COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Noi măsuri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante, precum și promovarea în cariera didactică prin examen, în învățământul superior

  09 Noi 2018

  Guvernul a aprobat în ședința de vineri, 9 noiembrie, două hotărâri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante, respectiv promovarea în cariera didactică, în învățământul superior, prin examen.

  Urmare a solicitărilor formulate de Consiliul Național al Rectorilor și de universități, au fost aduse mai multe modificări Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, reglementată prin HG 457/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acestea vizează:

  • clarificarea modului în care un concurs poate fi contestat, dar și a aspectelor cu privire la soluționarea contestațiilor;
  • clarificarea modului în care se constituie comisia de contestații;
  • simplificarea modului de organizare a comisiilor de concurs;
  • clarificarea procedurilor de concurs privind verificarea îndeplinirii standardelor minimale.

  În ceea ce privește examenul de promovare în cariera didactică în învățământul superior, acesta a fost reglementat prin OUG 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca în cazul concursurilor didactice.

  Deoarece pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare există o metodologie-cadru de concurs, prin simetrie, hotărârea de guvern adoptată astăzi reglementează aspecte privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învățământul superior, printr-o altă metodologie-cadru. 

  Printre condițiile specifice de organizare a acestor examene regăsim:

  • personalul didactic are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, în limita posturilor didactice vacante aprobate anual de către senatul universității;
  • pot participa la examen cadrele didactice titulare care au avut calificativul „foarte bine" în ultimii 3 ani, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice;
  • vechime minimă de 3/6/9 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior în cadrul instituției organizatoare a examenului de promovare (3 ani pentru lector/șef lucrări, 6 ani pentru conferențiar, 9 ani pentru profesor universitar);
  • îndeplinirea de către candidați a standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Îmbunătățirea modalităților de promovare în carieră a cadrelor didactice, în baza unor criterii și procese relevante, are ca scop stimularea performanței didactice, și implicit, creșterea prestigiului universităților din România, măsură prevăzută și în Programul de Guvernare.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Guvernul a alocat mai mulți bani pentru programul „Masa caldă în școli”

  09 Noi 2018

  În sedința de Guvern de astăzi, 9 noiembrie 2018, a fost aprobată Ordonanța de urgență privind continuarea programului național Masa caldă în școli, destinat preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

  Bugetul alocat programului a crescut de la 30,7 milioane de lei la aproape 46,7 milioane de lei, ceea ce a permis majorarea valorii pachetului alimentar cu aproximativ 40%: de la 7 lei, atât cât prevedeau normele anterioare, la 10 lei/zi/beneficiar.

  Ca element de noutate, în vederea evitării organizării a două proceduri de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor, noua ordonanţă de urgenţă prevede trecerea de la an şcolar la an calendaristic, aspect ce contribuie la asigurarea continuităţii programului-pilot.

  De asemenea, pentru evaluarea corespunzătoare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, s-a decis implementarea acestuia pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind necesară continuarea pilotării pentru cel puțin un ciclu de învățământ.

  În urma pilotării programului în anii precedenți, s-au constatat o serie de efecte pozitive asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi, dintre care amintim: scăderea ratei abandonului şcolar, diminuarea absenteismului și a întârzierilor la prima oră, formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase, consolidarea relației familie-școală prin implicarea părinților în educarea copiilor în privința unei alimentații sănătoase și reducerea migrației elevilor din unităţile de învăţământ din mediul rural către unităţile de învăţământ din mediul urban.

  Implementarea Programului-suport constituie una dintre măsurile de prevenire şi, totodată, de intervenţie cu influenţă asupra părăsirii timpurii a şcolii în România, măsură prevăzută și în Programul de Guvernare 2017.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Ministerul Educației Naționale a aprobat Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

  05 Noi 2018

  Ministerul Educației Naționale a reglementat - prin ordin - metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat. De asemenea, prin intermediul acestui document, au fost stabilite sistemele de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în acreditarea și evaluarea periodicăatât a domeniilor de studii universitare de doctorat, cât și a școlilor doctorale și a instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

  Prin acest demers, solicitat de universități și de Consiliul Național al Rectorilor (CNR), Ministerul Educației Naționale (MEN) a creat cadrul legal pentru demararea procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat. Evaluarea se realizează de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenție de asigurare a calității din străinătate, înscrisă în EQAR, cu cooptarea studenților și experților internaționali. 

  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior are obligația de a elabora, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului, ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, iar instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat au obligația de a realiza, până la data de 15 februarie 2019, raportul de evaluare internă și de a solicita evaluarea de către agenția de asigurare a calității din țară sau străinătate. 

  Ordinul de ministru clarifică și aspecte cu privire la evaluarea școlilor doctorale. Astfel,  fiecare școală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menținerii acreditării.

  În ceea ce privește evaluarea programelor de studii universitare de doctorat, aceasta se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, din 5 în 5 ani, pentru obținerea sau menținerea acreditării. Evaluarea școlilor doctorale prevăzute în Legea 100/2018 și care își menţin acreditarea până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, se realizează în paralel și concomitent cu evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat.

  În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.

  Proiectul aprobat prin ordin de ministru a fost propus de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, supus dezbaterii publice, discutat cu instituțiile de învățământ superior și CNR și analizat în Comisia de Dialog Social. 

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat nu se modifică în anul școlar 2018-2019

  02 Noi 2018

  Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor susține examenele de finalizare a ciclurilor de învățământ gimnazial (Evaluare Națională) și liceal (Bacalaureat) după același format de subiecte ca în anul școlar anterior.

  Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat aferente sesiunilor din anul școlar 2018-2019 sunt postate pe site-ul subiecte.edu.ro.

  Decizia a fost luată de ministrul interimar al Educației Naționale, doamna Rovana Plumb, după consultările avute vineri, 2 noiembrie, cu reprezentanții profesorilor, părinților și elevilor.

  În urma întâlnirii organizate la sediul MEN, cei prezenți au solicitat în unanimitate ca examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din anul școlar 2018-2019 să se desfășoare în aceleași condiții, fără a se modifica structura subiectelor propuse.

  „Am solicitat consultări cu sindicatele din învățământul preuniversitar, cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, cu Consiliul Național al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce privește modul în care copiii noștri vor trece cu bine, în acest an școlar, Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat. Am ajuns la concluzia ca în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în acest an școlar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte”, a declarat doamna Rovana Plumb, ministru interimar al Educației.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Ministrul Rovana Plumb, la „EduPro Summit #1 - Educate for future”: „Proiectele europene susțin dezvoltarea învățământului profesional”

  01 Noi 2018

  Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene și ministru interimar al Educației Naționale, a participat joi, 1 noiembrie, la „EduPro Summit #1 - Educate for future”, conferință organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană și Ambasada Republicii Federale Germania la București, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.

  La eveniment au fost prezenți și Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, și domnul Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul Director AHK România. Evenimentul a avut ca scop promovarea învățământului profesional dual pe model german, ca alternativă la învățământul clasic.

  În discursul susținut, doamna Rovana Plumb a arătat că Guvernul României sprijină învățământul dual profesional din perspectiva finanțării prin proiecte din fonduri europene și a prezentat măsurile de finanțare care vizează îmbunătățirea acestui tip de învățământ.

  În acest scop, în ultimele două săptămâni au fost semnate două contracte de finanțare, în valoare totală de 114 milioane euro. Ambele proiecte sunt finanțate din Programul Operaționale Capital Uman.

  Astfel, prin programul Bursa Profesională, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul dual, vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. 20% dintre elevii care vor primi burse provin din mediul rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plătește tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinților, dar în anumite condiții de frecvență la cursuri. Suma alocată programului este de 83 milioane euro. Mai multe informații sunt disponibile aici: http://bit.ly/2NAIccB.

  Programul „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susținerea și continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru acest tip de sprijin. Astfel, începând cu acest an școlar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi 250 lei/lună, față de 180 lei/lună (cuantumul anterior), pe întreaga durata a cursurilor. Detalii suplimentare sunt publicate aici: https://bit.ly/2P0nXJY.

  Tot prin Programul Operațional Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72 milioane euro pentru creșterea calității învăţământului profesional şi tehnic românesc. Concret, vor fi finanțate activități de creștere a calității și de adaptare a ofertei educaționale la cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa muncii. În acest scop, vor fi organizate stagii de formare pentru profesorii din învățământul profesional şi pentru întreg personalul implicat în instruirea elevilor. De asemenea, partenerii economici vor fi stimulați financiar, prin subvenții, să se implice în formarea profesională iniţială. Vor fi puse la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Mai mult detalii despre ghid sunt disponibile aici: https://bit.ly/2OBvVsT.

  În contextul implementării obiectivelor Strategiei Europa 2020, dezvoltarea unui sistem de educație și formare profesională atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii a reprezentat, în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educației Naționale. 

  Creșterea în fiecare an a numărului de elevi școlarizați prin învățământul profesional, de la 11.368 elevi în anul școlar 2012-2013, la 84.958 de elevi în anul școlar 2018-2019, demonstrează interesul tot mai mare al elevilor și al operatorilor economici pentru acest traseu de educație și formare profesională.

  Și învățământul dual a înregistrat o dezvoltare importantă. Pentru anul școlar 2018-2019, acest tip de formare este organizat în 128 de școli (dublu față de anul trecut), cu un total de 4.244 elevi, pentru care au fost încheiate contracte de parteneriat cu  297 de operatori economici.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM