COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Strategia Națională de Educație Financiară 2024 - 2030 a fost adoptată

  11 Apr 2024

  Ministerul Educației a organizat, la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, un eveniment dedicat Zilei Educației Financiare, încadrat în seria de manifestări și programe dedicate educației financiare în România. În cadrul acestuia a fost prezentată Strategia Națională de Educație Financiară (SNEF) 2024 - 2030, adoptată astăzi, 11 aprilie, în ședință de Guvern.

  Strategia conturează viziunea României privind educația financiară pentru următorii ani și conține exemple de acțiuni specifice care vor fi întreprinse până în 2030. Aceasta a fost elaborată de Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Asociația Română a Băncilor (ARB) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu implicarea altor părți interesate, atât din mediul public, cât și cel privat, ca urmare a procedurii de consultare publică.

  Strategia Națională de Educație Financiară are direcții de acțiune pentru:

  • copii și tineri până în 25 de ani;

  • populația adultă;

  • operatorii economici.

  Direcțiile de acțiune pentru copii și tineri până în 25 de ani sunt următoarele:

  • Dezvoltarea și introducerea elementelor de educație financiară în curriculumul național la toate nivelurile de învățământ;

  • Realizarea de acțiuni de educație financiară complementare adresate învățământului preuniversitar și universitar;

  • Introducerea educației financiare în universități;

  • Promovarea unor comportamente financiare responsabile  în rândul copiilor și tinerilor prin  intermediul mass-media;

  • Implementarea unor programe de educație financiară destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar;

  • Implementarea unui program național de conștientizare, consiliere și sprijin pentru părinți în vederea educării din perspectivă financiară a copiilor.

  Obiectivele majore ale SNEF:

  • Creșterea gradului de educație financiară prin formarea de competențe în domeniul educației financiare în rândul copiilor și tinerilor și pregătirea lor pentru a deveni consumatori informați de produse, instrumente și servicii financiare;

  • Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților populației adulte de a planifica finanțele proprii, de a economisi, de a fi consumatori informați privind utilizarea corespunzătoare a serviciilor și produselor financiare și de a-și îndeplini obligațiile fiscale;

  • Creșterea accesului operatorilor economici la noțiuni și informații financiare în scopul întăririi disciplinei financiare a acestora.

  Pentru implementarea la scară națională a SNEF, cadrul necesar este fixat de Ministerul Educației, în calitate de instituție responsabilă a sistemului educațional formal și de Ministerul Finanțelor, în calitate de instituție responsabilă în domeniul fiscal, specific adulților și operatorilor economici.

  BNR, ASF, ARB și ANPC, în calitate de parteneri în cadrul Protocolului Național pentru Educație Financiară, sprijină implementarea SNEF prin organizarea de acțiuni, evenimente, programe și campanii de educație financiară, conform atribuțiilor legale specifice.

  Extinderea listei de părți interesate de implementarea SNEF va fi realizată prin eforturile tuturor semnatarilor protocolului anterior menționat, fiind atrași parteneri, entități publice și private care au atribuții sau o activitate specifică domeniului sau sunt interesate de a participa la acest proces.

  BIROUL DE PRESĂ

  Etichete: comunicate de presăSNEFStrategie națională educație financiarăCategorie: Comunicate de presă
 • Deschiderea apelului de proiecte pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice

  04 Apr 2024

  Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte „Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

  Prin intermediul apelului sunt urmărite dezvoltarea și implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat. Obiectivul acestui program este dezvoltarea competențelor digitale și de pedagogie digitală pentru a integra eficient tehnologiile în practicile de predare la clasă, indiferent de disciplină.

  Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 80 de milioane de euro, fără TVA.

  Cererile de finanțare se depun prin platforma electronică dedicată PNRR până în data de 31 mai 2024, ora 17:00.

  BIROUL DE PRESĂ

 • Simulare probe scrise examen bacalaureat 2024: Analiza gradului de reușită pe itemi (prin raportare la competențele urmărite)

  02 Apr 2024

  Subsecvent simulării organizate de către Ministerul Educației (4 - 7 martie), Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a efectuat o analiză detaliată a rezultatelor înregistrate la nivel național prin corelare cu specificul fiecărui item.

  Potrivit CNPEE, în urma acestui tip de abordare analitică a rezultatelor înregistrate de elevii care au susținut probele simulării, grupul de lucru din cadrul CNPEE (alcătuit din profesori de specialitate) a identificat elemente în măsură să optimizeze proiectarea variantelor de subiecte pentru examen, astfel încât ponderea itemilor satisfăcător/bine/foarte bine performați (itemi de succes) să crească în economia testului și, în același timp, a formulat sugestii privind activitățile de tip remedial pe care elevii le pot parcurge.

  Regăsiți mai jos cele două materiale elaborate de către specialiștii CNPEE:

  Aceste documente fac obiectul prelucrărilor în teritoriu de către inspectorii școlari cu atribuții în gestionarea disciplinelor de examen.

  BIROUL DE PRESĂ

  Etichete: comunicate de presăsimulare bacalaureatsimulare examene naționalerezultate simulare 2023Categorie: Comunicate de presăfisiere:  Analiza_rezultate_simulare_bacalaureat24_CNPEE.pdf Analiza_cantitativa_itemi_toate_disciplinele.pdf
 • Sesiune de informare cu privire la apelul competitiv de proiecte „Primul student din familie”

  02 Apr 2024

  Astăzi, 2 aprilie 2024, Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a găzduit o sesiune de informare adresată reprezentanților solicitanților eligibili și asociațiilor reprezentative ale studenților și ale elevilor pentru apelul de proiecte „Primul student din familie”, lansat pe 28 martie 2024 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu Ministerul Educației.

  Înregistrarea evenimentului poate fi urmărită ► aici

  Apelul beneficiază de o finanțare totală de 50 de milioane de euro (fără TVA) din Programul Operațional Educație și Ocupare. În cadrul acestuia, vor fi finanțate proiectele ai căror solicitanți eligibili sunt instituțiile de învățământ superior în colaborare cu unitățile de învățământ preuniversitar, care vizează combaterea abandonului școlar și universitar.

  Creșterea accesului la învățământul superior al grupurilor subreprezentate/defavorizate, inclusiv prin sprijinirea și consilierea elevilor pentru a face tranziția de la liceu la universitate reprezintă o prioritate prevăzută în noile legi ale educației și a fost parte integrantă din Raportul final al proiectului „România Educată”.

  Ligia Deca, Ministrul Educației: Este nevoie să susținem tinerii din mediul rural să-și continue studiile la universitate, fiindcă este necesar ca acești tineri să beneficieze de creșterea veniturilor și de creșterea calității vieții. „Primul student din familie” înseamnă curaj, dorință, motivație. Această măsură a fost prevăzută în proiectul „România Educată”, ulterior fiind preluată în legile educației, iar acum o punem în aplicare prin finanțare europeană, pentru a ne asigura că primii studenți din familie vor avea resurse și sprijin să-și continue studiile și să-și construiască un viitor mai bun. Fiecare copil din mediul rural care va reuși să finalizeze studii universitare va deveni un exemplu în comunitatea sa și va contribui la dezvoltarea societății, reducându-se, astfel, decalajele socio-economice dintre zonele urbane și cele rurale.

  Printre măsurile prevăzute în cadrul apelului de proiecte (activități finanțate), se regăsesc:

  • Măsuri de tip „punte” în vederea facilitării tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a (45%)
   • identificarea elevilor în risc de a nu participa sau a nu promova examenul de bacalaureat, precum și a absolvenților de liceu din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat;

   • consilierea elevilor cu privire la opțiunile de programe de studiu din mediul universitar și promovarea ofertei educaționale universitare în rândul unităților de învățământ preuniversitar (în special în unitățile de învățământ cu o rată scăzută de cuprindere a absolvenților în învățământul superior);

   • susținerea persoanelor identificate prin oferirea de sprijin pentru facilitarea tranziției la studiile universitare prin programe remediale pentru recuperarea decalajelor de învățare pentru pregătirea examenului de bacalaureat sau a admiterii la studii universitare de licență și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din internatele instituțiilor de învățământ preuniversitar, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare, pentru a contribui la facilitarea tranziției la studiile universitare;

   • acordarea de subvenții.

  • Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate (35%)

   • sprijinirea studenților cu risc de abandon, prin operaționalizarea mecanismelor de identificare și monitorizare a nevoilor studenților în cadrul Centrelor de consiliere și orientare în carieră (CCOC);

   • asigurarea în cadrul CCOC a serviciilor de suport, îndrumare și consiliere în vederea prevenirii și combaterii abandonului universitar;

   • acordarea de sprijin pentru prevenirea și combaterea abandonului universitar în rândul studenților, membri ai grupului țintă, prin implementarea unor programe remediale / de aducere la nivel a studenților cu dificultăți în învățare și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din campusurile universitare, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare care ar determina abandonul universitar;

   • acordarea de subvenții.

  • Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități, inclusiv admiterea  (20%)

   • Asigurarea accesibilității fizice și digitale în cadrul proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități în ÎS, inclusiv admiterea;

   • Achiziționarea de servicii de suport (ex. interpreți, tehnologii specifice);

   • Dezvoltarea unor servicii de consiliere și îndrumare dedicate studenților cu dizabilități.

  Proiectele din cadrul prezentului apel pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31.05.2024, ora 16:00.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Informare de presă

  01 Apr 2024

  Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o luni, 1 aprilie, o întâlnire cu reprezentanții federațiilor reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și superior: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”. Tema discuțiilor: stabilirea demersurilor în vederea identificării unor criterii pentru salarizarea diferențiată a cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar pe criterii de performanță.

  Întâlnirea are loc în contextul recentelor recomandări ale OCDE privind salarizarea pe criterii de performanță, precum și în contextul susținerii, de către Prim-Ministrul României, domnul Marcel Ciolacu, a unei reforme a salarizării.

  În cadrul discuției a fost agreată, ca prim pas, constituirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Educației și reprezentanți desemnați de federațiile sindicale reprezentative, care să elaboreze proiectul de Metodologie privind salarizarea diferențiată a personalului didactic pe baza unor criterii de performanță. 

  Calendarul de desfășurare a activităților va fi stabilit la prima întâlnire a grupului de lucru. 

  BIROUL DE PRESĂ

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM