COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Rezultate remarcabile pentru olimpicii români la Turneul Internaţional de Informatică Shumen 2016

  30 Noi 2016

  Echipele de seniori și juniori ale României au obţinut șapte medalii la ediția 2016 a Turneului Internaţional de Informatică Shumen din Bulgaria: trei medalii de aur, trei medalii de argint și o medalie de bronz.

  Medaliile de aur au fost cucerite de Adrian Emanuel Dicu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Frații Buzești” din Craiova), Andrei Costin Constaninescu (clasa a XI-a/Liceul Internațional de Informatică din București) și Costin Andrei Oncescu (clasa a X-a/Colegiul Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung). Cei trei elevi laureați cu argint sunt Alexandra-Maria Udriștoiu (clasa a VIII-a/ Colegiul Naţional „Frații Buzești” din Craiova), Andrei Coman (clasa a VIII-a/Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din Capitală) și Andrei Popa (clasa a XI-a/Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui). Medalia de bronz a fost câștigată de Maria-Alexa Tudose (clasa a VIII-a/Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești). Din echipa țării noastre a făcut parte și Radu Alexandru Muntean (clasa a XII-a/ Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din Capitală).

  Olimpicii români au fost însoțiți și pregătiți de profesorii Marius Nicoli  (Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova), Daniela Elena Lica (Centrul de Excelență Prahova), Ciprian Cheşcă (Liceul Tehnologic „Costin Neniţescu” din Buzău) și studentul Radu Vișan (Universitatea Politehnică București.

  Competiţia s-a desfăşurat în localitatea bulgară Shumen, în perioada 24-27 noiembrie, fiind la a VII-a ediţie în format internaţional (iniţial concursul se adresa exclusiv liceelor de informatică din țara gazdă). Au participat loturi naţionale şi echipe ale mai multor licee cu profil informatic din Bulgaria, România şi Rusia.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Apel de candidaturi pentru calitatea de membru al Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior

  25 Noi 2016

  Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științfice lansează un apel de candidaturi în vederea ocupării celor 17 poziții de membru ale Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS). Procesul de selecție se va desfășura în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie și va fi coordonat de minister.

  În conformitate cu prevederile metodologiei de selecție, aprobată prin ordinul ministrului Educației nr. 5.802/23.11.2016, se pot înscrie cadre didactice și cercetători care dețin cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, dar și membri ai Academiei Române și ai unor instituții de cultură.

  Aplicațiile pot fi depuse în intervalul 28 noiembrie – 6 decembrie pe platforma brainmap.ro. Ulterior, între 7 și 9 decembrie, Comitetul de selecție (numit prin ordin de ministru) va evalua candidaturile depuse și va anunța rezultatele. Selecția va ține cont de o serie de criterii minimale printre care conduita profesională și morală ireproșabilă, confirmată și recunoscută pe parcursul întregii activități, dublată de responsabilitate, echilibru, capacitate de analiză obiectivă și reziliență la presiuni exterioare. De asemenea, vor fi luate în calcul experiența (recunoscută în țară și străinătate) în măsurarea și analiza statistică, precum și în prognoze cu privire la învățământul superior, dar și capacitatea de înțelegere privind evoluțiile prezente/viitoare în domeniul științei și tehnologiei.

  Lista nominală a celor 17 candidaturi selectate va fi publicată pe edu.ro și va fi supusă consultării publice timp de 5 zile (10 - 15 decembrie). În acest interval orice persoană fizică sau juridică poate transmite opinii argumentate în raport cu nominalizările Comitetului de selecție pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro. De asemenea, se acceptă contestații de natură administrativă din partea candidaților la concursul de selecție.

  Numirea membrilor CNSPIS, după soluționarea contestațiilor și analizarea tuturor opiniilor argumentate sau a eventualelor propuneri de completare, se face prin ordin de ministru pentru un mandat de 4 ani.

  Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS) este un organism consultativ al Ministerului Educației și are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice are o nouă componență și un nou regulament de organizare și funcționare

  25 Noi 2016

  Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin componența noului Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare al acestui organism consultativ al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ). Misiunea CNCS este de a sprijini Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) în procesele de coordonare, finanțare, monitorizare și evaluare a activităților de cercetare științifică din România, în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI 2014-2020).

  CNCS este format din 21 membri, inclusiv președintele şi cei doi vicepreşedinţi ai acestuia, numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei pentru un mandat de patru ani. Membrii CNCS au fost desemnați în urma unui proces transparent demarat în luna septembrie, pe criterii de prestigiu profesional și moral. Aria de selecție a fost formată din cadre didactice universitare și cercetătorii cu performanţe stiinţifice cu relevanţă internaţională, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în strainătate, sau îndeplinind cerințele, condițiile și criteriile pentru obținerea acestor titluri.

  În exercitarea misiunii sale, CNCS are următoarele atribuții principale:

  • stabilește standardele, criteriile și indicatorii de calitate pentru cercetarea științifică, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice
  • auditează periodic, la solicitarea MENCȘ, sau din proprie inițiativă, cercetarea științifică universitară ori din unitățile de cercetare-dezvoltare
  • prezintă anual MENCȘ un raport privind starea cercetării științifice în învațământul superior și performanțele universităților. Raportul este public și va fi afișat pe site-ul CNCS
  • contribuie la evaluarea calității cercetării studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale.

  Bugetul CNCS este gestionat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi se constituie pe bază contractuală între MENCȘ și UEFISCDI, sau din alte surse legal constituite gestionate de UEFISCDI, conform legii.

  Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNCS şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în condiții stabilite prin ordin al ministrului Educației, conform legii, în limita sumelor alocate cu această destinaţie pentru bugetul CNCS. Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNCS şi organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare, în condiţiile legii.

  Ministrul Educaţiei, preşedintele ANCSI ori un reprezentant al acestora pot participa, de drept, la şedinţele CNCS, în calitate de observatori. De asemenea, CNCS poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori sau de consultanţi.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Punctul de vedere al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pe tema organizării serbărilor școlare

  25 Noi 2016

  Referitor la informațiile inexacte apărute în spațiul public pe tema organizării serbărilor școlare în preajma sărbătorilor de Crăciun/sfârșitului de an, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice face următoarele precizări:

  În cadrul videoconferinței din data de 15 septembrie 2016, la care au participat, în principal, inspectorii școlari pentru învățământul preșcolar din toate județele țării și din cele șase sectoare ale municipiului București, a fost prezentată tema generică a anului școlar 2016 – 2017 pe acest segment de învățământ: „Trăiește, cultivă și promovează bucuria unui timp de calitate, ca bucurie a creșterii personale!”. Alegerea și abordarea temei au ținut cont de perspectiva celor trei actori implicați în educație: cadre didactice/educatori, copii și părinți. În acest context, una dintre recomandările care viza părinții a fost organizarea unor evenimente/momente, implicit sebări, în care părinții și copiii pot petrece un timp de calitate împreună la grădiniță.

  Afirmația inspectorului general pentru învățământ preșcolar din Ministerul Educației a avut ca scop accentuarea rolului pe care un cadru didactic/educator trebuie să-l aibă pentru a crea un dialog robust între școală și părinți, nicidecum interzicerea sau restricționarea desfășurării unor astfel de evenimente.

  În concluzie, serbările școlare pot fi organizate în continuare și eventual completate cu alte activități interactive, dedicate oricărui eveniment din an, cu activități de tip atelier sau de tip proiect, toate având ca țintă implicarea și participarea părinților din dorința de a crește dimensiunea participativă a comunității în viața școlii.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Consultare publică privind proiectul de ordin-cadru pentru interzicerea segregării şcolare

  25 Noi 2016

  Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează în consultare publică proiectul de ordin-cadru privind interzicerea segregării şcolare. Documentul aduce o serie de noutăţi în ceea ce privește cadrul legal pentru combaterea şi prevenirea eficientă a segregării şcolare, extinzând sfera criteriilor în baza cărora segregarea şcolară va fi interzisă. Astfel, pe lângă criteriul etnic, sunt incluse şi criteriul dizabilităţii/al cerinţelor educaţionale speciale, criteriul statutului socio-economic al familiilor, criteriul mediului de rezidenţă şi cel al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.

  În al doilea rând, sunt prevăzute o serie de obligaţii legale pentru diferitele structuri din sistemul de educaţie şi prevede sancţiuni specifice pentru neîndeplinirea acestor obligaţii. De asemenea, este dezvoltat rolul viitoarei Comisii Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune, precum şi relaţiile funcţionale dintre comisie, minister, inspectorate școlare județene şi comisiile şcolare permanente pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

  Prevenirea şi combaterea segregării şcolare se vor face în conformitate cu metodologiile de monitorizare şi cu metodologiile de prevenţie/intervenţie specifice fiecărui criteriu posibil de segregare şcolară. Proiectul de ordin-cadru cuprinde definiţiile segregării şcolare pentru fiecare criteriu în parte şi stabileşte cadrul normativ care pemite unităţilor de învăţământ preuniversitar să asigure per ansamblu, în cadrul spațiilor (acolo unde unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea în mai multe clădiri) sau în cadrul grupelor/claselor de acelaşi nivel, reflectarea echitabilă a diversităţii etnice, sociale şi culturale a comunităţii în care se află şi oferă contexte incluzive de învăţare pentru fiecare elevă sau elev din comunitate.

  Punctele de vedere, sugestiile și opiniile pe marginea acestui proiect de ordin-cadru sunt așteptate pe adresa dezbateripublice@edu.gov.ro în perioada 26 noiembrie - 6 decembrie 2016.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Festivitate de premiere a elevilor medaliaţi la olimpiadele și competițiile internaţionale pe discipline școlare și sportive (28 noiembrie, ora 12:00, Palatul Național al Copiilor)

  25 Noi 2016

  Ministrul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, va premia olimpicii români care s-au remarcat în anul 2016 la concursurile internaţionale (pe discipline școlare și sportive), în cadrul unei festivităţi care se va desfășura luni, 28 noiembrie, cu începere de la ora 12:00, la Palatul Național al Copiilor (Sala Mare).

  Vor fi recompensaţi 202 elevi câştigători a 227 distincţii (3 premii I absolute, 48 de medalii de aur/premii I, 82 de medalii de argint/premii II, 53 de medalii de bronz/premii III şi 41 de menţiuni) la olimpiadele internaţionale sau regionale pe discipline (juniori şi seniori). De asemenea, vor fi premiaţi cei 215 profesori care i-au pregătit, precum şi cele 100 de şcoli din care provin laureaţii.

  Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru acest tip de distincții, cuantumurile premiilor sunt următoarele: 12.545 lei - premiul I absolut (obținut cu punctaj maxim), 9.720 lei - premiul I/medalie de aur, 8.330 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 5.950 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz şi 4.065 lei - menţiune (sau diplome echivalente). Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în competiţiile regionale (olimpiade balcanice de seniori şi juniori, Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, Olimpiada de Chimie „D.I. Mendeleev" etc.) sunt: 4.440 lei - premiul I/medalie de aur, 3.785 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 2.945 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz şi 2.550 lei -menţiune (sau diplome echivalente).

  În virtutea succeselor (91 de premii/medalii) repurtate în concursurile internaționale sportive (individual sau pe echipe), vor fi premiați și 112 elevi/sportivi, respectiv 48 de profesori/antrenori care le-au asigurat pregătirea.

  Pentru performanțele înregistrate în competițiile internaționale sportive, valorile premiilor au următoarele cuantumuri: 4.000 lei - premiul I, 3.000 lei - premiul II, 2.500 lei - premiul III, 2.000 lei - locul IV, 1.500 lei - locul V și 1.000 lei - locul VI.

  Profesorul/profesorii care au pregătit elevul/elevii primesc un singur premiu, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul din elevii săi/lor. Pentru şcoala pe care elevul/elevii o frecventează sau a/au frecventat-o se acordă câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. În acest ultim caz, sumele primite vor fi utilizate pentru dotări destinate sprijinirii eficienţei procesului de învăţământ. Fondul total de premiere alocat de MENCŞ este de 3.516.755 lei.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • 281 de contestații la proba de interviu din cadrul concursului pentru directori de școli

  24 Noi 2016

  În perioada rezervată contestării rezultatelor obținute la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, au fost înregistrate 281 de contestații. Listele nominale au fost afișate miercuri, 23 noiembrie, după finalizarea acestui proces, la sediul şi pe site-urile inspectoratelor școlare județene/ISMB.

  Cele mai multe contestații au fost depuse în județele Dolj (30) și Timiș (23), respectiv în Capitală (25). În județele Tulcea, Ialomița, Giurgiu și Călărași proba nu a fost contestată.

  Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale vor avea loc în perioada 24 noiembrie - 9 decembrie 2016. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și un punctaj total de cel puțin 105 puncte prin cumularea punctajelor celor trei probe de concurs.

  Ultima etapă a concursului - validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister - este programată în data de 16 decembrie 2016.

  Reamintim că pentru a asigura un cadru obiectiv de evaluare care să genereze o ierarhizare corectă a candidaților, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis ca evaluarea contestațiilor să fie făcută de o comisie din alt județ decât cel în care a fost susținută proba.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Vineri, 2 decembrie, zi liberă pentru elevi, studenți și profesori

  24 Noi 2016

  În conformitate cu decizia Guvernului României, ziua de vineri, 2 decembrie 2016, este liberă pentru toți salariații din sectorul public, după cele două zile nelucrătoare de sărbătoare legală: 30 noiembrie (Sfântul Andrei) şi 1 decembrie (Ziua Națională a României).

  Prin urmare, potrivit prevederilor legale în vigoare, cursurile școlare planificate pentru data de 2 decembrie vor fi recuperate pe parcursul anului școlar 2016-2017. Reamintim, în acest context, că vacanța de iarnă a elevilor este programată între 24 decembrie 2016 și 8 ianuarie 2017.

  În instituțiile de învățământ superior activitățile didactice din data de 2 decembrie vor fi reprogramate/recuperate în cursul semestrului I.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Contestațiile înregistrate de candidații la funcțiile de directori de școli vor fi soluționate de comisii din alte județe

  22 Noi 2016

  Potrivit calendarului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, depunerea contestaţiilor la proba de interviu se desfășoară în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8:00-16:30, respectiv 23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8:00-12:00. Listele centralizate ale candidaților care au depus contestații vor fi făcute publice miercuri, 23 noiembrie, după finalizarea acestui proces, prin afişare la sediul şi pe site-ul ISJ/ISMB.

  Pentru a asigura un cadru obiectiv de evaluare care să genereze o ierarhizare corectă a candidaților, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis ca evaluarea acestorcontestații să fie făcută de o comisie din alt județ decât cel în care a fost susținută proba. Arondarea contestaţiilor depuse de candidați a fost stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi comunicată inspectoratelor şcolare județene.

  Din comisiile de soluționare a contestațiilor, constituite la nivel judeţean şi în Capitală, vor face parte alte persoane decât cele prezente în comisiile de concurs, respectându-se structura și componența prevăzute de metodologia de concurs. Având în vedere faptul că aceste comisii soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi dintr-un alt judeţ, în componența lor pot intra reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din orice localitate din cadrul judeţului, care au studii universitare. De asemenea, cadrele didactice pot fi selectate din unităţi diferite de învăţământ din oricare dintre localităţile judeţului.

  Contestațiile se înregistrează la registratura inspectoratelor şcolare județene/ISMB. În situaţia în care un candidat înscris la două sau mai multe unităţi de învăţământ (sau la aceeaşi unitate de învăţământ pe două funcţii) doreşte să conteste proba de interviu pentru toate unităţile de învăţământ/funcţiile pentru care a concurat, depune separat câte o contestaţie pentru fiecare unitate, respectiv funcţie. Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

  Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale vor avea loc în perioada 24 noiembrie - 9 decembrie 2016. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și un punctaj total de cel puțin 105 puncte prin cumularea punctajelor celor trei probe de concurs.

  Ultima etapă a concursului - validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister - este programată în data de 16 decembrie 2016.

  „Ne aflăm în plin proces de depunere a contestațiilor. Cred că suntem datori profesorilor cu un răspuns clar referitor la posibilitatea contestării probei de evaluare a CV-ului. Am purtat în ultimele zile mai multe discuții, cu juriști și colegi din minister, pentru a identifica modalități de rezolvare a situațiilor semnalate. În acest moment, există mai multe anchete penale deschise ca urmare a sesizărilor inspectoratelor școlare județene sau ale candidaților. Pentru ca anchetele să își urmeze cursul firesc, iar cei care au încălcat legea să plătească, nu este oportună, din punct de vedere juridic, o intervenție administrativă.

  Rămân fidel demersurilor de a depune toate eforturile pentru a asigura un concurs corect. De aceea, voi mandata Corpul de Control să analizeze toate cele peste 150 de situații în care s-au înregistrat diferențe de evaluare a CV-urilor candidaților și pe care le-am centralizat la nivelul ministerului. În două săptămâni vom avea o imagine completă asupra situației și vom sesiza instituțiile abilitate privind toate cazurile în care s-a constatat că membrii comisiilor de evaluare au încălcat legea.

  Mai mult, le recomand tuturor celor care se simt nedreptățiți de către comisiile de evaluare să depună sesizări care să poată fi analizate de instituțiile în drept. Cei care nu au respectat legea trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a declarat Mircea Dumitru, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

  BIROUL DE COMUNICARE

   

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Noi reglementări privind dezvoltarea învățământului profesional dual

  16 Noi 2016

  Cadrul normativ privind organizarea și funcționarea învățământului profesional dual a fost completat în ședința de Guvern de astăzi, printr-o Ordonanță de urgență care actualizează reglementările în materie din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

  Actul normativ aprobat de Executiv redefinește statutul învățământului profesional dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, desfășurat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.

  Durata studiilor pentru învățământul profesional dual va fi de 3 ani și va permite accesul la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională de calitate pentru absolvenții învățământului gimnazial (pe care oferta locală, în special în localitățile mai mici nu le poate acoperi). Absolvenții acestei forme de învățământ vor dobândi cunoștințe, deprinderi și competențe care le vor permite ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5 conform Cadrului național al calificărilor.

  Învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară. În același timp învățământul profesional dual se poate organiza în unități de învățământ particulare și confesionale, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici și unitatea de învățământ.

  În virtutea noilor modificări, operaționale din anul școlar 2017-2018, vor avea acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unităţile de învăţământ de stat, în mod gratuit, și persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile. Astfel, aceste persoane pot obține o calificare profesională și se pot integra pe piața muncii.

  Ordonanța de urgență reglementează și modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport și facilităților privind cazarea și masa gratuite acordate elevilor care frecventează învățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu. De asemenea, este prevăzută și posibilitatea de continuare a studiilor în învățământul liceal de către absolvenții învățământului profesional/învățământului dual.

  Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor regionale și naționale cu reprezentanții instituțiilor din administrația locală și centrală (ministere și Cancelaria primului ministru), companiilor interesate în dezvoltarea învățământului dual, ambasadelor Austriei, Germaniei, Spaniei, Olandei, Elveției, Camera de Comerț a României, camerelor de comerț româno-germană și româno-franceză și a Coaliției pentru Dezvoltarea României.

  Tot astăzi, Guvernul a aprobat o măsură prin care firmele vor fi încurajate să se implice în mai buna pregătire profesională a tinerilor. Concret, vor fi acordate facilități fiscale operatorilor economici interesați de programe de calificare profesională. Prin modificarea Codului fiscal au fost introduse prevederi privind deducerea cheltuielilor efectuate de agenții economici cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de persoane care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru instituționalizat.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM