COMUNICATE DE PRESĂ – MINISTERUL EDUCAȚIEI

 
 • Ministerul Educaţiei a reglementat autorizarea provizorie a şcolilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017

  30 Sep 2016

  Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat joi, 29 septembrie, ordinul care stabileşte cadrul legal pentru înmatricularea de noi studenţi doctoranzi în anul universitar 2016-2017.

  Documentul autorizează provizoriu, pentru anul universitar 2016-2017, şcolile doctorale care funcţionează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior (incluse în anexa ordinului), urmând ca metodologia de autorizare provizorie, acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie.

  Dispoziţia temporară adoptată de minister survine ca urmare a faptului că, de la adoptarea Legii Educaţiei Naţionale (2011) şi până în prezent, şcolile doctorale nu au fost evaluate extern în vederea acreditării.

  Precizăm că, potrivit reglementărilor legislative în vigoare, fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte. Evaluarea şcolii doctorale se face pe baza performanţei şi a capacităţii instituţionale a fiecărei instituţii organizatoare de studii de doctorat (IOSUD) din care face parte şcoala doctorală.

  Evaluarea şcolilor doctorale este realizată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii din ţară sau străinătate, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR). Procesul se desfăşoară pe baza rapoartelor Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică (CNCS) referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) referitoare la calitatea resurselor umane.

  În viitorul apropiat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice urmează să adopte o soluţie legală temporară în vederea acordării posibilităţii instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat de a desfăşura examene de finalizare a studiilor doctorale. Pe de altă parte, MENCS va stabili şi cadrul legal pentru demararea procesului de evaluare a şcolilor doctorale în vedereaa obţinerii acreditării pe o perioadă de 5 ani, conform legii.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Precizările Ministerului Educaţiei referitoare la decizia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din data de 28 septembrie

  29 Sep 2016

  Urmare a Hotărârii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pronunţată în dosarul nr. 628 din data de 28.09.2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice face o serie de precizări:

 • Ministerul Educaţiei a fost citat la şedinţa de analiză a dosarului menţionat anterior în data de 26 septembrie, fiind informat că termenul de soluţionare a acestuia este 28 septembrie. În condiţiile în care, în procedura internă a CNCD de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor se stipulează în mod expres că citaţia se comunică părţilor cu 5 zile înaintea termenului stabilit, Ministerul Educaţiei a fost pus în imposibilitatea de a-şi prezenta apărarea. Cu toate că a fost solicitată oficial amânarea şedinţei, având în vedere intervalul foarte scurt acordat pentru formularea unui punct de vedere, cererea a fost ignorată, speţa judecându-se fără apărarea ministerului. Mai mult, petiţia a fost soluţionată în regim de urgenţă, deşi potrivit ordinul preşedintelui CNCD nr. 144/2003, acest tip de procedură nu este reglementat.
 • Decizia CNCD, conform căreia metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar îngrădeşte dreptul unor profesori de a se înscrie la concurs, este bazată pe un argument fals. Aceasta, deoarece prevederile art. 21 alin. (5) din metodologie, luat în discuţie în şedinţa CNCD, vizează exclusiv candidaţii care promovează concursul. Precizăm că înscrierea şi susţinerea probelor sunt deschise tuturor cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din metodologia de concurs.
 • Aplicarea prevederilor art. 21 alin. (5) nu generează situaţii discriminatorii, ci previne apariţia conflictelor de interese, în condiţiile în care persoane aflate în relaţie de soţi şi rude de gradul Ivor ocupa concomitent funcţii de conducere, îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar.  Considerăm că situaţii de acest gen pot să influenţeze exercitarea obiectivă a atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, respectiv de îndrumare şi control sau a rolului oficial. Reamintim, în context, că acelaşi prevederi au fost aplicate la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar organizat în anul şcolar 2014-2015, fără a fi atacate de nicio persoană.
 • „Mesajul nostru este ferm: concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori în unităţile de învăţământ preuniversitar se va organiza la termenele anunţate iniţial, pe baza principiilor şi prevederilor enunţate în metodologie. Decizia CNCD, şi anume că metodologia interzice anumitor persoane participarea la concurs, este incorectă. Articolul incriminat se referă la un potenţial conflict de interese ce ar putea surveni după promovarea concursului, nicidecum nu face referire la înscrierea la concurs. Prin urmare, deşi au fost diverse tentative de a sabota acest concurs, vă asigur că îl vom organiza. Există în acest moment peste 6.900 de candidaţi înscrişi şi avem datoria să mergem până la capăt cu demersul de profesionalizare a managementului şcolar”, a declarat Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va contesta Hotărârea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) din data de 28.09.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, dar şi cu procedura de contestaţie aprobată de CNCD. De asemenea, Ministerul Educaţiei va depune şi o cerere de suspendare a respectivei hotărâri, potrivit prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Patru medalii pentru echipa României la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (2016)

  23 Sep 2016

  Lotul naţional de informatică (juniori) a cucerit patru premii (două medalii de aur şi două medalii de argint) la a X-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori, desfăşurată în perioada 17-22 septembrie, la Skopje (Macedonia).

  Medaliile de aur au fost obţinute de Maria Alexa Tudose (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti) şi Alexandra Maria Udriştoiu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova), laureată cu bronz la ediţia de anul trecut.

  Medaliile de argint au revenit Cellei Florescu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti) şi lui Adrian Emanuel Dicu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova).

  Lotul olimpic a fost însoţit şi coordonat de profesorii Eugen Nodea (Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu) şi Ionel-Vasile Pit-Rada (Colegiul Naţional „Traian” din Drobeta Turnu-Severin).

  Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2016 a reunit 36 de concurenţi din 9 ţări.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Apel adresat cadrelor didactice cu abilităţi în elaborarea de subiecte pentru examenele naţionale

  23 Sep 2016

  Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017. Este vorba despre  evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul naţional de Bacalaureat, examenul naţional de definitivare în învăţământ şi concursul de titularizare.

  Înscrierea se desfăşoară în intervalul 27 septembrie - 4 octombrie, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEE. Candidaţii trebuie să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere on-line, CV-ul în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie, semnate, scanate şi incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs naţional şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi de notare.

  De asemenea, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii 4 ani şcolari;
  • abilităţi de operare pe calculator;
  • experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.);
  • disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

  În procesul de selecţie vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitivatul.

  Selecţia candidaţilor înscrişi va avea loc în perioada 5 - 7 octombrie 2016, iar anunţarea rezultatelor se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în data de 7 octombrie.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Transcrierea declaraţiilor de presă susţinute marţi, 20 septembrie, de ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, şi Secretarul de stat Monica Cristina Anisie, pe tema organizării concursului pentru directorii de şcoli

  20 Sep 2016

  Mirabela Amarandei, purtător de cuvânt MENCŞ: Bună ziua tuturor! Mulţumim pentru prezenţă şi pentru timpul pe care vi l-aţi făcut astăzi pentru a dialoga. Aşa cum am specificat în invitaţie, este vorba de o declaraţie de presă pe care o vor susţine domnul ministru Mircea Dumitru şi doamna Secretar de stat Monica Anisie, referitoare la concursurile pentru directori şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar din ţară. De altfel, concursurile pentru directori au suscitat atenţia opiniei publice în ultimele zile, în ultimele săptămâni, odată cu anunţul referitor la organizarea, de către Ministerul Educaţiei, a acestei competiţii. Pe de o parte au fost opinii care s-au raliat ideii de reprofesionalizare a managementului şcolar, iar pe de altă parte au fost unele opinii care au criticat oportunitatea organizării, în această perioadă, a acestui concurs. În contextul dat credem că este oportună o declaraţie care să vină cu lămuriri adresate tuturor celor interesaţi de acest concurs. Îi dau cuvântul domnului ministru Mircea Dumitru pentru a clarifica puţin punctul de vedere al Ministerului Educaţiei, după care doamna Secretar de stat Monica Cristina Anisie va veni cu câteva detalii tehnice care să lămurească toţi candidaţii care au diverse întrebări referitoare la CV, la platformă sau la desfăşurarea concursului. Aşadar, domnule ministru, vă rog!

  Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: Mulţumesc! Bună ziua! Mesajul meu este foarte simplu şi foarte clar: Ministerul Educaţiei s-a angajat să organizeze acest concurs public pentru funcţiile de director din şcolile din România şi vreau să vă anunţăm că nu ne vom opri. Aşa cum am anunţat, şi calendarul şi metodologia, cadrul legal, toate acestea definesc deja concursul care este în desfăşurare. Aş vrea să spun că iniţiativa Senatului României, despre care am luat cunoştinţă acum câteva zile, de a se introduce ad-hoc un paragraf în lege, în aşa fel încât acest concurs să fie amânat până în vara anului viitor, mi se pare, de fapt, o continuare a unei politici de condiţionare a şcolilor din România şi de subordonare a acestor şcoli unor interese de partid.

  Noi respingem această metodă de a conduce şcolile din România şi insistăm asupra nevoii de a avea un cadru transparent şi predictibil în care cei mai buni dintre profesori, care se dovedesc a fi şi manageri buni de şcoli, să poată să conducă pe o perioadă de mandat determinată. Am primit în ultima vreme mesaje de la profesorii care doresc să se înscrie la concurs şi care ne aduc la cunoştinţă faptul că fie sunt împiedicaţi sub diferite forme să îşi definitiveze dosarul de concurs, neavând acces la anumite documente şcolare care sunt importante, obligatorii pentru a finaliza dosarul, fie sub forme psihologice mai subtile se încearcă determinarea lor de a nu se înscrie la concurs, un fel de disuadare, ca să spun aşa, adică să-i convingă să nu facă acest pas important. Eu solicit aici ferm tuturor directorilor actuali în funcţie să pună la dispoziţia colegilor lor toate ducumentele şcolare de care este nevoie, planurile de dezvoltare instituţională ale unităţilor şcolare, iar dacă vom primi în continuare mesaje, dacă ni se va semnala faptul că cei care doresc să se înscrie la concurs sunt împiedicaţi, nu vom ezita să apelăm la autorităţile statului pentru a aduce din nou legea în şcolile din România. Mesajul nostru este unul foarte clar: ne dorim manageri care să fie profesionişti, ne dorim oameni care să lucreze pentru şcoală, pentru elevi, pentru dezvoltarea şcolii româneşti. În momentul de faţă am constatat cu mare bucurie că peste 1.300 de profesori s-au înscris deja pe platforma deschisă de Ministerul Educaţiei. Le urăm tuturor succes şi vrem să-i asigurăm că vom susţine toate demersurile legale în aşa fel încât, în această toamnă, după opt ani de când s-a organizat pentru ultima oară un concurs pentru directori, vom avea un concurs corect, organizat potrivit legii, potrivit normelor în vigoare de la Ministerul Educaţiei.

  Mirabela Amarandei: Mulţumesc, domnule ministru! În consecinţă Ministerul Educaţiei merge mai departe în organizarea acestui concurs pe calendarul deja anunţat şi aş vrea să-i dau cuvântul doamnei Secretar de stat Monica Anisie, care va detalia puţin aspectele organizatorice şi va răspunde unor întrebări pe care le-am primit în ultima perioadă de la profesori, întrebări referitoare la chestiuni tehnice specifice. Încercăm aşadar să venim în ajutorul profesorilor. De altfel, doamna Secretar de stat va anunţa un demers al Ministerului Educaţiei, un TelVerde de pus la dispoziţia profesorilor... Vă rog!

  Monica Cristina Anisie, Secretar de stat MENCŞ: Mulţumesc frumos! Vă mulţumesc şi dumneavoastră pentru că, iată, aţi venit astăzi aici înseamnă că subiectul este unul care interesează opinia publică şi de aceea ne-am gândit să venim în sprijinul colegilor noştri, profesori, care îşi doresc să participe la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar. Să venim în sprijinul lor, spuneam, şi cu ajutorul dumneavoastră să-i asigurăm că Ministerul Educaţiei continuă acest demers deja început şi că respectăm termenele prevăzute de metodologia aprobată prin ordinul de ministru cu numărul 5.080 din 31 august 2016. A început deja perioada de înscriere în data de 13 septembrie şi va continua până în data de 2 octombrie. Mulţumesc tututor cadrelor didactice care din prima zi s-au înscris. A fost pentru noi un record să avem 211 înscrişi încă din prima zi de înscriere. Iată că au fost profesori şi sunt profesori interesaţi pentru a participa la acest concurs.

  În data de 7 octombrie vom afişa rezultatele verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare la înscriere, iar pe data de 12 octombrie vom organiza proba scrisă cu subiecte realizate la nivel naţional. Proba va fi organizată în fiecare judeţ, în centre de examen, într-un sistem asemănător desfăşurării examenului de Bacalaureat sau examenului de Evaluare Naţională, de titularizare sau pentru definitivat în învăţământ.

  Prin urmare spuneam asemănător, pentru că vom avea centru de examen, vom avea comisie de concurs şi vom avea şi supraveghere audio-video. Fac această precizare pentru că foarte multe mesaje pe care le-am primit în această perioadă susţineau ideea că există posibilitatea ca acest concurs să fie viciat şi ne solicitau să avem înregistrări audio-video şi să tratăm acest examen exact cum tratăm examenele pentru elevi. Prin urmare, anunţ ceea ce am mai anunţat, de altfel: faptul că vor fi aceste camere de supraveghere audio-video. După perioada de desfăşurare a probei scrise urmează perioada în care inspectoratele şcolare programează pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar data susţinerii probei pentru interviu, precum şi susţinerea probei de evaluare a CV-ului. Şi la aceste probe vor fi monitorizări audio-video, iar tot acest proces de concurs va fi monitorizat de reprezentanţii ministerului. În fiecare centru de examen vor fi trimişi monitori din partea Ministerului Educaţiei tocmai pentru a asigura legalitatea acestui concurs, pentru a-i asigura pe toţi concurenţii că ne dorim să realizăm un concurs pentru profesionalizarea funcţiei de director. Validarea rezultatelor după perioada de contestaţii va avea loc în data de 16 decembrie 2016.

  Cine poate participa este una din întrebările întâlnite foarte des. Orice cadru didactic titular se poate înscrie la acest concurs, orice cadru didactic titular ce este membru în Registrul Experţilor în Management Educaţional. Aşa cum am spus, avem proba scrisă, proba de evaluare a CV-ului şi proba de interviu, în cadrul căreia va fi evaluată şi scrisoarea de intenţie pe care candidatul trebuie să o depună atunci când îşi realizează şi oferta managerială.

  Comisia de concurs. Şi aici au fost numeroase întrebări din partea concurenţilor. Comisia de concurs este realizată conform Legii Educaţie Naţionale şi este compusă dintr-un reprezentant al inspectoratului şcolar, două cadre didactice desemnate de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ pentru care candidează cadrul didactic repectiv şi doi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

  Referitor la numărul de posturi pe care Ministerul Educaţiei le scoate la concurs sunt 6.545 de posturi de directori dintre care: pentru unităţi de învăţământ preşcolar - 800 de posturi, pentru şcoli -  4.955, pentru licee - 585, pentru palate şi cluburi ale copiilor - 203. Referitor la directori adjuncţi: 2.502posturi, din care pentru şcoli - 1.969, pentru licee - 497 şi pentru palate şi cluburi ale copiilor - 36. În total vorbim de 9.047 de posturi pe care Ministerul Educaţiei le scoate la concurs şi, iată, în data de 20 septembrie, la ora 12:00, aveam deja înscrişi 1.300 de candidaţi.

  Acum aş dori, dacă îmi permiteţi, să răspund unor întrebări pe care le-am primit fie pe e-mail, fie pe pagina de Facebook, fie prin memorii depuse la Ministerul Educaţiei, întrebări referitoare la diverse aspecte ce ţin de concursul pentru directori. Au fost voci care au spus că metodologia pentru concurs  nu a fost supusă dezbaterii publice. Greşit. Metodologia a fost supusă dezbaterii publice, există încă pe site-ul Ministerului Educaţiei, există link-ul la care dumneavostră puteţi accesa metodologia în forma în care, în septembrie (2005 n.r), a fost supusă dezbaterii publice.

  În conformitate cu acest demers al dezbaterii publice, după cum bine ştiţi, urmează integrarea propunerilor venite pe această temă. Prin urmare, fiindcă am avut foarte multe observaţii, Ministerul Educaţiei a constituit o comisie care să integreze aceste propuneri. Comisia a fost formată din reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, directori de unităţi de învăţământ preuniversitar, sindicate, reprezentanţii elevilor, reprezentanţii părinţilor şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei.

  Forma pe care o avem astăzi este rezultatul integrării propunerilor pe care le-am primit după dezbaterea publică. De altfel, ţin să precizez că metodologia a fost aprobată după ce a primit avizul consultativ de la Comisia de Dialog Social. Comisia s-a întrunit în data de 29 august iar la acea şedinţă  au participat şi reprezentanţii sindicatelor, nu numai reprezentanţii ministerului, şi ţin să vă anunţ că 90% dintre propunerile pe care sindicatele le-au mai adus în timpul acelei întruniri, au fost integrate. Prin urmare, nu putem spune că metodologia nu a fost supusă dezbaterii publice sau că Ministerul Educaţiei a luat această decizie fără a consulta opinia publică şi, mai ales fără a consulta pe cei care, iată, astăzi îi interesăm prin participarea lor la concurs.

  O altă întrebare des întâlnită: de ce în octombrie? De ce realizăm acest concurs în octombrie? Ţin să menţionez că şi-n anul 2004, şi-n anul 2006, când s-au organizat concursurile, prin metodologie era prevăzută perioada de concurs. Există aceste metodologii, ele sunt publice, iar în metodologia din 2006, la art. 7, este clar precizat faptul că acest concurs pentru ocuparea posturilor de director şi director  adjunct se organizează în două perioade ale anului şcolar şi anume octombrie-noiembrie, ceea ce se întâmplă şi acum, şi martie-aprilie, deci tot în timpul anului şcolar. Niciodată aceste concursuri nu au fost organizate în vacanţă. În vacanţă, în vacanţa elevilor, se organizează concursurile şi examenele pentru elevi şi pentru cadrele didactice (titularizare sau definitivat în învăţământ). Argumentul celor care au spus că ar fi bine să desfăşurăm aceste concursuri în timpul vacanţei de vară a fost acela că bulversăm sistemul de educaţie. Care ar fi bulversarea? Pentru că, după cum am anunţat prin calendar, acest concurs se finalizează atunci când începe vacanţa.

  Nu întâmplător am ales acest calendar, tocmai pentru a realiza o predictibilitate în ceea ce priveşte acest examen. În acelaşi timp, ne-am gândit că nu putem schimba profesorii în timpul şcolii, nu putem bulversa, dacă vreţi să cităm pe cineva, acest proces de educaţie. Nu bulversăm procesul de educaţie. Profesorul suplinitor, prin decizia prin care el este numit, se specifică în mod clar faptul că el suplineşte până la revenirea pe post a cadrului didactic titular. Asta s-ar fi putut întâmpla şi în cazul în care nu s-ar fi organizat concurs pentru directori: un cadru didactic suplinitor poate suplini şi pe un concediu medical, pe un concediu de maternitate, pe diverse aspecte care ar putea să conducă la pierderea acelei supliniri. Trebuie să precizez, de altfel, că asta nu înseamnă că nu ne gândim şi la profesorii suplinitori. Ne gândim şi la ei şi o să fie în felul acesta o mişcare a cadrelor didactice în perioada aceasta de vacanţă pentru că, dacă se ocupă un post, se eliberează probabil altul şi, în felul acesta, reglăm lucrurile până la momentul începerii şcolii, adică până la data de 9 ianuarie 2017.

  Mircea Dumitru: Deci acesta e un element foarte important: deciziile de numire pentru noii directori nu vor fi semnate exact în momentul în care se încheie concursul, în aşa fel încât imediat de a doua zi noii directori să-şi ocupe funcţia. Vom aştepta să treacă această perioadă tocmai pentru că ne gândim la faptul că nu trebuie să perturbăm orele şi să creăm o confuzie în sistemul şcolar, iar decizia de numire va fi efectivă începând cu semestrul următor.

  Monica Cristina Anisie: Referitor la transparentizare şi la dorinţa ministerului de a veni în sprijinul tuturor cadrelor didactice care doresc să participe la acest concurs: aşa cum sublinia şi doamna consilier Amarandei, începând cu data de 21 septembrie, în intervalul orar 8:00-16:00, va funcţiona numărul TelVerde 0800 801 100 la care cadrele didactice pot pune întrebări. Vor fi desemnaţi reprezentanţi ai ministerului, care de dimineaţă de la 8:00 şi până după-amiază la ora 16:00, să răspundă tuturor întrebărilor cadrelor didactice care sunt interesate să participe la acest concurs. Aşa cum sublinia şi domnul ministru, am rugămintea către directorii aflaţi acum în funcţie să-şi dea tot concursul pentru a pune la dispoziţia cadrelor didactice toate documentelor de care acestea au nevoie, de a lăsa pe toată lumea să participe la concurs pentru că asta înseamnă până la urmă să trăim într-o democraţie şi să participăm la un concurs pentru a fi cei mai buni manageri pentru şcoala românească. Mulţumesc frumos!

  Mircea Dumitru: Dacă îmi permiteţi doar un singur cuvânt înainte de a încheia prezentarea noastră. Eu am luat cunoştinţă de problemele învăţământului preuniversitar într-un mod mult mai analitic şi mult mai profund, începând din momentul în care am asumat portofoliul acesta de ministru al Educaţiei, deci din iulie. Nu înseamnă că nu cunoşteam absolut deloc situaţia din licee, mai ales, pentru că studenţii care vin în universitate sunt absolvenţii liceelor din România. Trebuie să vă spun foarte sincer că am fost foarte surprins, chiar şocat, când am văzut această reacţie adversă faţă de ideea de concurs.

  Nu ştiu dacă mai există în momentul de faţă, în România, un sistem atât de important ca educaţia, un sistem social care să însemne ceva pentru viaţa României de astăzi, în care selecţia managerilor să nu se facă pe bază de concurs public şi transparent. Faptul că atât de mulţi politicieni, faptul că atât de mulţi oameni din sistemul educaţional au această reacţie, cred că este şi rezultatul acestor multor ani, cel puţin 8 ani, în care lucrurile au fost organizate doar politic în ceea ce priveşte conducerea şcolilor, a liceelor în general.

  Cred că acum este un moment foarte important în care semnalul acestui guvern, în care semnalul Ministerului Educaţiei, prin reprezentanţii săi pe care îi aveţi aici în faţă, este acela că educaţia trebuie să intre într-un regim de normalitate. Aceasta trebuie să fie normalitatea: o dată la 4 ani sau o dată la încheierea ciclului pe care îl ai potrivit contractului de management, să se organizeze un concurs. O şcoală care va continua să funcţioneze numai pe baza detaşării, dată sub o formă arbitrară, a bunăvoinţei sau a unui arbitrar politic, nu poate să se dezvolte, nu este un mediu propice pentru a dezvolta planuri de învăţământ, programe, manuale, pentru a repara şcolile, pentru a crea un mediu propice pentru educaţie, pentru formarea elevilor şi a copiilor din această ţară. De aceea, mesajul meu este unul de normalizare şi de normalitate. Nu este un mesaj politic, nu este o luptă cu un partid sau cu altul. Sigur că dacă reprezentanţii partidelor politice, care în momentul de faţă sunt în Parlament, prezintă sub o formă principială şi raţională ceea ce nouă ni se pare aberant, şi anume acesată prelungire a unei situaţii de provizorat, la urma urmei... Dânşii pretind că vor să facă concurs, deşi concursuri nu s-au mai organizat de cel puţin 8 ani, iar soluţia pe care o oferă este să mai amâne un concurs care se poate organiza, potrivit legii(propuse, n.r) încă un an sau poate chiar mai mult decât atât. Deci este de cântărit şi toată lumea să gândească, să decidă: ce anume dorim? O şcoală care să funcţioneze normal, aşa cum funcţionează şcolile oriunde în lumea asta şi în care ingerinţa politicului nu trebuie să existe, nu trebuie să îşi facă simţită prezenţa, sau o şcoală în care la sfârşitul fiecărei veri aşteptăm cu sufletul la gură, să vedem pe cine anume urmează să mai trimită, să mai detaşeze partidul x sau y sau z la conducerea liceelor şi a şcolilor? Gândiţi-vă, că e vorba de copiii noştri acolo şi de copiii dumneavoastră!

  Mirabela Amarandei: Mulţumesc domnule ministru. Dacă avem două, maximum trei întrebări, aş vrea să le luăm.

  Alexandra Tănăsescu, PRO TV: Domnule ministru, aţi spus că primiţi mesaje că anumiţi profesori au fost împiedicaţi sau chiar intimidaţi şi că, dacă va fi nevoie, veţi apela la autorităţi pentru a rezolva această situaţie. De către cine au fost intimidaţi şi de ce nu o faceţi deja?

  Mircea Dumitru: În primul rând sunt toate mesajale publice pe care le-am primit, inclusiv din partea presei. Vă dau un exemplu: zilele trecute, într-un interviu în care am fost întrebat ce se va întampla dacă amendamentul propus în Senat va fi votat, răspunsul meu a fost contextual, dacă va fi amendamentul propus votat, atunci noi va trebui să oprim această procedură pentru că va fi declarată nelegală. Cum a titrat presa? Ministrul Educaţiei a spus că se va opri concursul. Asta am spus eu?

  Jurnalist: O parte a presei, domnule ministru.

  Mircea Dumitru: Nu ştiu care parte, nu asta este în discuţie, nu fac o analiză calitativă a presei acum, dar ăsta este un mesaj trunchiat care vrea să îi convingă pe aceşti oameni să nu se mai înscrie la concurs, pentru că nu va avea loc concursul. De ce nu va avea loc concursul? Pentru că ministrul Educaţiei a anunţat că deja s-a răzgândit. Pornind exact de la această experienţă, de la acest gen foarte subtil, foarte pernicios, de a transmite un mesaj, că noi suntem indecişi, că noi înşine nu ştim foarte bine ce facem aici, am hotărât să avem această conferinţă de presă în care să vă spunem foarte clar: concursul se va desfăşura! Cine nu doreşte să participe, nu o va face, dar răspunderea este a sa, nu este răspunderea mea.

  Florentina Bălăşoiu, Realitatea TV: Dar, domnule ministru, este adevărat că unii primari PSD îi obligă pe directori să nu se înscrie la concurs tocmai pentru că le garantează în continuare funcţia?

  Mircea Dumitru: Am auzit că există astfel de discuţii. Eu nu ştiu dacă este adevărat sau un, dacă unii primari au făcut aşa ceva. Ce vă pot spune, şi asta depinde de Ministerul Educaţiei, este că viitorii directori nu vor fi numiţi de către partidele politice. Dacă cei care în momentul de faţă sunt în funcţie nu doresc să participe la concurs, prin urmare, nici nu vor putea câştiga concursul, dar nici nu-l vor pierde, pentru că nu s-au înscris la concurs, dar potrivit metodologiei, nici nu vor mai fi detaşaţi în continuare să conducă şcolile. Cu alte cuvinte, nici Ministerul Educaţiei nu poate să facă acest lucru, nici inspectoratele şcolare şi cu atât mai mult, primarii sau partidele politice. Pentru a putea să ocupi funcţia de director trebuie să te prezinţi la acest concurs.

  Andreea Ofiţeru, Digi 24: Ce se întâmplă cu şcolile unde nu se înscrie nimeni la concurs?

  Monica Cristina Anisie: Ministerul Educaţiei va elabora o procedură clară, vom respecta legea. Legea prevede că acolo unde nimeni nu s-a înscris la concurs, vor fi detaşate, de către inspectoratul şcolar judeţean sau al Municipiului Bucureşti, persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru a ocupa funcţia de director. Deci, prin detaşare vor fi numiţi acolo unde nu există persoane care au promovat concursul sau care să se fi înscris la concurs. Dacă îmi permiteţi să mai fac o precizare legat de ceea ce am spus mai devreme... Dacă am făcut mai devreme apel către cadrele didactice să se înscrie la concurs, daţi-mi voie să fac un apel şi către autorităţile locale să-şi desemneze membri în comisiile de concurs pentru a da astfel o forţă celor care participă, se înscriu la concurs şi, în acelaşi timp, să arate interesul consiliilor locale, primarilor, pentru şcoală, pentru educaţie de calitate, pentru că, aşa cum bine ştiţi şi dumneavoastră şi noi, în viaţa şcolii trebuie să se implice şi autoritatea locală. Prin urmare, să-şi desemneze membri în aceste comisii de concurs, pentru că este important nu numai pentru şcoală acest lucru. Este important şi pentru comunitatea pe care ei o conduc. Eu nu cred că există vreun primar care să nu-şi dorească o educaţie de calitate în comunitatea sa şi eu nu cred că va exista vreun primar care nu îşi va desemna membri în comisiile de concurs. Pentru că, trebuie să spunem şi lucrul acesta, am primit şi astfel de semnale din partea cadrelor didactice care ne-au scris şi ne-au spus că sunt ameninţaţi că degeaba s-au înscris la concurs, pentru că primăria nu o să desemneze pe nimeni în comisia de concurs. Eu nu cred aceste lucruri. Cred că au fost nişte zvonuri ori s-au speriat colegii noştri. În realitate sunt convinsă că toate primăriile, toate autorităţile publice locale îşi vor desemna membri în comsiile de concurs. Mulţumesc!

  Mirabela Amarandei: O ultimă întrebare. Diana, te rog.

  Diana Dumitraşcu, Prima TV: Cine câştigă acum îşi păstrează funcţia timp de 4 ani?

  Monica Cristina Anisie: Da, este vorba de un mandat de 4 ani.

  Diana Dumitraşcu: Şi puteţi să ne spuneţi cât câştigă un director ca să ne dăm seama că unii care trag cu dinţii de scaunul lor, fac asta şi din raţiuni financiare probabil. Cât câştigă un director de şcoală?

  Monica Cristina Anisie: În medie aş putea să vă spun. După ultimile prevederi ale Ordonanţei 20, în medie se ajunge şi la 5000 de lei pe lună. Am spus în medie fiindcă salariile diferă în funcţie şi de vechime, în funcţie şi de grad etc.

  Diana Dumitraşcu: Brut sau net?

  Monica Cristina Anisie: Brut.

  Mircea Dumitru: Dacă tot aţi întrebat despre statutul de director: asta e chiar o chestiune pe care eu nu am cunoscut-o decât acum când a apărut problema concursurilor. Au fost directori care au condus unităţile şcolare şi peste 20 de ani, 20-30 de ani. Poate că unii dintre dânşii au fost admirabili, foarte buni manageri, dar ideea aceasta că poţi să ai un sistem în care cineva este manager al unei unităţi şcolare timp de 20-30 de ani fără să fie niciun fel de analiză care să se bazeze pe un concurs public, o dată la 4 ani, o analiză a performanţei, a capacităţii de a dezvolta instituţia, iarăşi mi se pare că este în contratimp şi în răspăr cu ceea ce se întâmplă astăzi în instituţiile publice peste tot în lume. Tocmai de aceea vreau să vă spun, şi asta este o premieră pentru că nu am anunţat în presă, că voi face o propunere de modificare a legislaţiei, astfel încât să existe un număr limitat de mandate pentru directori. Şi numărul de mandate, dar şi perioada de timp (şi pentru inspectorii şcolari va fi aceeaşi propunere). În fond, această propunere nu trebuie să fie socotită ca având nimic revoluţionar în România. Gândiţi-vă că rectorii universităţilor nu pot avea decât cel mult două mandate, fiecare mandat având cel mult patru ani. Deci dacă liderul unei universităţi din România nu poate să conducă universitatea mai mult de opt ani, ce anume ar justifica faptul acesta ca la licee, la gimnanzii etc., să avem oameni care pot să stea şi mai mult de 20 de ani în conducere? Mi se pare că nu este productiv pentru progresul şi pentru dezvoltarea şcolilor, cel puţin nu în momentul acesta.

  Mirabela Amarandei: Mulţumesc tuturor pentru atenţie. Aş vrea să închei spunând că Ministerul Educaţiei continuă organizarea concursului aşa cum s-a anunţat de la începutul aprobării metodologiei. Tocmai am primit un mesaj de la o prietenă, profesor, care mă întreabă dacă s-a amânat concursul. Asta înseamnă că tot ceea ce vă spuneam noi legat de zvonistica din şcoli e o realitate. Concursul se ţine, prima probă este pe 12 octombrie. Facem un apel la profesori să stea aproape de site-ul Ministerului Educaţiei şi de pagina oficială de facebook a Ministerului Educaţiei, pentru că vom informa aproape zilnic opinia publică despre numărul de înscrişi, vom da explicaţii necesare celor interesaţi de concursul de directori. Cu mulţumiri tuturor pentru interes şi pentru participare, vă dorim o zi bună. Şi mult succes candidaţilor!

  [Transcriere efectuată de Biroul de Comunicare al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice]

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Concursul de ocupare a funcţiilor vacante de directori de şcoli continuă conform calendarului stabilit iniţial

  20 Sep 2016

  Concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar continuă conform calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, a anunţat Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Acesta a lansat un apel public tuturor directorilor în funcţie să nu împiedice accesul cadrelor didactice care doresc să participe la concurs. „Solicit ferm actualilor conducători de şcoli să pună la dispoziţia colegilor lor toate documentele şcolare de care au nevoie pentru a se înscrie. Dacă vom primi în continuare mesaje, dacă ni se va semnala faptul că cei care doresc să se înscrie sunt împiedicaţi, nu vom ezita să apelăm la autorităţile statului pentru a aduce din nou legea în şcoli", a afirmat Mircea Dumitru.

  Ministrul Educaţiei a subliniat că mesajul transmis este unul de intrare în normalitate, nu un mesaj politic, insistând asupra nevoii de a avea un cadru transparent şi predictibil în care profesorii cu aptitudini de buni manageri să poată conduce o şcoală pe durata unui mandat de patru ani. „Nu ştiu dacă mai există în momentul de faţă, în România, un sistem social de importanţa educaţiei, un sistem care să însemne atât de mult pentru viaţa României de astăzi, dar în care selecţia managerilor să nu se facă pe bază de concurs public şi transparent. Semnalul Ministerului Educaţiei e că trebuie să se intre într-un regim de normalitate şi anume ca, o dată la patru ani, să se organizeze un concurs. Aceasta trebuie să fie normalitatea. O şcoală a cărei conducere va continua să funcţioneze numai pe baza detaşării, acordată arbitrar, nu poate să se dezvolte, nu este un mediu propice pentru formarea copiilor (...)”, a mai afirmat ministrul Mircea Dumitru.

  Declaraţiile au fost făcute în cadrul conferinţei de presă desfăşurate astăzi, 20 septembrie, la sediul MENCS, la care a participat şi Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Cristina Anisie. Secretarul de stat a anunţat că proba scrisă din data de 12 octombrie va fi supravegheată audio-video, procedură utilizată şi în cadrul examenelor din această vară. Suplimentar, începând de miercuri, 21 septembrie, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi linia gratuită TelVerde 0800 801 100, care va funcţiona zilnic, între 8:00 şi 16:00. Monica Cristina Anisie a reluat, la rândul său, apelul de a nu fi blocat accesul la informaţiile şi documentele necesare înscrierii în concurs. „Adresez directorilor aflaţi în funcţie rugămintea de a-şi da tot concursul pentru a pune la dispoziţia cadrelor didactice informaţiile şi documentele de care au nevoie, de a lăsa pe toată lumea să participe la concurs, pentru că asta înseamnă să trăim într-o democraţie şi să participăm la o competiţie în urma căreia să fie desemnaţi cei mai buni manageri pentru şcoala românească”, a declarat secretarul de stat.

  Precizăm că înscrierea candidaţilor continuă până pe data de 2 octombrie, inclusiv. În data de 7 octombrie vor fi afişate rezultatele verificării conformităţii criteriilor de participare, iar în data de 12 octombrie va avea loc proba scrisă la nivel naţional, cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei. În total, au fost scoase la concurs 9.047 de posturi de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar, dintre care 6.545 sunt funcţii vacante de directori, iar 2.529 de directori adjuncţi. Până în data de 20 septembrie, ora 12:00, erau înscrişi 1.300 de candidaţi.

  BIROUL DE COMUNICARE

  [foto: Agerpres]

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Declaraţii de presă referitoare la organizarea concursului de directori de şcoli (marţi, 20 septembrie, ora 12:00, Ministerul Educaţiei)

  19 Sep 2016

  Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, şi Secretarul de stat pentru Învăţământ Preuniversitar, Monica Cristina Anisie, vor susţine marţi, 20 septembrie, ora 12:00, declaraţii de presă referitoare la organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

  Evenimentul se va desfăşura la sediul MENCŞ (Str. General Berthelot 28-30, sector 1, Sală parter).

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • 19-23 septembrie: consultare publică privind propunerile de membri ai Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice

  19 Sep 2016

  Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) a făcut publică luni, 19 septembrie, propunerea comitetului de selecţie privind componenţa Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). După evaluarea celor 116 candidaturi depuse, au fost propuşi 19 specialişti provenind de la universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate.

  Această formulă provizorie a CNECSDTI face obiectul unei consultări publice care se desfăşoară în această săptămână. Eventualele observaţii şi sugestii în legătură cu cele 19 propuneri de membri sunt aşteptate la adresa de email cne@edu.gov.ro, până vineri, 23 septembrie, inclusiv.

  Ministerul Educaţiei încurajează reprezentanţii comunităţii academice, dar nu numai, să transmită puncte de vedere şi sesizări argumentate în raport cu aceste nominalizări, astfel încât procesul complet de selecţie să genereze un consiliu performant, bazat pe meritocraţie, integritate profesională şi echilibru analitic.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Ministerul Educaţiei a publicat modele de itemi pentru proba scrisă a concursului de directori de şcoli

  17 Sep 2016

  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice vine în sprijinul participanţilor la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar şi publică modele de itemi pentru proba scrisă a acestui concurs. Itemii au fost concepuţi de specialişti în ştiinţele educaţiei şi psihologi şi vizează evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competenţelor manageriale.

  Reamintim că proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 12 octombrie cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei. Interviul și evaluarea CV-ului vor avea loc în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie. Afişarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestaţiilor: 21-23 noiembrie.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 • Informaţii suplimentare privind organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de directori de şcoli

  16 Sep 2016

  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) a transmis joi, 15 septembrie, inspectoratelor şcolare judeţene, o notă cu informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

  Una dintre cele mai importante precizări vizează criteriul de vârstă. Astfel, în vederea respectării principiului egalităţii de tratament pentru toţi salariaţii (prevăzut de Codul Muncii), Ministerul Educaţiei anunţă că se pot înscrie pentru susţinerea concursului inclusiv cadrele didactice care, în anul şcolar 2016-2017, au obţinut acordul pentru menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare.

  De asemenea, MENCŞ aduce o serie de clarificări privitoare la referinţele bibliografice valabile pentru proba scrisă. Astfel, în vederea pregătirii acestei probe, candidaţii vor parcurge capitolele 1,2,3,4 şi 8 din volumul Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici actuale de T. Bush (Editura Polirom, Iaşi, 2015), capitolul 9 din volumul Învăţarea vizibilă de J. Hattie (Editura Trei, Bucureşti, 2014) şi capitolul 4 din Analiza sistemului de învăţământ preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaţionale bazate pe date, autori O. Apostu et al. (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2015). Resursele bibliografice privind legislaţia sunt utile doar pentru pregătirea interviului.

  Referitor la proba de evaluare a CV-ului susţinută în faţa comisiei judeţene de concurs, Ministerul Educaţiei precizează că la criteriul Participare la stagii de formare/perfecţionare în specialitate şi/sau management educaţional în străinătate vor fi punctate şi vizitele de studiu, participarea la sesiuni/grupuri de lucru, la schimburi de experienţă sau la conferinţe. La criteriul Studii acelaşi regim de punctare îl vor avea şi cursurile efectuate, în regim postuniversitar, în cadrul departamentului pentru pregătirea personalului didactic.

  În ceea ce priveşte cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie, se acordă punctajul maxim şi candidaţilor care prezintă în foaia matricolă/suplimentul diplomei de licenţă/absolvire o limbă străină de circulaţie internaţională studiată ca disciplină pe parcursul studiilor.

  În legătură cu oferta managerială prezentată în cadrul interviului, aceasta trebuie să conţină două elemente:

  • analiza proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ şi un plan operaţional pentru o durată de un an,  în situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ pentru care candidatul  s-a înscris există proiect de dezvoltare instituţională în derulare

  • o propunere de proiect de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ şi un plan operaţional pentru o durată de un an în situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituţională sau valabilitatea acestuia a expirat.

  Reamintim că pentru fiecare probă de concurs din cele trei, punctajul maxim este de 50 de puncte şi că punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi „admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă, respectiv un punctaj total de cel puţin 105 puncte, rezultat din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs. Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total.

  BIROUL DE COMUNICARE

  Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
 Posted by at 8:46 PM