COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Sesiunea august - septembrie 2019 a examenului național de Bacalaureat începe miercuri, 21 august, cu probele scrise

  19 Aug 2019

  Peste 43.500 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2019, începând de miercuri, 21 august. Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidați provin din promoţia 2018-2019, iar peste 14.800 de candidați sunt din promoţiile anterioare.

  Sesiunea august - septembrie 2019 începe cu probele scrise, programate astfel: 

  • 21 august - Limba şi literatura română/E)a
  • 22 august - Limba şi literatura maternă/E)b
  • 23 august - proba obligatorie a profilului/E)c
  • 26 august: proba la alegere a profilului şi specializării/E)d.

  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfășoară în zilele de 27 august și 28 august, fiind urmată de evaluarea competențelor în limba maternă (proba B) în 29 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august și 2 septembrie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată în zilele de 2 și 3 septembrie.

  Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 septembrie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12:00 și 16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie.

  Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate.

  Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

  Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video.. 

  Nu este permis în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

  În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

  Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

  Ministerul Educației Naționale pune la dispoziție linia TELVERDE (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 21 - 22 august, respectiv luni, 26 august, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 23 august, între orele 8:00 - 14:00.

  Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Consultări cu partenerii sociali în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social (14 august)

  14 Aug 2019

  Ministrul interimar al Educației Naționale, Valer-Daniel Breaz, a participat miercuri, 14 august, la ședinţa Comisiei de Dialog Social (CDS), desfășurată la sediul Ministerului Educației. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și dezbătute o serie de proiecte de acte normative inițiate de MEN și propuse spre aprobare în perioada următoare. 

  Pe ordinea de zi au fost incluse drafturile ordinelor de ministru care aprobă calendarul și metodologiile de desfășurare a examenelor naționale din anul 2020 (Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a, Bacalaureat, certificarea calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, Definitivat), respectiv calendarul și metodologia admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

  În același context, a fost luat în discuție proiectul metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021.

  Un alt subiect l-a constituit proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim/kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

  Punctele de vedere și sugestiile formulate vor fi transmise tuturor direcțiilor și instituțiilor implicate în procesul decizional. Potrivit legii, proiectele dezbătute de membrii CDS nu sunt supuse votului, avizul partenerilor de dialog social fiind consultativ.

  La ședința de astăzi au participat reprezentanții Ministerului Educației Naționale, sindicatelor din învățământ (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicală „Alma Mater”) și ai confederațiilor patronale (COMPIROM, CONCORDIA și UGIR). Au fost prezenți, de asemenea, membri ai asociaților naționale și locale de elevi, organizațiilor studențești și Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Zece premii pentru echipele României la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică (2019)

  12 Aug 2019

  Cele două echipe ale României, participante la a XIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică (Keszthely/Ungaria, 2-10 august), au repurtat un succes de excepție: zece premii, dintre care două medalii de aur, patru medalii de argint și patru medalii de bronz.

  Medalia de aur și locul I absolut la proba de Planetariu au fost obținute de David-Corneliu Turturean (clasa a X-a/Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava). De asemenea, cu medalie de aur a fost distins și Robert-Gabriel Pășcălău (clasa a XI-a/Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța). Ambii elevi au făcut parte din echipa A.

  Medaliile de argint au revenit următorilor elevi: Paul-Florin Rebenciuc (clasa a XI-a/Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava), George-Cristian Ardeleanu (clasa a IX-a/Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) - echipa A, respectiv Constantin-Daniel Nicolae (clasa a XI-a/Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța) și Theodor Iosif (clasa a XI-a/Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) - echipa B. 

  Vlad Roșca (clasa a XII-a/Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) - echipa A, alături de Daria Teodora Hărăbor (clasa a X-a/Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați), Flavia-Cristiana Pascal (clasa a X-a/Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț) și Mihai Vasile (clasa a XI-a/Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București - echipa B, și-au adjudecat medaliile de bronz.

  Echipele României au fost coordonate și însoțite de lector universitar dr. Cristian Pîrghie (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava), prof. Victor Păunescu (Liceul Tehnologic Dacia din Bucureşti) și prof. dr. Petru Crăciun (inspector de specialitate - Inspectoratul Școlar Județean Suceava). 

  Competiția a reunit peste 200 de concurenți din 44 de țări.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Ministerul Educației Naționale anunță lansarea proiectului „Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității/ESQA”, derulat sub egida Programului ERASMUS+

  09 Aug 2019

  Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, a demarat implementarea proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității ESQA, cod 607068-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA, aprobat de către Agenția Executivă Educație, Audiovizual și Cultură, în vederea co-finanţării din Programul ERASMUS+: Învățământ Superior - Alianțele cunoașterii, Suport Bologna, Jean Monnet, acțiunea cheie Suport pentru implementarea reformelor la nivelul Ariei Europene a Învățământului Superior (EHEA).

  Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 ani și este implementat în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), precum și cu agenții de asigurare a calității din Bulgaria, Danemarca, Franța și Moldova, dar și cu Organizația Europeană a Studenților (ESU), Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE).

  Principalul obiectiv vizat îl reprezintă identificarea mijloacelor prin care este posibilă creșterea implicării actorilor interesați în procesele de asigurare externă a calității, la nivelul țărilor membre în Aria Europeană a Învățământului Superior, în concordanță cu prevederile Standardelor și Liniilor Directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) 2015.

  Prin activitățile sale, proiectul sprijină Grupul de Monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG), asigurarea calității fiind una dintre reformele cheie vizate de acesta.

  În vederea atingerii obiectivului vizat, se va realiza mai întâi un studiu la nivelul țărilor membre EHEA, analizând implicarea părților interesate în procesele de asigurare externă a calității, cu identificarea și prezentarea unor exemple de bună practică. Cele 5 agenții de asigurare a calității membre în consorțiu vor participa la activități de tip peer review și peer-learning, în etapa de diagnoză.

  În baza acestor rezultate, va fi dezvoltat un Ghid, care are în vedere, în principal, definirea rolului și profilului diferitelor categorii de actori, proceduri pentru recrutarea acestora, adecvate profilului definit, modalități eficace de implicare a acestora în activitățile de asigurare a calității, incluzând o mai bună comunicare sau cursuri de formare adecvate. În final, agențiile partenere vor analiza și identifica măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ghidului în activitatea proprie de asigurare a calității.

  Având în vedere parteneriatul constituit precum și activitățile propuse, se așteaptă ca proiectul să aibă un impact important la nivelul țărilor membre în Aria Europeană a Învățământului Superior, pe termen lung contribuind la creșterea relevanței și impactului proceselor de asigurare a calității.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Data de începere a noului an școlar: 9 septembrie 2019

  08 Aug 2019

  În urma solicitării prim-ministrului Viorica Dăncilă, adresată ministrului Educației Naționale, de a stabili data începerii noului an școlar prin consultarea tuturor părților implicate, ministrul interimar al Educației, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul școlar 2019-2020 să fie luni, 9 septembrie.

  Decizia a fost luată ca urmare a discuțiilor purtate între reprezentanții Ministerului Educației Naționale și partenerii săi de dialog social.

  Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020), cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni. 

  Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: 

  ➢ vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020);

  ➢ vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020);

  ➢ vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021).

  Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019. 

  Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

  Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor mai sus-menționate şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

  Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei.

  BIROUL DE COMUNICARE

   

   

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM