COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Creștere a finanţării de bază pentru învăţământul preuniversitar

  18 Ian 2017

  Costul standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2017, crește de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, potrivit a două hotărâri adoptate în ședința de astăzi a Guvernului (cele două acte normative sunt disponibile atașat).

  Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat primesc finanţare de bază, în limitele costului standard per elev/preşcolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA prin bugetele locale.

  Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice.

  Pe baza costului standard per elev/preşcolar se alocă:

  • Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură.
  • Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat. Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2017 este stabilit la 330 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienţi de diferenţiere la valoarea coeficientului 1, de bază. Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoala gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi,zone de temperatură (sunt şase zone de temperatură identificate), precum şi mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judeţele Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu până la 300 de elevi înscrişi, coeficientul aplicat va fi 1,1661, în timp ce pentru aceeaşi categorie de unitate de învăţământ situată în zona 6 (judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,3061. 

  BIROUL DE PRESĂ

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  HG aprobare cost standard 2017.pdf HG aprobare norme metodologice cost standard 2017.pdf
 • Comunicat de presă privind concursul pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar

  09 Ian 2017

  După validarea rezultatelor concursului, situaţia ocupării funcţiilor de director şi director adjunct se prezintă astfel:

  - din cele 6.404 funcţii de director, au fost ocupate prin concurs 4.058, restul de 2.346 rămânând vacante;

  - din cele 2.480 funcţii de director adjunct, au fost ocupate prin concurs 1.344, restul de 1.136 rămânând vacante.

  Din cele 4.058 de funcţii de director, 87,35% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizării concursului exercitau funcţia de director. Din cele 1.344 de funcţii de director adjunct 80,58% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizării concursului exercitau funcţia de director adjunct. Din cele 5.402 funcţii de conducere ocupate prin concurs, 85,67% sunt ocupate de persoane care anterior organizării concursului ocupau funcţia de director/director adjunct.

  Conform metodologiei, pe posturile vacante rezultate în urma concursului, până la data de 9.01.2017, inspectorii şcolari generali și consiliile de administraţie aveau obligația să numească persoane care, anterior concursului, nu ocupaseră funcţii de conducere (director sau director adjunct).

  În data de 6.01.2017, situaţia emiterii deciziilor de numire pe funcţii de director/director adjunct, conform metodologiei, era următoarea:

  - din cele 2.346 posturi vacante de director, conform metodologiei, 1.988 au fost ocupate şi 358 au rămas fără titular;

  - din cele 1.136 posturi vacante de director adjunct, conform metodologiei, 828 au fost ocupate şi 308 au rămas fără titular.

  Pe cele 358 de posturi vacante de director, respectiv 308 posturi vacante de director adjunct, în conformitate cu metodologia existentă, inspectorii şcolari generali nu au identificat persoane care ar putea ocupa temporar aceste posturi (nominalizarea trebuia făcută cu acordul scris al persoanelor respective).

  În acest context, pentru deblocarea situaţiei, în urma consultării inspectorilor şcolari generali, a specialiştilor din minister și a sindicatelor, Ministerul Educației Naţionale (MEN) a emis un ordin de modificare a metodologiei de concurs, prin care au fost eliminate restricţiile privind nominalizarea pe aceste funcţii a directorilor şi directorilor adjuncţi. Modificarea operată nu presupune obligativitatea inspectorilor şcolari generali de a-i numi pe aceştia, ci le lărgeşte posibilitatea de alegere. Prevederile ordinului se referă numai la posturile vacante în data de 6.01.2017 şi nu se aplică retroactiv.

  După videoconferința organizată azi, 9 ianuarie, cu inspectorii şcolari generali, în urma şedinţelor consiliilor de administraţie din această după-amiază, inspectorii şcolari generali și consiliile de administrație vor emite decizii de ocupare a celor 358 funcţii de director, respectiv 308 funcţii de director adjunct.

  Precizăm faptul că cele 2.346 de posturi de director și cele de 1.136 de director adjunct rămase vacante în urma concursului vor fi ocupate temporar, pentru câteva luni, de persoane detaşate în interesul învăţământului.

  În funcţie de calendarul activităţilor pentru învăţământul preuniversitar, până la data de 14.08.2017, MEN va organiza un nou concurs, astfel încât, începând de la data de 1.09.2017, toate posturile de director şi director adjunct vacante să fie ocupate prin concurs.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Informare privind activitatea școlilor și universităților din zonele afectate de condițiile meteorologice nefavorabile

  07 Ian 2017

  Ministerul Educației Naționale solicită inspectoratelor școlare județene să monitorizeze situația unităților de învățământ din județele afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, astfel încât deciziile privind suspendarea cursurilor să fie luate la nivel local cu maximă operativitate. Până în acest moment, hotărâri în acest sens au fost luate în Capitală și în județul Ilfov, unde autorităţile locale împreună cu inspectoratele școlare au stabilit suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ în zilele de luni, 9 ianuarie și marți, 10 ianuarie.

  Precizăm că eventualele decizii similare trebuie să ţină cont de evoluţia vremii şi de siguranţa elevilor şi a profesorilor, precum şi de asigurarea condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs. Inspectoratele şcolare judeţene vor colabora cu autoritățile locale și vor informa părinţii, elevii şi cadrele didactice, prin toate mijloacele de comunicare pe care le au la dispoziţie, cu privire la susținerea sau suspendarea procesului didactic în perioada imediat următoare.

  În învățământul superior, întreruperea temporară a activităţii rămâne exclusiv la latitudinea conducerilor universităților, în virtutea autonomiei universitare. Ministerul Educaţiei Naţionale recomandă tuturor studenţilor să consulte paginile web ale universităților în care studiază pentru a obține informațiile necesare.

   

  Informații actualizate la nivelul fiecărui județ sunt disponibile aici.

   

  BIROUL DE COMUNICARE

   

   

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Videoconferința Secretarului de stat, Liviu Marian Pop, cu inspectorii școlari generali

  06 Ian 2017

  Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Liviu Marian Pop, a susținut vineri, 6 ianuarie, o videoconferință cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți.

  Principalele teme de discuție au vizat Statutul elevului, pregătirile privind reluarea cursurilor în condiții optime, luni, 9 ianuarie, și în context, monitorizarea situației unităților de învățământ din județele afectate de condițiile meteorologice, astfel încât deciziile privind eventuala suspendare a cursurilor să fie luate cu maximă operativitate. De asemenea, au fost discutate și chestiuni privind soluționarea unor situații speciale apărute în urma organizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Ministrul Mircea Dumitru își prezintă raportul de activitate după șase luni de mandat

  04 Ian 2017

  Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a dat publicității astăzi, 4 ianuarie, raportul de activitate la finalul celor șase luni de mandat în această funcție. Structurat pe domeniile mari de activitate ale ministerului - învățământ preuniversitar, învățământ superior și cercetare - documentul include atât realizările, cât și proiectele în curs de desfășurare.

  Astfel, în sectorul preuniversitar, principalale obiective au fost profesionalizarea managementului școlar, prin organizarea concursului național pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți din unitățile de învățământ, respectiv adoptarea unor măsuri cu puternic impact în ceea ce privește combaterea abandonului școlar: politici de desegregare, decontarea integrală a navetei elevilor, asigurarea manualelor școlare gratuite pentru elevii din ciclul superior al liceului și consolidarea învățământului profesional dual.

  În învățământul superior au fost adoptate măsuri privindfuncționarea și evaluarea școlilor doctorale, demers necesar pentru recredibilizarea cercetării științifice din universități, dar și standardele minimale necesare și obligatorii pentru accesul la titlurile și funcțiile academice. De asemenea, au fost constituite și relansate consiliile consultative ale ministerului: CNATDCU, CNCS, CNECSTDI, CNSPIS etc. În domeniul cercetării s-a urmărit profesionalizarea managementului institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, dar și lansarea/derularea competițiilor din Programul Național CDI 2015-2020.

  Un capitol distinct al raportului îl constituie sintezaordonanței de urgență a cărei menire a fost eliminarea unor blocaje din educație și creșterea calității în învățământ. Au fost reglementate astfel modalitatea de susținere a examenului de definitivat, echivalarea gradului didactic I pentru mai multe categorii de personal didactic și funcționarea învățământului special integrat în învățământul de masă. În ceea ce privește învățământul superior, ordonanța de urgență a completat cadrul normativ astfel încât senatele universitare să poată înființa duble specializări prin alăturarea a două programe de studiu deja acreditate și a prelungit acreditarea școlilor doctorale până la sfârșitul anului universitar 2016-2017. OUG a legiferat și eliminarea vidului legislativ privind asigurarea calității în învățământul superior prin prin modificarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

  „Am publicat astăzi raportul activității mele la Ministerul Educației. Mi-am dedicat cele șase luni de mandat unor proiecte în care cred și acum și care, toate, au urmărit să facă din școala românească spațiul în care fiecare dintre noi ar dori să își educe copiii. Cred că, noi, adulții, le suntem datori cu toate aceste lucruri: sinceritate, muncă onestă, respect față de ceilalți, verticalitate, respect față de reguli și lege. Sunt lucruri pe care, poate, aș fi putut să le fac mai bine. Alte proiecte ar fi necesitat, poate, mai multă atenție. Pentru schimbări mari, de substanță, este însă nevoie de mai mult timp.

  Mulțumesc tuturor colaboratorilor din Ministerul Educației pentru toate proiectele pe care le-am dus împreună. Mulțumesc, deopotrivă, colegilor din Guvern și Premierului, pentru echipa pe care am reușit să o consolidăm în această perioadă. Mulțumesc tuturor acelora care ne-au fost alături în toată această perioadă.

  Vom schimba România dacă educația va reuși să formeze minți deschise, cu valori profunde, oameni care să construiască, să fie dispuși să își asume nu doar victorii, dar și eșecuri. Pentru asta, vă invit pe toți să rămâneți implicați, să urmăriți tot ceea ce se întâmplă în educație, să fiți parteneri pentru schimbarea în bine”, a declarat ministrul Mircea Dumitru.

  Raportul de activitate este disponibil aici.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Protocol-cadru între ministerele Educației, Muncii și Sănătății pentru implementarea serviciilor comunitare integrate

  29 Dec 2016

  Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu au semnat Protocolul-cadru de colaborare în vederea implementării unei abordări integrate a serviciilor comunitare necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.

  Ordinul comun care aprobă acest protocol stabilește ca asistentul social, asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, consilierul școlar/mediatorul școlar și consilierul de ocupare să intervină împreună pentru sprijinirea persoanelor sărace din fiecare comunitate.

  Documentul prevede, de asemenea, ca la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale să se semneze protocoale de colaborare între serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei, inspectoratul școlar județean, direcția de sănătate publică, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială etc., pentru asigurarea abordării integrate a cazurilor sociale din comunitățile vulnerabile.

  Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor și de corelarea acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de ieșire din sărăcie și de integrare socială și economică. Abordarea integrată vizează ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei: asistența socială, sănătatea, educația, ocuparea, locuirea și accesul la documente de identitate.

  Ministerele semnatare vor colabora pentru asigurarea cadrului metodologic, juridic și financiar necesar pentru ca administrațiile publice locale să răspundă nevoilor cu care se confruntă persoanele care trăiesc în sărăcie.

  Abordarea integrată a evaluării nevoilor și a intervenției vizează: asistentul social, asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, consilierul școlar/mediatorul școlar și consilierul de ocupare, în acord cu atribuțiilor pe care aceștia le au, conform prevederilor legale. Metoda de lucru în cadrul serviciilor comunitare integrate va fi managementul de caz, care presupune includerea unui mecanism de coordonare a specialiștilor din diferite domenii.

  Practic, asistentul social care asigură managementul de caz contactează, în funcție de nevoile identificate, personalul din domeniile: evidenței populației, ocupării, sănătății, educației, evaluării persoanelor cu dizabilități, protecției copilului, asistenței victimelor violenței domestice etc.

  Printr-o astfel de abordare, crește accesul persoanei la servicii, impactul serviciilor furnizate, gradul de valorificare a resurselor persoanei, familiei ori comunității, dar mai ales sustenabilitatea intervenției pentru ieșirea din starea de vulnerabilități multiple.

  În vederea accesării eficiente a resurselor, documentul mai stabilește că Ministerul Muncii elaborează harta serviciilor comunitare, care va conține furnizorii de servicii sociale, educaționale, medicale și de ocupare, va fi accesibilă în format online și va avea un sistem dinamic de actualizare a datelor.

  Cele trei ministere vor asigura interoperabilitatea datelor actualizarea permanentă a hărții serviciilor comunitare, urmând să dezvolte aplicații online care să deservească nevoile echipei comunitare integrate pentru identificarea indicatorilor sociali, a celor medicali sau educaționali monitorizați. De asemenea, aplicația va permite monitorizarea cazurilor în timp real, la diferite niveluri de acces - local, județean, central - pentru a facilita legătura dintre diferitele niveluri, coordonare, oferirea suportului și raportarea nevoilor locale.

  Pentru a desfășura la nivel comunitar o practică bazată pe abordarea integrată, administrația publică locală și serviciile publice de asistență socială locală vor include această abordare în strategiile de dezvoltare locală.

  Pentru asigurarea implementării serviciilor comunitare integrate, cele trei ministere au înaintat Ministerului Fondurilor Europene o propunere de proiect necompetitiv prin care să fie implementat acet model de abordare integrată. Prin proiect, conceptul va fi pilotat în 100 de comunități identificate deja ca fiind în sărăcie extremă.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Cultivarea gândirii critice și promovarea valorilor democratice, obiectivele Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

  29 Dec 2016

  Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiția își va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

  Decizia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare.

  De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacităţii de documentare, de argumentare şi de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea şcolară şi în societate. Un obiectiv important îl reprezintă și cunoaşterea valorilor democratice, exersarea de către elevi a practicilor democratice de bază în vederea asumării rolului şi statutului de cetăţean active. Nu în ultimul rând, prin organizarea acestei olimpiade, se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între „practici democratice” şi „practici nedemocratice”, identificând exemplele de bună practică din diverse domenii.

  Publicul-țintă este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învățământ având dreptul să înscrie echipe compuse din 3 elevi la două secțiuni: începători și avansați. La secţiunea „începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe și la prima secțiune.

  Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare judeţene/ISMB, va lansa și va promova competiţia în toate unităţile de învăţământ preuniversitar care au elevi în clasele IX-XII, anunță temele de dezbateri pentru ediţia din fiecare an a olimpiadei și transmite precizări metodologice și detalii tehnice privind gestiunea rundelor, alegerea arbitrilor, rolurile vorbitorilor etc. Datele/perioadele de desfăşurare a etapelor judeţeană şi naţională, precum şi locul de desfăşurare a etapei naţionale, se regăsesc în Calendarul Olimpiadelor Naţionale Şcolare, publicat anual de MENCȘ.

  Un obiectiv important al Ministerului Educației, vizat în sprijinul organizării și desfășurării olimpiadei, este formarea cadrelor didactice care vor antrena echipele participante. Astfel, cu sprijinul partenerilor, vor fi organizate sesiuni de formare în domeniul dezbaterilor dedicate profesorilor coordonatori.

  Prima ediție a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfășuraîn acest an școlar.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Campanie națională de informare și promovare a învățământului profesional și tehnic și a învățământului dual

  28 Dec 2016

  Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT) vor derula programul național „2017 - anul învățământului profesional și tehnic în România”. Desfășurarea acestei campanii de informare și conștientizare privind rolul învățământului profesional și tehnic, dar și a învățământului dual, a fost aprobată prin ordin de ministrul Educației, Mircea Dumitru.

  Miza esențială a campaniei este schimbarea percepției în legătură cu acest traseu de educație și formare profesională, întrucât educația și formarea profesională inițială au un rol esențial pentru dobândirea de abilități, cunoștințe și atitudini necesare integrării pe o piață a muncii dinamică și competitivă. De asemenea, se urmărește atragerea unui număr semnficativ de elevi și companii în învățământul profesional și tehnic prin evenimente de diseminare a beneficiilor pe care părțile implicate le pot obține.

  Programul activităţilor din cadrul acestei campanii vizează atât specialiștii din domeniul educației și formării profesionale inițiale (inspectori școlari, cadre diactice din unitățile de învățământ profesional și tehnic şi din unităţile de învăţământ gimnazial), cât și elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, reprezentanții structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic și operatorii economici.

  Pentru promovarea învățământului profesional şi tehnic, inclusiv a învăţământului dual, va fi organizată, la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial, „Săptămâna meseriilor”. Cu acest prilej elevii de clasa a VIII-a și părinții lor vor putea obține informații utile și relevante despre modul de organizare și funcționare a învățământului dual, condițiile de acces la învățământul profesional şi tehnic sau beneficiile formării profesionale iniţiale prin învățământul profesional și tehnic în general şi ale formării prin învăţământul dual în special.

  Activitățile prevăzute presupun și organizarea de informări publice referitoare la învăţământul dual, la modul de organizare și funcționare al acestuia, la etapele constituirii formațiunilor de studiu, la calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii.

  Derularea Programului național „2017 – anul învățământului profesional și tehnic în România” va fi realizată și prin implicarea partenerilor tradiționali ai Ministerului Educației: inspectorate școlare județene, Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională, unități de învățământ și agenți economici.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Noi standarde și indicatori de performanță în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a şcolilor doctorale, pe domenii

  28 Dec 2016

  Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii. Actul normativ, ce urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, are la bază cele trei domenii de asigurare a calității - capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității - în raport cu care sunt definite standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de o școală doctorală pentru a putea funcționa.

  Unul dintre indicatorii de performanță avuți în vedere în cadrul procesului de evaluare periodică a școlilor doctorale îl reprezintă calitatea tezelor de doctorat susținute în ultimii 5 ani. Evaluarea va clasifica tezele conform unei grile structurate pe cinci niveluri: nivel ştiinţific de vârf, nivel ştiinţific ridicat, nivel ştiinţific bun, nivel ştiinţific modest și non-valoare ştiinţifică.

  Cunoaşterea ştiinţifică generată în cadrul şcolii doctorale în ultimii 5 ani este, de asemenea, un indicator de performanță în interiorul căruia vor fi evaluate, prin raportare la specificul domeniului de doctorat, articolele publicate de studenții-doctoranzi în reviste relevante domeniului și volume de autor sau colective, rezultatele cercetării științifice relevante domeniului, contribuția la demersuri de cercetare programatice şi integrate în reţele academice naţionale sau internaționale și contribuţiile ştiinţifice de top ale membrilor şcolii doctorale, din ultimii 5 ani, realizate împreună cu doctoranzii, prin care şcoala se consideră un actor competitiv la nivel internaţional. Se va pune accent pe contribuţii în care autorii principali sunt din cadrul şcolii doctorale. Un plus poate fi adus de publicaţii de top (ex. Nature/Science/Top-10 în domeniu după scorul relativ de influență, Hot papers, Higly cited papers etc.), premii naţionale şi internaţionale de prestigiu (ex. premii ale unor universităţi de top sau organizaţii profesionale internaţionale de referinţă în domeniu) şi recunoaşteri academice internaţionale de prestigiu.

  De asemenea, un accent deosebit va fi pus pe existența procedurilor de prevenire a fraudei academice și de rezolvare a situațiilor de încălcare a eticii universitare. Mai important însă acest segment reprezintă una dintre condițiile de eligibilitate în vederea declanșării procesului de evaluare externă, școala doctorală trebuind să demonstrezeaplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului.

  Fiecare școală doctorală va fi evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării, din 5 în 5 ani, pe baza performanței școlii doctorale  și a capacităţ̦ii instituționale a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din care face parte școala doctorală. Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a şcolilor doctorale se realizează de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). În acest sens, ministrul Mircea Dumitru a aprobat și ordinul privind adoptarea metodologiei de reglementare a activităților desfășurate pe teritoriul României de agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în EQAR.

  În baza criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă utilizaţi în evaluarea externă a şcolilor doctorale, agenția abilitată, CNATDCU și CNCS, prin consultarea structurilor asociative ale universităților și a federațiilor studențești reprezentantive la nivel național, vor elabora ghidul de evaluare a şcolilor doctorale, adoptat ulterior prin ordin al ministrului Educaţiei, și fișele vizitei.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Gradația de merit recunoaște eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire și combatere a abandonului școlar și în proiectele de promovare a incluziunii școlare

  27 Dec 2016

  Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

  Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii alocate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

  În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016 a avut performanțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlaere incluzive. În același timp, cadrele didactice trebuie să dețină și calificativul „Foarte bine" pentru fiecare an școlar din perioada evaluată.

  Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte).

  Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

  Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator:  elaborarea/ susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

  Măsurile adoptate de Ministerul Educației sunt complementare documentelor de politici publice adoptate în această perioadă care privesc incluziunea în educație.

  Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

  Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM