COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar, în cadrul proiectului CRED

  22 Mai 2019

  Săptămâna aceasta, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), s-a demarat formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar. În același timp, continuă selecția națională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial.

  Astfel, prin intermediul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) a început formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-țintă ale proiectului, respectiv 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial. Aceștia urmează să fie instruiți în implementarea noilor abordări curriculare din învățământul primar.

  Începând cu data de 20 mai, Casa Corpului Didactic București a devenit primul partener, din cadrul CRED, care implementează activitățile de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în regiunea București-Ilfov, conform calendarului activităților de formare aprobat de Ministerul Educației Naționale.

  Până la data de 6 iulie 2019, vor finaliza programul de formare 15 grupe a câte 20 de cursanți (12 în București și 3 în Ilfov), totalizând 300 de cadre didactice formate din învățământul primar.

  Activitățile de formare se vor desfășura, timp de 120 de ore, în format blended-learning, în timpul săptămânii, atât față în față, cât și online. Cursanții beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile.

  Programul de formare continuă - „Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat prin ordin al ministrului Educației Naționale, este structurat în trei module:

  • Un nou curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial - conceptualizări necesare
  • Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar - disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii
  • Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului naţional

  Modulul 3 include trei pachete tematice. Fiecare cursant optează pentru un singur pachet tematic, dintre cele trei:

  • Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive.
  • Resurse Educaţionale Deschise RED şi platforme online pentru învăţare.
  • Management de curriculum la nivelul școlii și al clasei.

  De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai 2019, a fost lansat, la nivel național, un apel de selecție pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel gimnazial.

  Așadar, profesioniștii din învățământul preuniversitar/universitar din România pot deveni formatori în cadrul proiectului CRED și, astfel, pot contribui la creșterea calității sistemului educațional autohton. Selectarea și pregătirea noului lot de formatori au loc la nivel național, în cadrul celor opt instituții partenere din cadrul proiectului: Casele Corpului Didactic Buzău, București, Brașov, Botoșani, Cluj-Napoca, Olt, Teleorman și Timiș.

  Cei interesați pot accesa site-urile menționate mai jos, pentru a aplica pentru posturile disponibile:

  „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de patru ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educației Naționale ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei Inspectorate școlare județene.

  CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCREDCategorie: Comunicate de presă
 • Participarea ministrului Ecaterina Andronescu la Reuniunea Consiliului Educație și la evenimentele conexe acestei reuniuni (Bruxelles, 21 - 22 mai 2019)

  21 Mai 2019

   

  Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, va prezida miercuri, 22 mai, la Bruxelles, Reuniunea Consiliului Educație, organizată sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

  Pe agenda Consiliului Educație figurează adoptarea a două propuneri de recomandări:

  • Recomandarea Consiliului privind abordarea globală a predării și învățării limbilor
  • Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor.

  Totodată, urmează a fi adoptate concluziile Consiliului cu privire la punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți.

  De asemenea, va avea loc o dezbatere de orientare pe tema construirii viitorului Europei: contribuția educației și a formării la consolidarea coeziunii sociale.

  Anterior reuniunii formale a Consiliului, este prevăzut un prânz de lucru informal, în cadrul căruia vor fi schimbate opinii privind Utilizarea inteligenței artificiale în educație: provocări și oportunități.  

  În marja reuniunii, în cursul zilei de astăzi, 21 mai, ministrul Ecaterina Andronescu a deschis, alături de Comisarul pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor Navracsics, Conferința Președinției române privind Competențele digitale și antreprenoriale pentru sprijinirea educației și formării inovatoare. În acest context, a avut loc un dialog referitor la procesul de elaborare a politicilor, dublat de dezbateri în grupuri de lucru și discuții care au acoperit toate nivelurile de educație.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Seminar dedicat experților din domeniul evaluării, inspectorilor și cadrelor didactice de limbi străine (14-17 mai 2019)

  14 Mai 2019

  Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Centrul European pentru Limbi Moderne de la Graz (Austria) organizează, la Brașov, în perioada 14-17 mai, seminarul Constructing valid language tests and examinations based on the CEFR and its Companion Volume. Evenimentul  este dedicat experților din domeniul evaluării, inspectorilor și cadrelor didactice de limbi străine.

  Obiectivul seminarului este formarea participanților în domeniul utilizării descriptorilor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) în procesul de elaborare a itemilor și testelor de evaluare, producerea de itemi/teste specifice fiecărui nivel lingvistic/tip de competență.

  De asemenea, se pune accent și pe revizuirea testelor specifice studiului limbilor moderne, precum testele de verificare a competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, respectiv clasa a IX-a, pentru clasele cu predarea unei limbi moderne în regim intensiv/bilingv și proba C din cadrul examenului național de Bacalaureat.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Echipa României, două mențiuni la Olimpiada Internaţională de Filosofie (ediția 2019)

  20 Mai 2019

  Lotul olimpic de filosofie a obținut două mențiuni la a XXVII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Filosofie (IPO), desfăşurată la Roma (16-19 mai).

  Performanța a fost reușită de Horia-Ştefan Lixandru (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti - premiul I în cadrul etapei naționale) și Ioan-Victor Popa (Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti - premiul al II-lea la etapa națională).

  Echipa României a fost coordonată și însoțită de Elena Florina Oțet - profesor la Liceul „Andrei Mureșanu” din Brașov (membru fondator al competiției și membru al juriului internațional) și prof. Eugen Stoica (membru al juriului și comitetului internațional).

  Tema generală a competiţiei din acest an a fost Cultural Heritage and Citizenship şi a prilejuit prezentări şi dezbateri academice pentru toți participanții: elevi și profesori. Au fost prezenți peste 100 de concurenți din 48 de ţări (Europa, Asia, America de Nord şi America de Sud).

  Olimpiada Internaţională de Filosofie a fost înfiinţată în 1993 la iniţiativa unui grup de profesori din Bulgaria, Germania, Polonia, România, Turcia şi Ungaria şi este oficial recunoscută de UNESCO. România a participat fără întrerupere şi a găzduit de două ori această competiție: Braşov (1998) și Iaşi (2008).

  Delegația României a fost întâmpinată și felicitată pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” de ministrul Ecaterina Andronescu.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Reuniuni internaționale pe tema politicilor educaționale între China și statele din Europa Centrala și de Est (Timișoara, 17 - 18 mai 2019)

  18 Mai 2019

  Vineri, 17 mai 2019, s-a desfășurat, la Timișoara, reuniunea Dialogul pe tema politicilor educaționale între China și statele din Europa Centrala și de Est. Aflat la a șaptea ediție, evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara, reunind reprezentanți ai ministerelor care dețin competențe în domeniul educației din China și 12 state central și est-europene.

  Temele de discuție au vizat rolul colaborărilor și schimburilor universitare în îmbunătățirea proceselor de predare și învățare, consolidarea colaborării în domeniul predării limbilor străine, respectiv promovarea calității și a excelenței în învățământul profesional și tehnic.

  În acelasta perioadă, Universitatea de Vest din Timișoara găzduiește și a VI-a reuniune a Consorțiului instituțiilor de învățământ superior din China și țările Europei Centrale și de Est (17-18 mai). Obiectivele propuse sunt dezvoltarea cooperării între universitățile din China și țările Europei Centrale și de Est, intensificarea schimburilor interuniversitare și demararea unor proiecte comune, promovând excelența în educație. La eveniment iau parte 120 de reprezentanți ai comunităților academice din cele 75 de universități membre ale consorțiului. 

  De asemenea, în intervalul 17 - 19 mai, are loc a doua reuniune a Consiliului Național al Rectorilor din acest an, organizată cu ocazia aniversării a 75 de ani de activitate academică și de cercetare la Universitatea de Vest. 

  La ceremonia care a marcat împlinirea a 75 de ani de activitate academică și de cercetare la Universitatea de Vest a participat și ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu.

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM