului Educației, în calitate de autoritate emitentă a ordinului de ministru, în temeiul art. 1, alin. (6) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenului de 1 an de la data emiterii actului pentru introducerea acțiunii în anulare;

  c) CNATDCU sau Ministerul Educației nu au competența de a reevalua fondul științific al tezei de doctorat elaborate, controlul de legalitate făcând referire la aspecte ce țin de legalitatea desfășurării procedurii de conferire/ atribuire în vigoare, la momentul acordării titlului.

  Curtea Constituțională a stabilit că, indiferent de interpretările ce se pot aduce unui text, atunci când aceasta a hotărât că numai o anumită interpretare este conformă cu Constituția, atât instanțele, cât și organele administrative trebuie să se conformeze deciziei și să o aplice ca atare. În acest context, activitatea CNATDCU se poate derula doar cu respecatarea Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022. De aceea, Ministerul Educației și CNATDCU vor coopera pentru a găsi soluțiile potrivite care să respecte regulile constituționale și legale și, în același timp, pentru a construi o nouă paradigmă de gândire a sistemului de analiză și verificare a încălcării normelor de etică, principiu ce stă la baza legislației învățământului superior.

  Împreună putem asigura respectarea Constituției și a legilor acestui stat. Suntem parte a aceleiași proceduri legale și, deși avem responsabilități partajate, ne rămâne obligația respectării principiului legalității, ca temei al statului de drept. Pentru a sprijini activitatea CNATDCU, în cadrul ședinței, am discutat și despre nevoile Consiliului, menite să eficientizeze și să faciliteze activitatea membrilor săi.

  Expertiza CNATDCU este esențială pentru a identifica soluțiile care să conducă la respectarea legii și la realizarea obiectivului strategic de asigurare a unui cadru de integritate și eficiență pentru studiile doctorale, iar conducerea Ministerului Educației se bazează pe sprijinul CNATDCU în acest proces. Ce ne unește pe toți este că ne dorim să fim parte a soluției pentru atingerea unui obiectiv comun: asigurarea unui mediu academic bazat pe integritate și calitate.

  Considerăm că trebuie să construim o nouă paradigmă de gândire a sistemului de analiză și de verificare a încălcării normelor de etică, iar noile legi ale educației reprezintă cel mai bun prilej în acest sens.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • A fost aprobat cadrul legislativ în vederea constituirii consorțiilor pentru învățământ dual, parte a angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență

  10 Noi 2022

  Ministerul Educației a aprobat, prin ordin, Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, document care completează cadrul legislativ necesar atingerii țintelor 471, 472, 473, 474 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

  În accepțiunea conferită de metodologie, consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și are denumire proprie stabilită de părți, printr-un contract de parteneriat (aprobat, de asemenea, de minister).

  Un consorțiu este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități:

  - instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate

  - unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate

  - unități administrativ-teritoriale (UAT)

  - operatori economici.

  Rolul unui consorțiu constă în creșterea calității oferite beneficiarilor în procesul de formare în raport cu nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii și calificări și de competențe ale pieței muncii, identificate și previzionate, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar.

  Sintetic, principalele măsuri introduse de metodologie sunt următoarele:

  • Pot fi formate noi structuri parteneriale cu denumire proprie, fără personalitate juridică, în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute de metodologie;

  • Se poate obține statutul de centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual;

  • Este prevăzut specificul regional al consorțiului, asigurat prin respectarea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare (stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare);

  • Consorțiul în dezvoltarea învățământului dual este centrat pe nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii de formare, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii/studenții înscriși în învățământul dual.

  De asemenea, prin consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ.

  Detalii suplimentare sunt disponibile ► aici.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM