H O M E
NOUTATI DE ULIMA ORA!!!
NOUTATI - MEC
LEGISLATIE - MEC
CURRICULUM (Planuri cadru, programe scolare, SPP) - MEC
NOTE INFORMATIVE SI PRECIZARI - MEC
COMUNICATE DE PRESA - MEC
TEXTE INFORMATIVE - MEC
MATERIALE INFORMATIVE - MEC
PROGRAME PENTRU EXAMENE SI CONCURSURI - MEC
LISTE, NOMENCLATOARE,CENTRALIZATOARE, CATALOAGE - MEC
CALENDARE,GRAFICE DE DESFASURARE - MEC
MACHETE, FORMULARE, FISE, MODELE - MEC
PROIECTE DE ACTE NORMATIVE - MEC
Auxiliare curriculare clasa a IX-a SAM
Auxiliare curriculare clasa a X-a SAM
Auxiliare curriculare clasa a XI-a SAM
Auxiliare curriculare clasa a XII-XIII-a SAM
 
M A T E M A T I C A
TEORIE ALGEBRA V-VIII
PROBLEME ALGEBRA PROPUSE
PROBLEME ALGEBRA REZOLVATE
TEORIE GEOMETRIE V-VIII
PROBLEME GEOMETRIE PROPUSE
PROBLEME GEOMETRIE REZOLVATE
TESTE MATEMATICA PROPUSE
TESTE MATEMATICA REZOLVATE
VARIANTE EXAMENE
VARIANTE SIMULARI
 
I N S P E C T O R A T E
SITURI INSPECTORATE SCOLARE
 
E X A M E N E
GRADE DIDACTICE
Conditii de inscriere, acte necesare, cerere si fisa de inscriere
Centre perfectionare personal didactic - prescolar/primar
Centre perfectionare personal didactic - gimnaziu/liceu
Centre perfectionare personal didactic - maistri instructori liceu
Calendarul activitatilor de perfectionare 2007-2008
Ghid metodologic- examene de grad - 2007/2008
Acte necesare inscriere grade didactice - 2007/2008
Programe de psihopedagogie
Lista programe grade didactice
Lista programe grade didactice revizuite - OMECT nr. 2687/27.11.2007
Programe revizuite DEFINITIVAT/GRAD II
Programe DEFINITIVAT
Programe GRADUL II
Programe grade didactice - Universitatea de Vest din Timisoara
Programe definitivat, gradul II si gradul I- ORDIN nr. 3442/21.03.2000
Perfectionarea personalului didactic
 
TITULARIZARE
SITE-ul TITULARIZARE 2008
Calendarul miscarii personalului didactic - 2008/2009
Metodologie miscare personal didactic - 2008/2009
Centralizator titularizare-2008 Discipline tehnologice
Centralizator titularizare-2008 Cultura generala
Programe concurs national titularizare-2008
SITE-ul TITULARIZARE 2007
Exemple de subiecte TITULARIZARE 2007
Calendar miscare personal didactic 2007-2008
Metodologie miscare personal didactic 2007-2008
Metodologie concurs titularizare 2007-2008
Programe titularizare 2007-2008(Ord.5462)
Programe titularizare 2007-2008(Ord.5287)
Calendar miscare personal didactic
Metodologie miscare personal didactic
Programe examen Titularizare
Rezultate Titularizare 2006
 
BACALAUREAT
Metodologie bacalaureat 2009 - PROIECT!!!
SITE-ul BACALAUREAT 2008
Metodologie bacalaureat 2008
Calendar bacalaureat 2008
Programe bacalaureat 2008
Lista discipline bacalaureat 2008
Metodologie bacalaureat 2008 sectia bilingva fancofona
SITE-ul BACALAUREAT 2007
Calendar bacalaureat 2007
Metodologie bacalaureat 2007
Programe bacalaureat 2007
Discipline bacalaureat 2007
Calendar bacalaureat 2006
Metodologie bacalaureat 2006
Programe bacalaureat 2006
Discipline bacalaureat 2006
Rezultate Bacalaureat 2006
 
TEZE SUBIECT UNIC
Metodologie TEZE SUBIECT UNIC 2009 - PROIECT
Site - teze cu subiect unic 2008
Metodologie teze cu subiect unic 2008
Calendar teze cu subiect unic 2008
Programe teze cu subiect unic 2008
 
ATESTAT
Metodologie ATESTAT 2008
Calendar ATESTAT 2008
Unitati competenta dobandite - filiera tehnologica
Unitati competenta dobandite - filiera vocationala
 
ABSOLVIRE SAM
Precizari privind organizarea examenelor 2008
Calendar examene absolvire 2008
Metodologie absolvire nivel I si II
Metodologie absolvire nivel III
Fisa de evaluare proba practica si teoretica - NIVEL I
Fisa de evaluare a proiectului - NIVEL II
Fisa de evaluare a proiectului - NIVEL III
Calendar absolvire nivel I si II SAM - 2007
Precizari privind organizarea examenelor SAM - 2007
Metodologie absolvire nivel I si II SAM
Calendar absolvire nivel I si II SAM - 2006
 
ADMITERE
SITE-ul ADMITERE 2008
Metodologie admitere 2008-2009
Calendar admitere 2008-2009
Probe aptitudini admitere vocational 2008-2009
Probe verificare admitere bilingv 2008-2009
SITE-ul ADMITERE 2007
Calendar admitere in licee si scoli de arte si meserii 2007 - 2008
Metodologie admitere in licee si scoli de arte si meserii 2007 - 2008
 
TESTARE NATIONALA
Teze cu subiect unic clasa a VII-a 2007
Calendar testare nationala 2007
Metodologie testare nationala 2007
Programe testare nationala 2007
Calendar teste nationale 2006
Metodologie teste nationale 2006
Programe teste nationale 2006
 
S U B I E C T E
SUBIECTE EXAMENE NATIONALE 2008
 
GRADE DIDACTICE
Subiecte examen DEFINITIVAT
Subiecte examen GRADUL II
 
TITULARIZARE
Subiecte examen Titularizare(portal-edu)
Subiecte examen Titularizare(calificativ.ro)
Subiecte examen Titularizare(subiecte 2006)
Subiecte examen Titularizare(subiecte 2007)
 
BACALAUREAT
SUBIECTE BACALAUREAT 2008 - PROBELE ORALE
SUBIECTE BACALAUREAT 2008 - Site-ul MEC
Indicatii si raspunsuri subiecte BACALAUREAT 2008
Arhiva subiecte BACALAUREAT 2007
SUBIECTE PROFIL TEHNIC - ELECTRO
PROBA A -LIMBA SI LITERATURA ROMANA
PROBA D -MATEMATICA MII
PROBA E -TEHNICI DE MASURARE IN DOMENIU
PROBA E -Planificarea si organizarea productiei
PROBA F -GEOGRAFIA ROMANIEI
Bacalaureat 2007
Subiecte, bareme, simulari Bacalaureat 2007
Probe orale Bacalaureat 2007
 
TEZE CU SUBIECT UNIC
MODELE TEZE CU SUBIECT UNIC 2008
SEMESTRUL I
CLASA A VII-a
Limba si literatura romana-matrice
Limba si literatura romana-subiect
Limba si literatura romana-barem
MATEMATICA-subiect
MATEMATICA-barem
CLASA A VIII-a
Limba si literatura romana-matrice
Limba si literatura romana-subiect
Limba si literatura romana-barem
MATEMATICA-subiect
MATEMATICA-barem
GEOGRAFIE-precizari
GEOGRAFIE-subiect
GEOGRAFIE-barem
ISTORIE-precizari
ISTORIE-subiect
ISTORIE-barem
 
ABSOLVIRE SAM
Teme si fise de evaluare absolvire NIVEL1-2008
Teme absolvire nivel I - Electric
Teme absolvire nivel I - Electromecanic
Teme absolvire nivel I - Electronica/automatizari
Teme absolvire nivel I - Mecanica
Teme absolvire nivel I - Constructii si lucrari publice
Teme absolvire nivel I - Materiale de constructii
Teme absolvire nivel I - Fabricarea produselor din lemn
Teme absolvire nivel I - Silvicultura
Teme absolvire nivel I - Agricultura
Teme absolvire nivel I - Comert
Teme absolvire nivel I - Turism si alimentatie
Teme absolvire nivel I - Industrie alimentara
Teme absolvire nivel I - Textile si pielarie
Teme absolvire nivel I - Chimie industriala
Teme absolvire nivel I - Tehnici poligrafice
Teme absolvire nivel I - Estetica si igiena corpului omenesc
 
TESTARE NATIONALA
Subiecte SESIUNE SPECIALA 2008
Subiecte, bareme, simulari Testare Nationala
Subiecte matematica- Testare Nationala
Simulari matematica- Testare Nationala
 
P R O G R A M E
PROGRAME TEZE CU SUBIECT UNIC 2008
CLASA A VII-a
Limba si literatura romana
Limba si literatura maghiara
Limba si literatura germana VII-VIII
Limba si literatura slovaca VII-VIII
Limba si literatura sarba VII-VIII
MATEMATICA
CLASA A VIII-a
Limba si literatura romana
Limba si literatura maghiara
MATEMATICA
GEOGRAFIE
ISTORIE
 
PROGRAME EXAMEN BACALAUREAT 2008
 
ORDINUL 1870/31.08.2007
Programe BAC 2008 - Seral - Frecventa redusa
 
Limba si literatura romana
Limba si literatura maghiara
Limba si literatura germana materna
Limba si literatura ucraineana materna
Limba si literatura croata
Limba si literatura sarba
Limba si literatura slovaca
Limba si literatura turca
 
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana moderna
Limba italiana
Limba spaniola
Limba portugheza
Limba greaca moderna
Limba rusa
Limba japoneza
 
MATEMATICA
GEOGRAFIE
ISTORIE
 
Limba si literatura latina
Logica si argumentare
Psihologie
Economie
Economie aplicata
Sociologie
Filosofie
Informatica neintensiv
Informatica intensiv
Fizica
Chimie
Biologie
Educatie antreprenoriala
Arhitectura - Arte plastice
Pedagogie
Istoria muzicii, teatrului si baletului
Religie
Pregatire militara
Educatie fizica - profil sportiv
Educatie fizica
 
TEHNIC ELECTRIC - TOATE CALIFICARILE
Tehnician agromontan
Tehnician agroturism
Tehnician analize produse alimentare
Tehnician audio video
Tehnician constructii
Tehnician ecolog
Tehnician hidrometeorolog
Tehnician industrie alimentara
Tehnician materiale constructii
Tehnician mecanic
Tehnician designer mobila si amenajari interioare
Tehnician multimedia
Tehnician poligraf
Tehnician opeator procesare text/imagine
Tehnician productie film si televiziune
Tehnician productie poligrafica
Tehnician prelucrarea lemnului
Tehnician silvicultura
Tehnician servicii
Tehnician servicii coafor stilist
Tehnician designer vestimentar - textile - pielarie
Tehnician veterinar
 
D O C U M E N T E
Structura an scolar 2008 - 2009
NOMENCLATORUL calificarilor profesionale - 2008
CATALOG ONLINE
Regulament de organizare si functionare a unit. din invat. preuniversitar
Conventie cadru - stagii de instruire practica - 2007/2008
Regulament de organizare si desfasurare a inspectiei scolare
Asigurarea calitatii educatiei
Centralizator discipline-specializari-Cultura generala - 2008
Centralizator discipline-specializari- TEHNIC - 2008
Centralizator discipline-specializari-Cultura generala - 2007
Centralizator discipline-specializari- TEHNIC - 2007
Documente scolare
Manual- INDICATORI NATIONALI PENTRU EDUCATIE
Catalogul manualelor pentru clasele XI-XII(2007/2008)
Catalogul manualelor pentru gimnaziu(2007/2008)
Structura anului scolar 2006 - 2007
Structura anului scolar 2007 - 2008
 
P L A N I F I C A R I
Planuri de lectii, planificari, lectii, etc.
Consiliere si orientare scolara - X SAM
Consiliere si orientare scolara - XI SAM
Practica curenta IX SAM Electronica
Practica curenta IX SAM Electric
Practica curenta X SAM Electronica
Practica curenta X SAM Electric
Practica curenta XI SAM Electric
Practica curenta XI SAM Electomecanic
Practica curenta XI LICEU- Electronica
Practica comasata IX SAM Electronica
Practica comasata IX SAM Electric
Practica comasata X SAM Electronica
Practica comasata X SAM Electric
Practica comasata XI SAM Electric
Practica comasata XI SAM Electomecanic
Practica comasata XII LICEU Telecomunicatii
Practica comasata XII LICEU Electrotehnic
Practica comasata XII SAM Electrotehnic
 
L E G I S L A T I E
Grile salarizare cadre didactice - aprilie- septembrie 2008
Grile salarizare personal didactic aprilie-septembrie 2008
Plata cumul cadre didactice (Anexa I - Art.11 - OMEC 1350/iunie 2007)
Cresteri salariale acordate in anul 2008(Ordonanta 15/30.01.2008)
Metodologii de calcul a drepturilor salariale(OMEC 1350/iunie 2007)
ANEXA I - OMEC 1350-Drepturi salariale personal didactic
MACHETA - ANEXA I - OMEC 1350
ANEXA II - OMEC 1350-Drepturi salariale personal didactic auxiliar
MACHETA - ANEXA II - OMEC 1350
Legea privind cresterea sigurantei în unitatile de invatamant
Legea invatamantului 2007 - proiect in dezbatere publica
Statutul personalului didactic 2007- proiect in dezbatere publica
Cresteri salariale 2007 - proiect
Norme metodologice de aplicare a programului "100 Euro"
Propunerile FSLI de modificare a legii invatamantului
Legea invatamantului - actualizata
Statutul personalului didactic
Salarizare invatamant-2006
Salarizare maistrii instructori cu studii superioare
Metodologie acordare GRADATIE si SALAR MERIT 2007
Contractul colectiv de munca unic la nivel national 2007-2010
Codul muncii - 2007
Legea tinerilor
 
F O R U M U R I
Portalul profesorului modern
Forum DIDACTIC.RO
Portal MEC
Forum MEC
Ghid forumuri
Forum XHOST
Forum PHP
Forum SOFTPEDIA
PC_FORUM
Forum AVOCATURA
Forum ANTENA 3
 
I N S T I T U T I I
CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT
FEDERATIA EDUCATIEI NATIONALE
Reteaua unitatilor de invatamant postgimnazial acreditate 2007-2008
Retea unitati invatamant preuniversitar
Organisme si institutii afiliate MEC
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor
Consiliul National de Formare Profesonala a Adultilor
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Institutul de Stiinte ale Educatiei
Uniunea Editorilor din Romania
Institutii invatamant superior
Institutii invatamant
 
P R O I E C T E
Programul european pentru invatare permanenta
LEONARDO DA VINCI
SOCRATES
Programul "Europa la liceu"
Proiect invatamantul rural
Proiect reabilitare scoli
Sistemul educational informatizat
PHARE TVET- MEC
PHARE TVET
Descopera Europa
Info Europa
 
C O N C U R S U R I
Olimpiada Nationala Interdisciplinara Tehnica 2008
Olimpiada Nationala de Informatica 2008
Graficul olimpiadelor tehnice 2008
Programe pentru examene si concursuri
Calendare si grafice de desfasurare
Regulamente si precizari
Concursuri MEC
Olimpiade
 
F I N A N T A R E
Portal finantare
EURO 2000
Bani de liceu
Burse MEC
Burse speciale
Burse strainatate
 
LINK-URI
PORTALURI
MOTOARE DE CAUTARE
 
FACULTATI.RO
LISTA FACULTATILOR DIN ROMANIA
 
CALIFICATIV.RO
CALIFICATIVE DATE PROFESORILOR
 
LOCALE BISTRITA
MASS MEDIA
INSTITUTII PUBLICE
EDUCATIE - CULTURA
FIRME CALCULATOARE BISTRITA
FIRME BISTRITA
RETEAUA SCOLARA DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PORTAL BISTRITA
LA BISTRITA
BISTRITA ONLINE
HARTA BISTRITA
ANUNTURI GRATUITE
SOSIRI TRENURI - GARA BISTRITA-NORD
PLECARI TRENURI - GARA BISTRITA-NORD
MERSUL AUTOBUZELOR - AUTOGARA BISTRITA
 
DIVERSE UTILE
Timpul probabil
Ghidul serviciilor
Ghid afaceri
Transportatori de marfa rutieri
PAGINI AURII
PAGINI ALBASTRE
PAGINI ALBE
Anuntul telefonic
Coduri postale
Prefixe telefonice
Mersul trenurilor
Mersul autobuzelor
Mersul avioanelor
Case schimb valutar
Convertor valutar
Loteria romana
Banci Romania - Credite
Operatori de telefonie din Romania
TELEFON IP
SMARTCALL
FAX - MAIL
SMS GRATUIT(Selectati Add Google)
 
RELAXARE - TIMP LIBER
HARTI si PLANIFICATOR RUTE
PORTAL-AGENTII DE TURISM
ROMANIA - PENSIUNI AGROTURISTICE
Sfaturi de calatorie
Hoteluri din Romania
Restaurante din Romania
Hoteluri din lume
PRO SPORT
Gazeta sporturilor
Cinematografe din Romania
Programe TV
TV ONLINE
RADIO ONLINE
FILME ONLINE
VIDEO ONLINE
VERSURI
Mass-media
 
LEGIS-ROMANIA
SITURI ROMANESTI DE LEGISLATIE
 
PRESA ONLINE
ULTIMILE STIRI ONLINE
 
INFORMATII
INFORMATII - PAGINI WEB - FORMULARE
 
HOROSCOP
HOROSCOP ZILNIC
 
RELAXARE
VIDEOCLIP PENTRU RELAXARE
 
O R D I N E    M E C
HG 530/30.05.2007- NOMENCLATOARELE calificarilor profesionale
Anexa3 OMEC 1847- CALIFICARILE PROFESIONALE REVIZUITE
OMEC 1847/29.08.2007- Aprobarea standardelor de pregatire profesionala, a planurilor de invatamant si a programelor scolare pentru cultura de specialitate aferenta ariei curriculare Tehnologii
OMEC 5959/22.12.2006- Aprobarea programelor scolare pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului.Include lista programelor scolare aprobate (anexa 1)
OMEC 4947/23.08.2006- Aprobarea standardelor de pregatire profesionala, a planurilor de invatamant si a programelor scolare pentru cultura de specialitate aferenta ariei curriculare Tehnologii, pentru calificarile noi de nivel 1, 2 si 3
OMEC 4051/24.05.2006- Aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul seral
OMEC 3488/23.03.2006- Aprobarea programelor scolare pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologica la Limbi moderne
OMEC 3252/13.02.2006- Aprobarea programelor scolare pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului aplicabile si la clasa a XII-a, filiera tehnologica, ruta progresiva de calificare prin scoala de arte si meserii
OMEC 3172/30.01.2006- Aprobarea planurilor de invatamant si a programelor scolare pentru cultura de specialitate, la clasele a XI-a si a XII-a liceu tehnologic si la clasele a XII-a si a XIII-a SAM
OMEC 5718/22.12.2005- Aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru ciclul superior al liceului-toate filierele
OMEC 5026/26.09.2005- Aprobarea planului-cadru de invatamant pentru anul de completare - specializarea cantaret bisericesc
OMEC 4705/29.07.2005- Aprobarea curriculumului din aria curriculara Tehnologii, pentru anul de completare - clasa a XI-a
OMEC 4706/29.07.2005- Aprobarea curriculumului din aria curriculara Tehnologii, pentru anul de completare - clasa a XI-a
OMEC 4597/15.07.2005- Aprobarea si aplicarea programelor scolare pentru anul de completare, la limbi moderne
OMEC 4122/18.05.2005- Aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate aferentã ariei curriculare Tehnologii, clasa a XI-a, an de completare
OMEC 3872/13.04.2005- Aprobarea programelor scolare de cultura generala pentru anul de completare
OMEC 3008/05.01.2005- Aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru anul de completare, clasa a XI-a
OMEC 3552/08.04.2004- Aprobarea programelor scolare de cultura generala pentru scoala de arte si meserii, clasele a IX-a si a X-a
OMEC 3458/09.03.2004- Aprobarea programelor scolare pentru clasa a IX-a de liceu si a programelor scolare ale disciplinelor de cultursa generala pentru scoala de arte si meserii
OMEC 3451/09.03.2004- Aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate din aria curriculara Tehnologii, la clasele a IX-a si a X-a
OMEC 34257/19.02.2004- Aprobarea standardelor de pregatire profesionala elaborate in cadrul proiectului Phare TVET RO 0108.01 de reforma a invatamantului profesional si tehnic
OMEC 5723/23.12.2003- Aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a si a X-a
 
DOWNLOAD   DOCUMENTE    UTILE
Documente utile pentru profesori si elevi
 
O L I M P I A D E    T E H N I C
FAZA NATIONALA 2008
 
CLASA a XI-a RUTA DIRECTA
Tehnician automatizari - proba scrisa
Tehnician telecomunicatii - proba scrisa
Tehnician tehnica de calcul - proba scrisa
Tehnician instalatii electrice - proba scrisa
 
CLASA a XII-a RUTA DIRECTA
Tehnician automatizari - proba scrisa
Tehnician telecomunicatii - proba scrisa
Tehnician tehnica de calcul - proba scrisa
Tehnician instalatii electrice - proba scrisa
 
CLASA a XI-a RUTA PROGRESIVA
Electronist aparate si echipamente pentru automatizari
Electrician electronist auto
Electrician exploatare joasa tensiune
Electrician de întretinere si reparatii în industria mica
Electrician constructor
Electromecanic utilaje si instalatii industriale
Electromecanic utilaje si instalatii electrocasnice
 
CLASA a XII-a RUTA PROGRESIVA
Tehnician electronist - proba scrisa
Tehnician electrotehnist - proba scrisa
Tehnician electromecanic - proba scrisa
 
CLASA a XIII-a RUTA PROGRESIVA
Tehnician electronist - proba scrisa
Tehnician electrotehnist - proba scrisa
Tehnician electromecanic - proba scrisa
 
FAZA NATIONALA 2007
CLASA a XI-a RUTA DIRECTA
Electronica si automatizari - Proba practica1
Electronica si automatizari - Proba practica2
Electronica si automatizari - Proba practica3
Electronica si automatizari - Subiect proba scrisa
Electronica si automatizari - Barem proba scrisa
Telecomunicatii - Proba practica
Telecomuncatii - Subiect proba scrisa
Telecomunicatii - Barem proba scrisa
Electrotehnica - Proba practica
Electrotehnica - Subiect proba scrisa
Electrotehnica - Barem proba scrisa
Tehnica de calcul - Proba practica1
Tehnica de calcul - Proba practica2
Tehnica de calcul - Proba practica3
Tehnica de calcul - Subiect proba scrisa
Tehnica de calcul - Barem proba scrisa
CLASA a XII-a RUTA DIRECTA
Electronica si automatizari - Proba practica1
Electronica si automatizari - Proba practica2
Electronica si automatizari - Proba practica3
Electronica si automatizari - Subiect proba scrisa
Electronica si automatizari - Barem proba scrisa
Telecomunicatii - Proba practica
Telecomuncatii - Subiect proba scrisa
Telecomunicatii - Barem proba scrisa
Electrotehnica - Proba practica
Electrotehnica - Subiect proba scrisa
Electrotehnica - Barem proba scrisa
CLASA a XII-a RUTA PROGRESIVA
Tehnician electronist - Subiect proba scrisa
Tehnician electronist - Barem proba scrisa
Tehnician electrotehnist - Subiect proba scrisa
Tehnician electrotehnist - Barem proba scrisa
Tehnician electromecanic - Subiect proba scrisa
Tehnician electromecanic - Barem proba scrisa
 
FAZA NATIONALA 2006
CLASA a XI-a RUTA DIRECTA
Electronica si automatizari - Proba practica
Electronica si automatizari - Subiect proba scrisa
Electronica si automatizari - Barem proba scrisa
Telecomunicatii - Proba practica
Telecomuncatii - Subiect proba scrisa
Telecomunicatii - Barem proba scrisa
Electrotehnica - Proba practica
Electrotehnica - Subiect proba scrisa
Electrotehnica - Barem proba scrisa
CLASA a XII-a RUTA DIRECTA
Electronica si automatizari - Proba practica
Electronica si automatizari - Subiect proba scrisa
Electronica si automatizari - Barem proba scrisa
Telecomunicatii - Proba practica
Telecomuncatii - Subiect proba scrisa
Telecomunicatii - Barem proba scrisa
Electrotehnica - Proba practica
Electrotehnica - Subiect proba scrisa
Electrotehnica - Barem proba scrisa
 
PLANURI CADRU/INVATAMNANT
PLANURI CADRU-LICEU
CICLUL INFERIOR CLASA IX-X
FILIEARA TEORETICA
FILIEARA VOCATIONALA
FILIEARA TEHNOLOGICA
CICLUL SUPERIOR CLASA XI-XII
FILIEARA TEORETICA
FILIEARA VOCATIONALA - ARTISTIC
FILIEARA VOCATIONALA - PEDAGOGIC
FILIEARA VOCATIONALA - SPORTIV
FILIEARA VOCATIONALA - TEOLOGIC
FILIEARA VOCATIONALA - MILITAR
FILIEARA TEHNOLOGICA
 
PLANURI INVATAMANT-LICEU TEHNOLOGIC
CICLUL INFERIOR
LICEU-CLASA IX
LICEU-CLASA X
CICLUL SUPERIOR CLASA XI-XII
PROFIL TEHNIC
PROFIL TEHNIC(completat)
PROFIL RESURSE
PROFIL SERVICII
 
PLANURI CADRU - SCOALA DE ARTE SI MESERII
NIVEL I - CLASA IX-X
NIVEL II - CLASA XI
NIVEL III - CLASA XII-XIII
 
PLANURI INVATAMANT - SAM
NIVEL I - CLASA IX-X
CLASA IX
CLASA X
NIVEL II- CLASA XI-AN COMPLETARE-TOATE DOMENIILE
DOMENIUL AGRICULTURA
DOMENIUL CHIMIE INDUSTRIALA
DOMENIUL COMERT
DOMENIUL CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE
DOMENIUL ELECTRIC
DOMENIUL ELECTROMECANIC
DOMENIUL ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI
DOMENIUL ESTETICA SI IGIENA CORPULUI
DOMENIUL FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
DOMENIUL INDUSTRIA TEXTILA SI PIELARIE
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA
DOMENIUL MATERIALE DE CONSTRUCTII
DOMENIUL MECANICA
DOMENIUL SILVICULTURA
DOMENIUL TEHNICI POLIGRAFICE
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE
NIVEL III - CLASA XII-XIII
 
ARII CURRICULARE
LIMBA SI COMUNICARE
Limba si literatura romana
Limba latina
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Limba italiana
Limba maghiara
Limba rusa
Limba ucraineana
Limba bulgara
Limba ceha
Limba croata
Limba polona
Limba portugheza
Limba rromi
Limba sarba
Limba slovaca
Limba turca
Limba greaca
Limba japoneza
 
MATEMATICA SI STIINTE
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Stiinte
 
OM SI SOCIETATE
Istorie
Geografie
Religie
Stiinte socio-umane
Psihologie si pedagogie
Vocational-Teologie
 
ARTE
Educatie muzicala
Educatie plastica
Vocational
 
EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Educatie fizica
Vocational-Profil sportiv1
Vocational-Profil sportiv2
 
CONSILIERE SI ORIENTARE
Consiliere
 
CURRICULUM TEORETIC - LICEU
CLASA a IX -a
Limba si literatura romana
Limba latina
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Limba italiana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Logica
Religie
Educatie muzicala
Educatie plastica
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Informatica
Educatie fizica
Consiliere si orientare
 
CLASA a X -a
Limba si literatura romana
Limba latina
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Limba italiana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Psihologie
Pedagogie
Religie
Educatie muzicala
Educatie plastica
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Informatica
Educatie antreprenoriala
Educatie fizica
Consiliere si orientare
 
CLASA a XI -a
Limba si literatura romana
Literatura universala
Limba latina
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Limba italiana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Stiinte
Istorie
Geografie
Economie
Religie
Educatie artistica-plastica
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Informatica
Educatie fizica
Orientare si consiliere vocationala
 
CLASA a XII -a (incepand cu anul scolar 2007/2008)
Limba si literatura romana
Literatura universala
Limba latina
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Limba italiana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Stiinte
Istorie
Geografie
Economie
Religie
Filosofie
Studii sociale
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Informatica
Educatie fizica
Orientare si consiliere vocationala
 
CURRICULUM TEHNIC - LICEU
PROFIL TEHNIC
Elemente de tehnologie generala clasa a IX-a
Materii prime si materiale clasa a IX-a
Desen tehnic clasa a IX-a
Electrotehnica aplicata clasa a X-a
Masurari tehnice clasa a X-a
Mecanica aplicata clasa a X-a
Curriculum Tehnician in instalatii electrice clasa a XI-a
Curriculum Tehnician in instalatii electrice clasa a XII-a
Curriculum Tehnician in automatizari clasa a XI-a si a XII-a
Curriculum Tehnician operator tehnica calcul clasa a XI-a si a XII-a
Curriculum Tehnician de telecomunicatii clasa a XI-a
Curriculum Tehnician de telecomunicatii clasa a XII-a
Curriculum Tehnician mecatronist clasa a XI-a
Curriculum Tehnician mecatronist clasa a XII-a
Curriculum Tehnician telematica clasa a XI-a
Curriculum Tehnician telematica clasa a XII-a
Curriculum Tehnician proiectant CAD clasa a XI-a
Curriculum Tehnician proiectant CAD clasa a XII-a
Curriculum Tehnician in industria sticlei clasa a XI-a
Curriculum Tehnician in industria sticlei clasa a XII-a
Curriculum Tehnician desenator in constructii clasa a XI-a
Curriculum Tehnician desenator in constructii clasa a XII-a
 
PROFIL SERVICII
Elemente de tehnologie generala clasa a IX-a
Studiul calitatii produselor si serviciilor clasa a IX-a
Contabilitate clasa a IX-a
Economia intreprinderii clasa a X-a
Studiul calitatii produselor si serviciilor clasa a X-a
Contabilitate clasa a X-a
Curriculum Tehnician in administratie clasa a XI-a
Curriculum Tehnician in administratie clasa a XII-a
Curriculum Tehnician in activitati economice clasa a XI-a
Curriculum Tehnician in activitati economice clasa a XII-a
Curriculum Tehnician in turism clasa a XI-a
Curriculum Tehnician in turism clasa a XII-a
Curriculum Tehnician in activitati de posta clasa a XI-a
Curriculum Tehnician in activitati de posta clasa a XII-a
Curriculum Tehnician in achizitii si contractari clasa a XI-a
Curriculum Tehnician in achizitii si contractari clasa a XII-a
 
PROFIL RESURSE
Elemente de tehnologie generala clasa a IX-a
Studiul calitatii mediului clasa a IX-a
Ecologie clasa a IX-a
Instrumente si tehnici de laborator clasa a X-a
Managementul calitatii mediului clasa a X-a
Microbiologia resurselor naturale clasa a X-a
Curriculum Tehnician ecolog si protectia mediului clasa a XI-a
Curriculum Tehnician ecolog si protectia mediului clasa a XII-a
Curriculum Tehnician hidro-meteorolog clasa a XI-a
Curriculum Tehnician hidro-meteorolog clasa a XII-a
Curriculum Tehnician analize produse alimentare clasa a XI-a
Curriculum Tehnician analize produse alimentare clasa a XII-a
Curriculum Tehnician chimist de laborator clasa a XI-a
Curriculum Tehnician chimist de laborator clasa a XII-a
Curriculum Tehnician veterinar animale de companie clasa a XI-a
Curriculum Tehnician veterinar animale de companie clasa a XII-a
Tehnician designer mobila si amenajari interioare clasa a XI-a
Tehnician designer mobila si amenajari interioare clasa a XII-a
 
CURRICULUM TEORETIC - SAM
NIVEL 1
CLASA a IX-a
Limba si literatura romana
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Limba italiana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Cultura civica/antreprenoriala
Economie
Religie
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Educatie fizica
Orientare si consiliere vocationala
 
NIVEL 1
CLASA a X-a
Limba si literatura romana
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Limba italiana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Cultura civica/antreprenoriala
Istorie
Geografie
Religie
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
Educatie fizica
Orientare si consiliere vocationala
 
NIVEL 2
CLASA a XI-a
Limba si literatura romana
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Educatie antreprenoriala
Economie
Educatie fizica
Orientare si consiliere vocationala
Tehnologii asistate de calculator
 
NIVEL 3
CLASA a XII-a
Limba si literatura romana
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Economie
Religie
Educatie fizica
Orientare si consiliere vocationala
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
 
NIVEL 3
CLASA a XIII-a
Limba si literatura romana
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Matematica
Fizica
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Economie
Religie
Educatie fizica
Orientare si consiliere vocationala
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor
 
CURRICULUM TEHNIC - SAM
CLASA a - IX -a NIVEL 1
Domeniul electromecanic
Domeniul electric
Domeniul electronica si automatizari
Domeniul mecanica
Domeniul constructii si lucrari publice
Domeniul materiale de constructii
Domeniul fabricarea produselor din lemn
Domeniul silvicultura
Domeniul agricultura
Domeniul comert
Domeniul turism si alimentatie
Domeniul industrie alimentara
Domeniul textile si pielarie
Domeniul chimie industriala
Domeniul tehnici poligrafice
Domeniul estetica si igiena corpului omenesc
 
CLASA a - X -a NIVEL 1
Domeniul electromecanic
Domeniul electric
Domeniul electronica si automatizari
Domeniul mecanica
Domeniul constructii si lucrari publice
Domeniul materiale de constructii
Domeniul fabricarea produselor din lemn
Domeniul silvicultura
Domeniul agricultura
Domeniul comert
Domeniul turism si alimentatie
Domeniul industrie alimentara
Domeniul textile si pielarie
Domeniul chimie industriala
Domeniul tehnici poligrafice
Domeniul estetica si igiena corpului omenesc
 
CLASA a - XI -a NIVEL 2
Domeniul electromecanic
Domeniul electric
Domeniul electronica si automatizari
Domeniul mecanica
Domeniul constructii si lucrari publice
      Constructor constructii publice
      Constructor instalator
      Constructor drumuri si poduri
      Constructor transporturi feroviare(modulele 1-3)
      Constructor transporturi feroviare(modulele 4-8)
      Constructor lucrari hidrotehnice
Domeniul materiale de constructii
Domeniul fabricarea produselor din lemn
Domeniul silvicultura
Domeniul agricultura
Domeniul comert
Domeniul turism si alimentatie
Domeniul industrie alimentara
Domeniul textile si pielarie
Domeniul chimie industriala
Domeniul tehnici poligrafice
Domeniul estetica si igiena corpului omenesc
 
CLASA XII -XIII NIVEL 3
Tehnician electomecanic
Tehnician electrotehnist
Tehnician energetician
Tehnician metrolog
Tehnician audio - video
Tehnician roboti industriali
Tehnician mecanic intretinere si reparatii
Tehnician prelucrari mecanice
Tehnician prelucrari la cald
Tehnician in transporturi
Tehnician in constructii navale
Tehnician in constructii si lucrari publice
Tehnician in materiale de constructie
Tehnician instalator pentru constructii
Tehnician in aviatie
Tehnician instalatii de bord avioane
Tehnician in chimie industriala
Tehnician poligraf
Tehnician productie poligrafica
Tehnician productie film
Tehnician multimedia
Tehnician in industria pielariei
Tehnician in industria textila
Tehnician in hotelarie
Tehnician organizator banqueting
Tehnician in activitati de comert
Tehnician in gastronomie
Tehnician coafor stilist
Tehnician in prelucrarea lemnului
Tehnician in silvicultura
Tehnician agro-montan
Tehnician in agroturism
Tehnician agronom
Tehnician in agricultura
Tehnician in agricultura ecologica
Tehnician in industria alimentara
Tehnician veterinar
Tehnician horticultor
 
STANDARDE PREGATIRE POFESIONALA - SAM
NIVEL 1
Domeniul electromecanic
Domeniul electric
Domeniul electronica si automatizari
Domeniul mecanica
Domeniul constructii si lucrari publice
Domeniul materiale de constructii
Domeniul fabricarea produselor din lemn
Domeniul silvicultura
Domeniul agricultura
Domeniul comert
Domeniul turism si alimentatie
Domeniul industrie alimentara
Domeniul textile si pielarie
Domeniul chimie industriala
Domeniul tehnici poligrafice
Domeniul estetica si igiena corpului omenesc
 
NIVEL 2
Domeniul electromecanic
Domeniul electric
Domeniul electronica si automatizari
Domeniul mecanica
Domeniul constructii si lucrari publice
Domeniul materiale de constructii
Domeniul fabricarea produselor din lemn
Domeniul silvicultura
Domeniul agricultura
Domeniul comert
Domeniul turism si alimentatie
Domeniul industrie alimentara
Domeniul textile si pielarie
Domeniul chimie industriala
Domeniul tehnici poligrafice
Domeniul estetica si igiena corpului omenesc
 
NIVEL 3
Domeniul electromecanic
Domeniul electric
Domeniul electronica si automatizari
Domeniul mecanica
Domeniul constructii si lucrari publice
Domeniul materiale de constructii
Domeniul fabricarea produselor din lemn
Domeniul silvicultura
Domeniul agricultura
Domeniul comert
Domeniul turism si alimentatie
Domeniul industrie alimentara
Domeniul textile si pielarie
Domeniul chimie industriala
Domeniul tehnici poligrafice
Domeniul estetica si igiena corpului omenesc
 
INVATAMANT SERAL
Precizari privind planurile cadru si programele scolare
Precizari privind aplicarea actelor normative in vigoare
 
PLANURI CADRU - SERAL
LICEU - FILIERA TEORETICA CLASA IX-XIII
LICEU-FILIERA TEHNOLOGICA-CICLUL INFERIOR CLASA IX-XISemI
LICEU-FILIERA TEHNOLOGICA-CICLUL SUPERIOR CLASA XISemII-XIII
SCOALA DE ARTE SI MESERII - NIVEL 1 - CLASA IX - X
SCOALA DE ARTE SI MESERII - NIVEL 2 - CLASA XI-XII-SemI
SCOALA DE ARTE SI MESERII - NIVEL 3 - CLASA XIISemII-XIV